Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6 Prechod na navigáciu Hlavné menu 7 Prechod na navigáciu Hlavné menu 8 Prechod na navigáciu vodorovná
Pukanec

oficiálna stránka obce Pukanec

Oznamy

ZO SZZ Pukanec a obec Pukanec Vás srdečne pozýva Vytlačiť
 

ZO Slovenského zväzu záhradkárov Pukanec
a obec Pukanec Vás srdečne pozýva na batôžkovú 

   „Štefanskú zábavu“,

Štefanská zábava 2017

ktorá sa bude konať 26. decembra 2017 v Dome záhradkárov v Pukanci so začiatkom o 19.00 hod. s tombolou.

                                                         

Do tanca hrá skupina Duo DANYO zo Zvolena.

                                               Vstupné:   5,00 eur

 

 

 

Predpredaj pozvánok:                             

p. Herczeg, Dom záhradkárov Pukanec

p. Kyselová, Knižnica Pukanec


 
 

Prerušenie distribúcie elektriny 11. 12. 2017Vytlačiť
 

ZÁPADOSLOVENSKÁ DISTRIBUČNÁZápadoslovenská distribučná, a.s. oznamuje,
že dňa 11. 12. 2017
bude prerušená dodávka elektriny v čase
od 7:30 hod, do 15:30

 

 

  • VINIČNÁ CESTA č.. 10,11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 25/OP, 26, 7, 8, 9
  • LOKALITA MEDZI LOCHY č. 1000/VE, 1056/VE, 1056/ZA, 1057, 1070/OP, 1070/VE, 1072/VE, 1077/VE, 1078/BL, 1079/VE, 1080/VE, 1083/VE, 1087, 1097, 1097/OP, 1169, 162/BL, 2237, 2262, 235/VE, 2504/2, 2788, 2896, 3240, 3300, 3407, 5820/TS, 5820/VE, 827/VE, 910/VE, 913/VE, 914/OP, 918/VE, 919, 922, 929/BL, 930/VE, 936/VE, 939/VE, 943/VE, 944/OP, 948, 95 l/VE, 956, 957/VE, 958, 959/VE, 961/VE, 971/OP, 971/VE, 976, 981, 983/VE, 987/VE, 992/VE, 996/VE, 998/VE
  • LOKALITA ŠMIKOŠ č. 1061/VE, 202/VE, 203/VE, 204/VE, 205/OP, 207/VE, 2766/2, 2771/2, 2772/2, 902, 902/VE
  • SNP č. 1, 1/BL, 10, 1049, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 3, 4, 5, 6, 7, 7/2A,8,9
  • ZA MÚROM č. 33
  • VODNÁ č. 35, 35/VE, 36

 

www.diportal.sk


 
 

Západoslovenská distribučná, a.s., Bratislava VYZÝVAVytlačiť
 

Západoslovenská distribučná, a.s., Bratislava Správa energetických zariadení Stred

VÝZVA

Západoslovenská distribučná, a.s. v súlade so Zákonom č. 251/2012 Z.z. §llods. 1,3 o energetike a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

vyzýva

všetkých vlastníkov, nájomcov alebo správcov /ďalej len vlastníkov/ nehnuteľností, na ktorých sa nachádzajú nadzemné i podzemné elektrické vedenia v majetku Západoslovenská distribučná, a.s. na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky vedení distribučnej sústavy a to v rozsahu podľa §43 Zákona č. 251/2012 Z.z. v platnom znení.

Požadovaný konečný termín vykonania prác je 15. 3. 2018.

V prípade , že táto lehota uplynie márne, Západoslovenská distribučná , a.s. vykoná odstránenie a okliesnenie stromov a porastov v zmysle oprávnenia vyplývajúceho z § 11 Zákona č. 251/2012 Z.z. v platnom znení.

Využitie drevnej hmoty po oreže alebo jej likvidácia je v plnej kompetencii a zodpovednosti vlastníka nehnuteľnosti.

O  nevyhnutné vypnutie vedenia z bezpečnostných  dôvodov pre prípad výrubu a orezu porastov je nutné požiadať v lehote min. 25 dní pred plánovanou realizáciou prác na Západoslovenská distribučná, a.s., tel. č. +421(0)37-7763639

V Nitre, 14.11.2017.


 
 

Nová fotogalériaVytlačiť
 

Nová fotogalériaNa webovú stránku bola doplnená fotogaléria

Výlet do lesa

Deň jablka - 20.10.2017

Deň úcty k starým rodičom v 1. triede

Deň úcty k starým rodičom v 2. triede

Deň úcty k starým rodičom v 3. triede

Poďakovanie za úrodu

Tekvičkové dielničky

 

fotogaléria

 

MŠ Pukanec, Mgr. L.Benkovičová


 
 
Položky 1-4 z 4

webygroup

Predpoveď počasie

Počasie Pukanec - Svieti.com

Využite registráciu a nechajte sa pohodlne informovať o novinkách na našej stránke prostredníctvom e-mailu. Len po registrácii sa budete môcť zapojiť do diskusie na tejto stránke.

:
:
Zabudli ste heslo
Registrovať

dnes je: 12.12.2017

meniny má: Otília

Aktualizované

07. 12. 2017

Za obsah zodpovedá
Ján Čalovka

Celkom návštev

dnes :

Pozvánka na OZ č.28

Návrh KOMUNITNÝ PLÁN SOCIÁLNYCH SLUŽIEB

Návrh Programový rozpočet obce PUKANEC na roky 2018 – 2020

Návrh VZN o výške dotácie na prevádzku a mzdy v roku 2018 pre Materské školu v Pukanci, Školskú jedáleň pri Základne škole a pre Školský klub detí pri Základnej škole, a na záujmové vzdelávanie detí v centre voľného času.

Obchodná verejná súťaž na dlhodobý prenájom tepelného hospodárstva Thermospol, s.r.o.

Thermospol, s.r.o. vyhlasuje podľa ust. § 281 až 288 Obchodného zákonníka obchodnú verejnú súťaž na dlhodobý prenájom tepelného hospodárstva Thermospol, s.r.o. OBSAH NÁVRHU ZMLUVY, NA KTOROM VYHLASOVATEĽ TRVÁ: 1.Predmetom návrhu zmluvy bude dlhodobý prenájom

Obchodná verejná súťaž - odpredaj – tepelného hospodárstva

Thermospol, s.r.o. vyhlasuje podľa ust. § 281 až 288 Obchodného zákonníka obchodnú verejnú súťaž na odpredaj tepelného hospodárstva Thermospol, s.r.o. OBSAH NÁVRHU ZMLUVY, NA KTOROM VYHLASOVATEĽ TRVÁ: 1.Predmetom návrhu zmluvy bude ODPREDAJ – tepelného hospodárstva Thermospol, s.r.o.

Návrh Všeobecne záväzné nariadenie o postupe a podmienkach poskytovania jednorazových peňažných dávok, príspevku na spoločné stravovanie dôchodcov a poskytovanie sociálnych pôžičiek

Regionálna integrovaná územná stratégia Nitrianskeho kraja na roky 2014-2020

Záverečné stanovisko


13485977

Úvodná stránka