Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6 Prechod na navigáciu Hlavné menu 7 Prechod na navigáciu Hlavné menu 8 Prechod na navigáciu vodorovná
Pukanec

oficiálna stránka obce Pukanec

Pozvánka na podujatia

16.2.2019   19:00

plagat-2019-na-stranku.jpg

Pukanec, jedáleň ZŠ

6. Richtársky ples

Obec Pukanec Vás pozýva na 6. Richtársky ples, do tanca hrá hudobná skupina Akropola. Predpredaj vstupeniek na obecnom úrade v Pukanci.
Čaká Vás príjemná zábava, vynikajúce jedlo - 2 x večera, alko, ...


 

Oznamy

Voľby prezidenta Slovenskej republikyVytlačiť
 

Parlamentné voľby 2016

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky
rozhodnutím č. 8/2019 Z. z. vyhlásil

 

voľby prezidenta Slovenskej republiky
a určil deň ich konaniana sobotu 16. marca 2019
voľby sa konajú od 07.00 h do 22.00 h

Ak v prvom kole volieb nezíska ani jeden z kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky nadpolovičnú väčšinu platných hlasov voličov, určil deň konania druhého kola volieb

na sobotu 30. marca 2019
voľby sa konajú od 07.00 h do 22.00 h

Čítaj viac ...

 


 
 

Daň z nehnuteľnosti Vytlačiť
 

Daň z nehnuteľnosti Vážení obyvatelia,

dovoľujeme si Vás upozorniť, že v zmysle zákona číslo 582/2004 Z. z. 23. septembra 2004 vzniká daňová povinnosť podať priznanie k dani z nehnuteľnosti pre daňovníkov, ktorí sa stali vlastníkmi nehnuteľnosti v obci Pukanec v roku 2018, alebo u ktorých došlo k zmene (kúpa, predaj, dedenie, druh alebo výmera pozemku, účel využitia a pod.)

Priznanie je potrebné podať do 31. januára 2019.

V prípade dodatočného zistenia nezrovnalostí správcom dane bude daňovníkovi spolu s výzvou na podanie dodatočného daňového priznania uložená i pokuta v zmysle daňového zákona č. 563/2009 Z. z. § 155 písm. e) vo výške od 60 € do 3 000 €.

Emília Uhrinčaťová
referent daní a poplatkov


 
 

Výberové konanie TSPVytlačiť
 

Obec Pukanec, Námestie mieru 11, 935 05 Pukanec

vyhlasuje výberové konanie na

Jedno pracovné miesto terénneho sociálneho pracovníka (TSP),
zastupovanie počas materskej dovolenky.

Výberové konanie sa uskutoční dňa 19.02.2019  o 10:00 hod.
v priestoroch zasadačky na Obecnom úrade Pukanec

Záujemcovia o pracovnú pozíciu môžu písomnú žiadosť o prijatie do zamestnania osobne doručiť alebo poštou zaslať na adresu Obecný úrad Pukanec, Námestie mieru 11, 935 05 Pukanec.

Uzávierka na predkladanie žiadostí o prijatie do zamestnania je 13.02.2019.
Záujemcovia, ktorých žiadosti do výberového konania boli doručené po termíne uzávierky, nebudú zaradení do výberového konania.

Výberové konanie TSP Pukanec VK_TSP_Pukanec_2019.pdf VK_TSP_Pukanec_2019.pdf (818.3 kB)

 
 

Informácia k poplatkom za TKOVytlačiť
 

V zmysle zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a schváleného VZN obce Pukanec č. 2/2016 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, Vám dávame do pozornosti, že aj v roku 2019,  majú poplatníci nárok na zníženie alebo odpustenie z uvedeného poplatku.
Správca poplatku na základe písomného oznámenia zníži poplatok fyzickej osobe s trvalým alebo prechodným pobytom v zmysle zákona,  za obdobie,  za ktoré poplatník správcovi poplatku preukáže, že sa viac ako 90 dní v zdaňovacom období  nezdržiava na území obce Pukanec.
Poplatník musí preukázať splnenie podmienok na zníženie poplatku predložením aktuálnych dokladov.
Zníženie sa vzťahuje aj pre držiteľov  preukazov ZŤP a pre študentov, ak preukážu neprítomnosť na území obce Pukanec dokladom o ubytovaní a dokladom o návšteve školy.

Poplatníci, ktorí si chcú uplatniť nárok na zníženie poplatku a spĺňajú podmienky na jeho zníženie k 1. januáru 2019,  sú povinní predložiť oznámenie s dokladmi do 31. januára 2019.

Potrebné tlačivá

Doklady predložené po stanovenom termíne správca poplatku nebude akceptovať.

Bc. Elena Lokšová
správca poplatkov TKO


 
 

Vianočný pozdravVytlačiť
 

ZO SZZ Pukanec, zdroj arch. ZO Pukanec

 

Pokojné prežitie vianočných sviatkov,

nový rok naplnený láskou, zdravím a radosťou

Vám praje

 

Predseda a výbor ZO SZZ v Pukanci


 
 

Kraj Moruše čiernejVytlačiť
 


 
 

Nový zberový kalendárVytlačiť
 

TKOZberový kalendár na 1. štvrťrok 2019

pre zber separovaného

a tuhého komunálneho odpadu

si môžete vytlačiť tu

 

ZMENA ZBERU: Plasty, nápojové kartóny (tetrapaky), kovové oblay

 zdroj: ZDRUŽENIE OBCÍ PRE SEPAROVANÝ ZBER „TATIAR“, Za múrom 37, 93505  Pukanec


 
 

webygroup

Predpoveď počasie

Počasie Pukanec - Svieti.com

Využite registráciu a nechajte sa pohodlne informovať o novinkách na našej stránke prostredníctvom e-mailu. Len po registrácii sa budete môcť zapojiť do diskusie na tejto stránke.

:
:
Zabudli ste heslo
Registrovať

dnes je: 20.1.2019

meniny má: Dalibor

Aktualizované

14. 01. 2019

Za obsah zodpovedá
Ján Čalovka

Celkom návštev

dnes :

 • Verejná vyhláška - Rozhodnutie Okresného úradu Levice, pozemkový a lesný odbor

  16.1.2019 viac
 • Komunitný plán sociálnych služieb

  11.1.2018 viac
 • Regionálna integrovaná územná stratégia Nitrianskeho kraja na roky 2014-2020

  Záverečné stanovisko

  5.1.2016 viac

16313886

Úvodná stránka