Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6 Prechod na navigáciu Hlavné menu 7 Prechod na navigáciu Hlavné menu 8 Prechod na navigáciu vodorovná
Pukanec

oficiálna stránka obce Pukanec

Oznamy

Pozvánka na XII. ročník degustácie vínVytlačiť
 

Degustácia vín

 

Základná organizácia Slovenského zväzu
záhradkárov v Pukanci
v spolupráci s obcou Pukanec

usporiada dňa 3. marca 2018    

XII. ročník degustácie vín.

 

Degustácia je otvorená, t. j. prihlásiť je možné vína rôznych ročníkov a z rôznych oblastí. Odborná porota bude hodnotiť vína tiché, biele, červené a ružové.

Každý, kto chce do degustácie prispieť svojou vzorkou vína, musí:

  • priniesť dve 7,5 decilitrové fľaše z jednej vzorky,
  • pri registrácii uviesť: meno vystavovateľa, obec, názov vína/odrodu,), ročník,  príp. prívlastok,
  • za každú vzorku je zápisné 2,00 eur, ktoré sa platí pre registrácii,
  • vzorky je potrebné priniesť do Domu záhradkárov v Pukanci (v dolnej časti námestia oproti pošte  dňa 1. a 2. marca 2018 (piatok) od 16.00 hod. do 19.00 hod.,
  • fľaše môžu byť opatrené vinetou.

Vyhodnotenie a vyhlásenie výsledkov degustácie bude dňa 10. marca 2018 o 15.30 hod. v Dome záhradkárov v Pukanci. Po vyhlásení výsledkov bude nasledovať verejná ochutnávka súťažných vín spojená s občerstvením.

Výbor ZO SZZ v Pukanci

Štatút súťažnej degustácie vín 2018 Štatút degustácie vín 2018.pdf Štatút degustácie vín 2018.pdf (503.7 kB)

 
 

Videozáznam zasadnutia OZ konaného 21. 2. 2018Vytlačiť
 

OZ Pukanec

Videá zo zasadnutí obecného zastupiteľstva sú zaradené v sekcii:

Samospráva > Videá zo zasadnutí obecného zastupiteľstva ...

 

 

Zasadnutie OZ - 21. 2. 2018

 

 


 
 

Ing. Samuel Šuba prvý rádiotechnický inžinier a rádioamatér na Slovensku Vytlačiť
 

Ing. Samuel Šuba v Liptovskom MikulášiV roku 2017 si pripomenieme 110. výročie narodenia prvého slovenského rádioamatéra, inžiniera slaboprúdovej elektrotechniky Ing. Samuela Šubu, rodáka z Pukanca.

Rádioamatéri pomocou rádiového vysielača a  prijímača uskutočňujú vzájomné rádiové spojenia. Dorozumievajú sa fónicky alebo telegraficky pomocou Morseovej abecedy.

Doc. Ing. Miloslav Hruškovic, PhD.

Čítaj viac...


 
 

Zber veľkoobjemového odpaduVytlačiť
 

Obec Pukanec  v súlade so Všeobecne záväzným nariadeným obce Pukanec, organizuje  v našej obci jarný zber veľkoobjemového odpadu.

Zber veľkoobjemového odpadu sa uskutoční v dňoch
19. marca t.j. od pondelka do 24. marca t. j. do soboty  2018.

Občania v týchto dňoch   majú možnosť  vyložiť si veľkoobjemový odpad pred svoj dom, odkiaľ im bude  postupne pracovníkmi obce odpad odvezený.

Harmonogram odvozov:

  • 19. marca 2018 t.j. /v pondelok ulice: Štiavnická cesta, Nová ulica, Pažiť, Za školou,  Slúková brána, Hrnčiarska cesta, Potočná,
  • 20. marca 2018  t.j. /v utorok  ulice: Kúty, Partizánska cesta, Červená cesta, Na žliabku, Krížna, Breznická cesta
  • 21. marca 2018 t.j. /v stredu ulice: Vodná ulica, SNP, Za múrom, Dlhá ulica, Námestie mieru, Krátka ulica, Viničná cesta
  • 22. marca 2018 t.j. /vo štvrtok ulice: Pod hradbami, Závoz, Čierne blato, Záhradná
  • 23. marca 2018 t.j. /v piatok ulice: Prieložná, Majere

Občania, ktorým nevyhovuje zber odpadu v pracovných dňoch, majú možnosť tento odpad zaviezť na ulicu Čierne blato do areálu zberného dvora,  dňa 24. marca 2018 t. j. v sobotu,  v čase od 13.hodiny do 15. hodiny.

KontajnerDo veľkoobjemového odpadu je možnosť dávať  predmety, ktoré pre ich rozmer nie je možné umiestniť do smetných nádob, ako je starý nábytok, sanita, koberce, matrace a podobne.
Do veľkoobjemového odpadu nepatrí odpad, ktorý je možné odovzdať podľa kalendára zvozu ako triedený separovaný odpad – plasty, papier, sklo, kovy, ďalej sem nepatrí komunálny odpad, nebezpečný odpad, ako sú obaly z farieb, olejov, žiarivky, batérie, akumulátory, ďalej biologický odpad, haluzina, orezané kríky, stromy. Prosíme občanov, aby rešpektovali uvedené pokyny.

Prosíme občanov, aby rešpektovali uvedené pokyny.

