Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6 Prechod na navigáciu Hlavné menu 7 Prechod na navigáciu Hlavné menu 8 Prechod na navigáciu vodorovná
Pukanec

oficiálna stránka obce Pukanec

Pozvánka na podujatia

11.2.2017   19:00

IV_Richtarsky_Ples.jpg

Jedáleň ZŠ Pukanec

IV. Richtársky ples

Obec Pukanec usporiada IV. Richtársky ples, ktorý sa uskutoční v sobotu 11.2.2017 o 19.00 hod v jedálni ZŠ v Pukanci. Do tanca hrajú Duo Excellent. Čaká Vás výborná zábava, skvelé menu, tombola.
Vstupné: 25,- eur/osoba
predpredaj vstupeniek na Obecnom úrade v Pukanci
Počet miest je limitovaný na ...


 

30.12.2016 - 31.1.2017   Pukanec

peciatka-1.jpg

Miestna knižnica v Pukanci

Podporil nás Fond na podporu umenia

Fond na podporu umenia v roku 2016 podporil projekt s názvom Obnova a aktualizácia knižničného fondu v Miestnej knižnici v Pukanci. Vďaka Fondu na podporu umenia pribudlo v knižnici 170 nových kníh pre všetky vekové kategórie čitateľov.


 

Oznamy

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/ky Materskej školy Vytlačiť
 

OBEC PUKANEC

zastúpená starostom obce, v súlade s § 4 ods. 1 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona  NR SR č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov  vyhlasuje

výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/ky Materskej školy, Záhradná 2, Pukanec

Prihlášku a ďalšie požadované doklady je potrebné zaslať, alebo osobne doručiť v uzatvorenej obálke s označením „ Výberové konanie – MŠ - neotvárať “,najneskôr do 28.02.2017 do 12.00 hod. na adresu:

Obec Pukanec
Obecný úrad, Námestie mieru 11
935 05 Pukanec


 
 

7. etapa reštaurátorských prác Rímskokatolícky kostol Sv. Mikuláša biskupa v PukanciVytlačiť
 

Oltár hlavný retabulový Trpiaci Kristus, Rímskokatolícky kostol Sv. Mikuláša biskupa v PukanciV roku 2016 bola realizovaná 7. etapa reštaurátorských prác na štyroch plastikách (Kristus na kríži, lotor Dismas po pravici Krista , lotor Germas po ľavici Krista a rímsky vojak Stephaton – v rozpracovanom stave) z hlavnej oltárnej skrine a ažúrových rezieb s fiálami a s troma baldachýnmi z nadstavca hlavného oltára z rímskokatolíckeho kostola v Pukanci.

Autor: akad. maliarka Milota Brimichová

Čítaj viac ...


 
 

Informácia k poplatkom za TKOVytlačiť
 

V zmysle zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a schváleného VZN obce Pukanec č. 2/2016 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, Vám dávame do pozornosti, že aj v roku 2017  majú poplatníci nárok na zníženie alebo odpustenie z uvedeného poplatku.
Správca poplatku na základe písomného oznámenia zníži poplatok fyzickej osobe v zmysle zákona za obdobie, za ktoré poplatník správcovi poplatku preukáže, že sa viac ako 90 dní v zdaňovacom období  nezdržiava na území obce Pukanec.
Poplatník musí preukázať splnenie podmienok na zníženie poplatku predložením aktuálnych dokladov.
Znížene sa vzťahuje aj pre držiteľov  preukazov ZŤP a pre študentov, ak preukážu neprítomnosť na území obce Pukanec dokladom o ubytovaní a dokladom o návšteve školy.

Poplatníci, ktorí si chcú uplatniť nárok na zníženie poplatku a spĺňajú podmienky na jeho zníženie k 1. januáru 2017 sú povinní predložiť oznámenie s dokladmi do 31. januára 2017. Doklady predložené po stanovenom termíne správca poplatku nebude akceptovať.

Bc. Elena Lokšová
správca poplatkov TKO

Poplatky TKO


 
 

Daňová povinnosť Vytlačiť
 

Vážení obyvatelia,

dovoľujeme si Vás upozorniť, že v zmysle zákona číslo 582/2004 Z. z. 23. septembra 2004 vzniká daňová povinnosť podať priznanie k dani z nehnuteľnosti pre daňovníkov, ktorí sa stali vlastníkmi nehnuteľnosti v obci Pukanec v roku 2016, alebo u ktorých došlo k zmene (kúpa, predaj, dedenie, druh alebo výmera pozemku, účel využitia a pod.)

Priznanie je potrebné podať do 31. januára 2017.

V prípade dodatočného zistenia nezrovnalostí správcom dane bude daňovníkovi spolu s výzvou na podanie dodatočného daňového priznania uložená i pokuta v zmysle daňového zákona č. 563/2009 Z. z. § 155 písm. e) vo výške od 60 € do 3 000 €.

Emília Ciglanová

Dane, poplatky

 


 
 

Nový zberový kalendárVytlačiť
 

TKOZberový kalendár na 1. štvrťrok 2017

pre zber separovaného

a tuhého komunálneho odpadu

si môžete vytlačiť tu

 

 

 zdroj: ZDRUŽENIE OBCÍ PRE SEPAROVANÝ ZBER „TATIAR“, Za múrom 37, 93505  Pukanec

Ako správne separovať a triediť odpad

Značky na obaloch

Informačný leták - SEPARUJEME ODPAD

Prečo separovať komunálny odpad


 
 

Výberové konanie Vytlačiť
 

Obec Pukanec, Námestie mieru 11, 935 05 Pukanec

vyhlasuje výberové konanie na

jedno pracovné miesto terénneho sociálneho pracovníka (TSP), - zastupovanie počas materskej dovolenky

Záujemcovia o pracovnú pozíciu môžu písomnú žiadosť o prijatie do zamestnania osobne doručiť alebo poštou zaslať na adresu Obecný úrad Pukanec, Námestie mieru 11, 935 05 Pukanec. Záujemcovia v svojej žiadosti jednoznačne určia záujem o pozíciu TSP.


 
 
Položky 1-6 z 6

webygroup

Predpoveď počasie

Počasie Pukanec - Svieti.com

Využite registráciu a nechajte sa pohodlne informovať o novinkách na našej stránke prostredníctvom e-mailu. Len po registrácii sa budete môcť zapojiť do diskusie na tejto stránke.

:
:
Zabudli ste heslo
Registrovať

dnes je: 21.1.2017

meniny má: Vincent

Aktualizované

19.01.2017

Za obsah zodpovedá
Ján Čalovka

Celkom návštev

dnes :


10096796

Úvodná stránka