Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6 Prechod na navigáciu Hlavné menu 7 Prechod na navigáciu Hlavné menu 8 Prechod na navigáciu vodorovná
Pukanec

oficiálna stránka obce Pukanec

Pozvánka na podujatia

27.4. - 29.4.2018   9:00

levicke-polovnicke-dni-2018-plagat-web3.jpg

Levice

Levické poľovnícke dni

Levice

Levické poľovnícke dni


 

Oznamy

Informácie pre remeselníkov - PRT 2018Vytlačiť
 

Informácie pre remeselníkov

Vážený pán remeselník, vážená pani remeselníčka,

obec Pukanec usporiada v termíne 6.7.- 8.7. 2018 Festival ľudových remesiel, folklóru a tradičnej gastronómie XXVI.  Pukanské remeselnícke trhy, v rámci ktorého sa uskutoční v sobotu 7. júla na námestí  jarmok ľudových remesiel, na ktorý Vás srdečne pozývame.

 

Čítaj viac ...


 
 

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/ky Materskej školy, Pukanec Vytlačiť
 

OBEC PUKANEC

zastúpená starostom obce, v súlade s § 4 ods. 1 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona  NR SR č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje

výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/ky
Materskej školy, Záhradná 2, Pukanec

Prihlášku a ďalšie požadované doklady je potrebné zaslať, alebo osobne doručiť v uzatvorenej obálke s označením „Výberové konanie – MŠ - neotvárať“, najneskôr do 11.05.2018 do 12.00 hod. na adresu:

Obec Pukanec
Obecný úrad, Námestie mieru 11
935 05 Pukanec

Výberové konanie MŠ Pukanec Výberové konanie MŠ Pukanec.pdf Výberové konanie MŠ Pukanec.pdf (37.3 kB)

 
 

Súťaž o histórii PukancaVytlačiť
 

Súťaž o histórii PukancaStalo sa už tradíciou, že žiaci ZŠ v Pukanci z 5. až 9. ročníka navzájom súťažia vo vedomostiach o histórii našej obce. Svoje poznatky si preverili aj 19. apríla 2018, počas úspešného pokračovania obľúbeného podujatia.

 

Čítaj viac ...

 

Ž. Kyseľová


 
 

ZÁPIS DO MATERSKEJ ŠKOLYVytlačiť
 

ZÁPIS DO MATERSKEJ ŠKOLY

Zápis detí do Materskej školy, Záhradná 2, Pukanec ( na predprimárne vzdelávanie)

na školský rok 2018/2019 sa uskutoční

3.5.2018 od 10,00 hod. do 16,00 hod.

So sebou si prineste :

  • Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára  pre deti a dorast (nájdete ju na stránke obce, alebo si ju vyzdvihnite v MŠ)
  • Občiansky preukaz
  • Rodný list dieťaťa

O prijatí dieťaťa do materskej školy rozhoduje riaditeľka materskej školy podľa § 5 ods. 14 písm. a) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Pri prijímaní detí do materskej školy sa postupuje v zmysle § 3 vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 a Vyhlášky č. 308/2009 Z. z., ktorou sa mení vyhláška 306/2008 Z. z. o materskej škole, v súlade s § 59 zákona č. 245/2008 Z. z.

Za. riaditeľka MŠ
Mgr. Jana Tuhá


 
 

Brigáda v komunitnej záhradeVytlačiť
 

Brigáda v komunitnej záhradeDňa 12. apríla 2018 zvolala ZO SZZ v Pukanci brigádu v komunitnej záhrade v Pukanci.  Brigády sa zúčastnilo 28 členov našej ZO a komunitného centra. Zrealizoval sa:

 

Čítaj viac ..

 

Výbor ZO SZZ v Pukanci.


 
 

STEFE Zvolen, s. r. o. je nový dodávateľ tepla v PukanciVytlačiť
 

STEFE Zvolen, s. r. o. je nový dodávateľ tepla v PukanciV roku 2017 prebehla v našej obci verejná súťaž na modernizáciu tepelného hospodárstva, nakoľko technický stav tepelných rozvodov a zariadení bol už zlý a dodávka tepla nehospodárna. Zásadná rekonštrukcia tepelného hospodárstva v Pukanci, ktoré zásobuje teplom 200 bytov a materskú školu, bola už nevyhnutná.

Spomedzi viacerých účastníkov súťaže vyšla víťazne spoločnosť STEFE Zvolen, s. r. o. „Od 1. marca 2018 je STEFE už aj v Pukanci", hovorí Ing. Ivan Adam, konateľ spoločnosti, ktorá v obci odkúpila tepelné hospodárstvo. V lete sa začne s modernizáciou a preinvestovaných bude okolo 250.000 EUR do rozvodov a výrobných zariadení. „Do začiatku nasledujúcej vykurovacej sezóny chceme byť na dodávku tepla po technickej stránke pripravení. Ku koncu roka 2018 by mal byť projekt dokončený." Z minulých období sa ročný predaj tepla pohyboval okolo 1,8 GWh a v budúcich rokoch sa očakáva zníženie spotreby tepla z dôvodu úsporných opatrení na strane odberateľov. V rámci rekonštrukcie nový dodávateľ tepla zmení trasovanie terajších tepelných rozvodov, čím skráti ich dĺžku na cca. 500 metrov nových predizolovaných rozvodov. V odberných miestach bude osadených 8 kompaktných odovzdávacích staníc tepla (KOST), ktoré umožňujú individuálne nastavenie režimu dodávky teplej vody a tepla do radiátorov. Zrekonštruovaná bude aj kotolňa, kde bude inštalovaný nový výkonný kotol. Do konca augusta 2018 je predpokladané dokončenie pripojenia odberných miest na nové tepelné rozvody a plná prevádzkyschopnosť technologickej časti. K nutným odstávkam dodávok tepla na ohrev teplej vody, ktoré sú spojené s prepojmi, pristúpi STEFE Zvolen len na nevyhnutný a najkratší možný čas. V októbri 2018 je naplánované dokončenie stavebných a povrchových úprav.

Veríme, že všetko pôjde podľa plánu a ďalšiu zimu už budeme v Pukanci kúriť efektívnejšie,  cez modernú a bezpečnú tepelnú sieť a s neustálym dohľadom dispečingu.

www.thermospol.sk


 
 
Položky 1-6 z 6

Športové podujatia

5.2. - 30.4.2018   24:00

Pukanec

Podporte šport v Pukanci 2 % z dane

TJ Tatran Pukanec

Vážení fanúšikovia športu v Pukanci,

Telovýchovná jednota Tatran Pukanec sa na Vás obracia so žiadosťou o poukázaní 2 % zo zaplatenej dane. Takto získané zdroje budú použité na podporu športu, hlavne výchovu mládeže a na ďalšiu kvalitnú propagáciu a šírenia dobrého mena klubu a s ním aj našej obce.
Poukázaním 2% sa stávate aktívnou súčasťou podpory športu v Pukanci a týmto krokom preukazujete, že budúcnosť športu v našej obci Vám nie je ľahostajná.
Za Vašu podporu úprimne ďakujeme.


 

webygroup

Predpoveď počasie

Počasie Pukanec - Svieti.com

Využite registráciu a nechajte sa pohodlne informovať o novinkách na našej stránke prostredníctvom e-mailu. Len po registrácii sa budete môcť zapojiť do diskusie na tejto stránke.

:
:
Zabudli ste heslo
Registrovať

dnes je: 25.4.2018

meniny má: Marek

Aktualizované

23. 4. 2018

Za obsah zodpovedá
Ján Čalovka

Celkom návštev

dnes :


14756337

Úvodná stránka