Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6 Prechod na navigáciu vodorovná
Pukanec

oficiálna stránka obce Pukanec

Oznamy

Smútočný príhovor prednesený na rozlúčke s Ivanom KadlečíkomVytlačiť
 

Ivan Kadlečík, zdroj: www.kadlecik.skZa Ivanom Kadlečíkom

Boh dal, Boh vzal
„V krajine Hus žil istý muž, menom Jób. Bol to muž dokonalý a statočný, bál sa Pána a chránil sa zlého. Bol to muž, ktorý vynikal nad všetkých synov ...“  kniha Jób

Človiečik prišiel na svet.
Prišiel do bohatstva. No nie do bohatstva hmoty,
Hospodin ho ustanovil , lež do bohatstva Ducha.
Užíval si Ivanko na kolenách otcových a matka s radosťou kojila ho láskou.
Tak išli mu dni detstva v pokoji.
Vyrástol šuhaj i  k uchu jeho prikradlo sa slovo a rozum jeho nasával vedomosti, až Boh ho nechal priblížiť sa k vrcholu Parnasu.
Tu dostal možnosť tešiť ľudí pekným slovom, slovom majstra. S radosťou drel sa na tejto roličke, vidiac úžitok svojej práce v národe.


 

Až prišiel Satan červený a Ivan šmahom jeho ruky padol v prach.
Lež ani v tomto prachu nezabil ho strach,  len riekol s Jóbom spoločne: Hospodin dal, Hospodin vzal.
Hľa, blahoslavený človek, ktorého tresce Boh; preto nepohŕdam káraním Všemohúceho.
Lebo on pôsobí bolesť, ale aj obväzuje, Raní, a jeho ruky liečia.
A jeho dni boli rýchlejšie než člnok tkáča, no nemíňali sa však bez nádeje.
Mocným len s Jóbom odkazoval:
Mlčte, nechajte ma, a ja budem hovoriť, nech už príde na mňa čokoľvek.
Ale Boh odkrýva hlboké veci zo tmy a vyvodí tôňu smrti na svetlo.
Zveličuje národy a hubí ich.
Tak nechal padnúť i červeného Satana.
Zodvihol z prachu verného svojho Ivana, noc obrátil mu na deň.
Pozdvihol jeho slovo na piedestál.
A toho, kto bol ponížených očí, zachránil.
A on len s Jóbom povedal: ja nič som už neočakával veď všetko v hrobe pominie.
Vďaka ti Bože rieknúc, odišiel.
Odišiel velikán, človek.
Odišiel, nie však do neznáma.
Len o poschodie vyššie vystúpil.
K Otcovi, svojmu Bohu.
Odovzdal život svoj, prežitý s pokorou Jóba.
Mával Ho v láske, v úcte a žil v Ňom, nech akákoľvek bola doba.
Odišiel Jemu krásne oddaný, dôstojne. 
Tak ako žil a tvoril.

Tak ako to dokázal len Ivan Kadlečík.

R.I.P.

V Pukanci 19.7.2014

 


 
 

Ivan Kadlečík – filozof a tvorcaVytlačiť
 

Keď píšeme o našich predkoch, dejateľoch, ktorí sú spojení s Pukancom narodením, alebo pôsobením v ňom, nezabúdame ani na našich súčasníkov, ktorí sú jeho ozdobou dnes. Je pravda,
že o nich sa ťažšie píše, nevieme obsiahnuť ich dielo a necítime sa na to, aby sme hodnotili ich prácu, tobôž celé dielo. Na pochvalu si netrúfame, lebo nie sme k tomu povolaní.
Musíme to vziať z inej strany – ako ich ctitelia, ktorých nadchlo niečo z toho, čo títo naši súčasníci v živote vytvorili a stále vytvárajú.

Aj napriek tomu, že nás čas predbehol, lebo tento článok bol napísaný ešte v novembri 2013 po mojej trojhodinovej návšteve u Kadlečíkovcov, môžeme o Ivanovi hovoriť v prítomnom čase, pretože u neho je to naopak – telo odchádza, ale duch zostáva tu medzi nami, ktorí máme možnosť aspoň časť jeho posolstva uchopiť, posolstva, ktoré nás presvedčuje svojou pravdou, lebo to bol človek, ktorý považoval život v pravde a mravnosti za samozrejmosť. Preto hovorme tu o ňom v prítomnom čase. Jeho tvorba je našim stálym duchovným potenciálom, z nej môžeme všetci čerpať ....