Touto akciou obec Pukanec v snahe zabrániť vzniku divokých skládok, umožňuje občanom zbaviť sa odpadu legálne a zdarma, bez rizika sankčného postihu.
Veríme, že túto možnosť využijete a prispejete spoločným úsilím k zvýšeniu čistoty obce, skrášľovaniu životného prostredia, čo by nemalo byť ľahostajné žiadnemu občanovi.

Obec Vám ďakuje za spoluprácu.
Podrobnejšie informácie budú poskytnuté na telefónnom čísle: 036/6330960.


 
 

Poskytovateľ KC PUKANEC vyhlasuje výberové konanie Vytlačiť
 

Poskytovateľ KC PUKANEC, NÁMESTIE MIERU 11, 935 05 PUKANEC

vyhlasuje výberové konanie na

 jedno pracovné miesto odborného garanta KC Pukanec ;

Výberové konanie sa uskutoční dňa 01/03/2018 o 10: 00 hod. v priestoroch
Obecného úradu Pukanec.

Záujemcovia o niektorú z uvedených pracovných pozícií môžu písomnú žiadosť o prijatie
do zamestnania doručiť osobne alebo zaslať poštou na adresu OcÚ Pukanec, Námestie mieru 11, 935 05 Pukanec.

Záujemcovia vo svojej žiadosti jednoznačne určia, o ktorú pozíciu, príp.
ich kombináciu majú záujem,

 Uzávierka na predloženie žiadostí o prijatie do zamestnania je 26/02/2018 do 13:00 hod. Záujemcovia, ktorých písomné žiadosti do výberového konania boli doručené po termíne uzávierky, nebudú zaradení do výberového konania.

Výberové konanie KC Pukanec vyberove_konanie_marec_2018.pdf vyberove_konanie_marec_2018.pdf (129.9 kB)

 
 

Západoslovenská distribučná, a.s., Bratislava VYZÝVAVytlačiť
 

Západoslovenská distribučná, a.s., Bratislava Správa energetických zariadení Stred

VÝZVA

Západoslovenská distribučná, a.s. v súlade so Zákonom č. 251/2012 Z.z. §llods. 1,3 o energetike a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

vyzýva

všetkých vlastníkov, nájomcov alebo správcov /ďalej len vlastníkov/ nehnuteľností, na ktorých sa nachádzajú nadzemné i podzemné elektrické vedenia v majetku Západoslovenská distribučná, a.s. na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky vedení distribučnej sústavy a to v rozsahu podľa §43 Zákona č. 251/2012 Z.z. v platnom znení.

Požadovaný konečný termín vykonania prác je 15. 3. 2018.

V prípade , že táto lehota uplynie márne, Západoslovenská distribučná , a.s. vykoná odstránenie a okliesnenie stromov a porastov v zmysle oprávnenia vyplývajúceho z § 11 Zákona č. 251/2012 Z.z. v platnom znení.

Využitie drevnej hmoty po oreže alebo jej likvidácia je v plnej kompetencii a zodpovednosti vlastníka nehnuteľnosti.

O  nevyhnutné vypnutie vedenia z bezpečnostných  dôvodov pre prípad výrubu a orezu porastov je nutné požiadať v lehote min. 25 dní pred plánovanou realizáciou prác na Západoslovenská distribučná, a.s., tel. č. +421(0)37-7763639

V Nitre, 14.11.2017.


 
 
Položky 1-6 z 6

Športové podujatia

5.2. - 30.4.2018   24:00

Pukanec

Podporte šport v Pukanci 2 % z dane

TJ Tatran Pukanec

Vážení fanúšikovia športu v Pukanci,

Telovýchovná jednota Tatran Pukanec sa na Vás obracia so žiadosťou o poukázaní 2 % zo zaplatenej dane. Takto získané zdroje budú použité na podporu športu, hlavne výchovu mládeže a na ďalšiu kvalitnú propagáciu a šírenia dobrého mena klubu a s ním aj našej obce.
Poukázaním 2% sa stávate aktívnou súčasťou podpory športu v Pukanci a týmto krokom preukazujete, že budúcnosť športu v našej obci Vám nie je ľahostajná.
Za Vašu podporu úprimne ďakujeme.


 

webygroup

Predpoveď počasie

Počasie Pukanec - Svieti.com

Využite registráciu a nechajte sa pohodlne informovať o novinkách na našej stránke prostredníctvom e-mailu. Len po registrácii sa budete môcť zapojiť do diskusie na tejto stránke.

:
:
Zabudli ste heslo
Registrovať

dnes je: 24.2.2018

meniny má: Matej

Aktualizované

23. 2. 2018

Za obsah zodpovedá
Ján Čalovka

Celkom návštev

dnes :

Výzva na predkladanie ponúk PRIESKUM TRHU

Verejný obstarávateľ realizuje prostredníctvom tejto Výzvy prieskum trhu pre určenie predpokladanej hodnoty zákazky v súlade s § 5 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov pre vyhlásenie verejného obstarávania:

Komunitný plán sociálnych služieb

Oznámenie o zrušení obchodnej verejnej súťaže

Thermospol, s.r.o. , Námestie mieru 11/6, 935 05 Pukanec Oznámenie o zrušení obchodnej verejnej súťaže

Regionálna integrovaná územná stratégia Nitrianskeho kraja na roky 2014-2020

Záverečné stanovisko


14201493

Úvodná stránka