Čítaj viac ...

Ladislav Maľa


 
 

Pozvánka - Filmové dni režiséra Vladimíra BahnuVytlačiť
 

Vladimír Bahna, zdroj: www.humanisti.skP O Z V Á N K A

Spoločnosť priateľov cestovateľa  Samuela Šikeťa
a pukanskej histórie pozýva na

Filmové dni režiséra Vladimíra Bahnu

pri príležitosti 100. výročia jeho narodenia,
ktoré sa budú konať 25. - 27. júla 2014
v Miestnej knižnici v Pukanci

Čítaj viac ...

 

PROGRAM - Filmových dní režiséra a Pukančana Vladimíra Bahnu

                                                               Začiatok vždy o 16.00 hod.

 • 25. 7.2014
 • Slávnostné otvorenie Filmových dní režiséra Vladimíra Bahnu – OcÚ Pukanec
 • Otvorenie výstavy filmových plagátov – Miestna knižnica
 • Video pohľadnica Mgr. Jaroslava Máľacha „Korene a korienky národného umelca  Vladimíra Bahnu“. Sprievodné slovo -  súvislosti  Pukanca s filmami.
 • dokumentárny film  - Čierne umenie (o typografoch)
 • hraný film - Poéma o svedomí  (alternatíva - Pole neorané), hosť- režisér Zoro Záhon Spomienky hostí na Vladimíra Bahnu, na natáčanie filmov a premiéry.
 • 26. 7.2014
 • Odhalenie pamätnej tabule režisérovi Vladimírovi Bahnovi – Námestie mieru
 • Video pohľadnica Mgr. Jaroslava Máľacha „Korene a korienky národného umelca  Vladimíra Bahnu. Sprievodné slovo -  súvislosti  Pukanca s filmami.
 • dokumentárny film - Pukanskí kolári (o pukanských remeslách )
 • hraný film - Stopy na Sitne, hosť- herec Juraj Sarvaš
  Spomienky hostí na Vladimíra Bahnu, na natáčanie filmov a premiéry.
 • 27. 7.2014
 • Video pohľadnica Mgr. Jaroslava Máľacha „Korene a korienky národného umelca Vladimíra Bahnu. Sprievodné slovo -  súvislosti Pukanca s filmami.
 • dokumentárny film - Oceľová cesta (alternatíva – 900 rokov Pukanca), (stavba Trate  mládeže)
 • hraný film - Námestie Sv. Alžbety, hosť - herečka Emília Vášáryová
  Spomienky hostí na Vladimíra Bahnu, na natáčanie filmov a premiéry.

 


 
 

Nová časť Expozície pukanskej histórie otvorenáVytlačiť
 

Nová časť Expozície pukanskej histórie otvorená. foto: L.MaľaPrvý deň programu XXII. remeselníckych trhov 4. júla 2014 bola o piatej hodine za účasti veľkého počtu návštevníkov otvorená vynovená Expozícia pukanskej histórie. Už nové krásne vstupné dvere z pukanského dubového dreva, zhotovené šikovnými rukami pukanského stolárskeho majstra naznačovali, že estetická úroveň výstavy opäť vzrástla. Zmenilo sa aj umiestnenie výstavných tabulí, ktoré doplnili vkusné výstavné skrinky na umiestnenie ďalších exponátov ....

 

Čítaj viac ...

Ladislav Maľa


 
 

Zber šatstvaVytlačiť
 

Zber šatstva

Terénna sociálna práca obce Pukanec v spolupráci n.o. Pomocný anjel,
organizuje zber obnoseného šatstva.

Okrem šatstva prijímame nepotrebný kuchynský riad, hračky, koberce, posteľné návlečky, atď.

Zber šatstva prebieha počas celého roka,
pondelok až piatok od 8:00 do 15:30 hod.

Šatstvo prosím noste do kancelárie terénnej sociálnej práce - OcÚ Pukanec.

Za každých 100 kg obnoseného šatstva získame pre našu Materskú školu v obci sumu 3,00 eur.

Ďakujeme

Terénna sociálna práca Pukanec

 


 
 

Domáce zabíjačkyVytlačiť
 

Regionálna veterinárna a potravinová správa ako orgán štátnej správy v zmysle Zákona č. 39/2007 Z.z. v znení neskorších predpisov o veterinárnej starostlivosti, § 23 zabíjanie zvierat pre súkromnú domácu spotrebu oznamuje, že  v roku 2014 je nariadené v okrese Levice vyšetrovať doma zabité  ošípané na parazitologickú chorobu -  TRICHINELÓZU.

Táto choroba je prenosnú aj na človeka prostredníctvom konzumácie tepelne neopracovaného mäsa ako sú napr. klobásy.

Vyšetrenia sú nariadené na základe  zistenia pozitívneho nálezu  Trichinella vo vzorke u voľne žijúcej zveri  (líšky, diviaky) v okr. Levice v roku 2013.

Z uvedeného dôvodu je potrebné DOMÁCU ZABÍJAČKU  nahlásiť najmenej jeden pracovný deň vopred v čase od:

7:30 do 15:30 hod  a to najlepšie:
telefonicky na číslo  6312352 alebo
mailom: sekretariat.lv@svps.sk
prípadne   -   písomne na:
Regionálna veterinárna a potravinová správa Levice, M.R.Štefánika 24,  934 03 Levice, faxom:  6224592

V nahlásení je nutné uviesť nasledovné údaje:

 • presná adresa kde sa domáca zabíjačka vykoná ( meno, ulica, číslo, obec )
 • dátum  domácej zabíjačky
 • telefónne číslo ohlasovateľa  (mobil alebo pevná linka)
 • ak je chovateľ registrovaný, tak aj číslo centrálnej evidencie hospodárskych zvierat ( farmárske číslo)

Odber vzorky

 • ohlasovateľ odoberie vzorky sámOdber vzorky
 • vzorka je -  kúsok svalu o veľkosti  5 x 5 cm z bráničných pilierov (odoberá sa z každej  polovice ošípanej)
 • bránica sa nachádza medzi hrudnou a brušnou časťou tela  -  oddeľuje hrudnú časť dutiny od brušnej časti dutiny,  pričom  KÚSKY  SVALOVINY  KTORÉ  ZOSTALI  NA REBRÁCH  je  VZORKA
 • vzorka sa uskladní v chladničke   (NIE v mrazničke!)

Zber vzoriek

 • bude vykonávať Regionálna veterinárna a potravinová správa každý pondelok na adresách ktoré budú nahlásené,  v prípade, že na uvedenej adrese v pondelok nebude nikto prítomný, je potrebné  pri nahlasovaní uviesť náhradnú adresu, kde sa vzorka vyzdvihne

Náklady na zber a laboratórne vyšetrenie sú hradené zo štátneho rozpočtu a chovateľ bude oboznámený s výsledkom len v prípade zistenia trichinell vo vzorke a to bezodkladne.

Dúfame, že chovatelia pochopia, že povinnosť vyšetrovania domácich ošípaných na trichinelly nie je namierené proti ich záujmom a nemá za cieľ obmedzenie tradičných domácich zakáľačiek, ale zvyšuje bezpečnosť potravín určených na vlastnú spotrebu.

MVDr. Ján Števko v.r.
riaditeľ RVPS


 
 

webygroup

Predpoveď počasie

Počasie Pukanec - Svieti.com

Využite registráciu a nechajte sa pohodlne informovať o novinkách na našej stránke prostredníctvom e-mailu. Len po registrácii sa budete môcť zapojiť do diskusie na tejto stránke.

:
:
Zabudli ste heslo
Registrovať

dnes je: 22.7.2014

meniny má: Magdaléna

Aktualizované

21. 7. 2014

Za obsah zodpovedá
Ján Čalovka

Celkom návštev

dnes :


2384614

Úvodná stránka