Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6 Prechod na navigáciu Hlavné menu 7 Prechod na navigáciu vodorovná
Pukanec

oficiálna stránka obce Pukanec

Pozvánka na podujatia

1.10. - 31.12.2015   podľa textu

Jednu knihu ročne - plagát.jpg

Miestna knižnica, Pukanec

Darujte knižnici „ Jednu knihu ročne “

Miestna knižnica, Pukanec

Milí Pukančania, čitatelia, priatelia knižnice a milovníci čítania,
zapojte sa do projektu

JEDNU KNIHU ROČNE - KNIŽNICI
„Kúpiť – prečítať – darovať“.

PREČO?

Pretože ani naša knižnica nemá za čo nakúpiť toľko nových kníh, koľko by pre svojich čitateľov potrebovala.

AKO MÔŽETE POMÔCŤ?

Kúpili ste si novú knihu a máte plnú knižnicu?
DARUJTE JU KNIŽNICI!

Dostali ste novú knihu a už takú máte?
DARUJTE JU KNIŽNICI!

Chcete podporiť našu knižnicu?
DARUJTE NÁM NOVÚ KNIHU!

ČO UROBÍ KNIŽNICA PRE VÁS?

Menom darcu označíme každú darovanú knihu. Ak darca bude súhlasiť so zverejnením svojho mena, uvedieme ho v zozname darcov kníh, ktorý bude zverejnený v priestoroch knižnice a na webovej stránke www.pukanec.sk.

Autorkou pôvodného projektu, ktorý je úspešne realizovaný v mnohých knižniciach na Slovensku, je novinárka Marta Moravčíková. Inšpiráciou pre ňu bol fakt, že knižnice na Slovensku dlhodobo nemajú dostatok peňazí, aby mohli nakupovať toľko nových kníh, koľko by pre svojich čitateľov potrebovali. Viac o autorke a jej projekte sa dozviete tu: jkr.martam.sk/.

Ak sa pridáte, vyhráte – pocit, že pomáhate.

Veríme, že tento projekt sa stretne s podporou širokej verejnosti, aby zakúpené knihy potešili nielen jednotlivcov, ale poslúžili aj čitateľom knižnice.

ĎAKUJEME!

V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte na tel. čísle: 036/6393278, 0911245444 alebo na e-mailovej adrese: kniznica@pukanec.sk.


 

Oznamy

FotogalériaVytlačiť
 

FotogalériaBola doplnená nová fotogaléria :

 

 • Poďakovanie za úrodu – 27.9.2015
 • Pasovanie žiakov II. a III. ročníka ZŠ za čitateľov knižnice – 7.10.2015

Fotogaléria

 

E. Foltánová


 
 

Škola základ života 2Vytlačiť
 

Škola základ života 2Trvanie: 8. október 2015 - 1. november 2015
Miesto: Satelit, Hurbanove kasárne,
Kollárovo nám. 10, Bratislava

otvorené denne 13:oo – 18:oo, okrem pondelka – vstup voľný

Výstava Škola základ života 2 je po roku druhou kurátorskou sondou do zbierok Slovenského múzea dizajnu a do súkromných archívov vystavených autorov so zameraním na konfrontáciu ranej a profesionálnej tvorby vybraných osobností. Prezentácia devätnástich autorov nadväzuje na prvú časť výstavy spred roka Škola základ života? a znovu dokumentuje široký záber zbierok múzea, ktoré sa nevenujú iba dizajnu, ale má presahy do úžitkového umenia, architektúry, fotografie, konceptuálneho umenia, scénografie a iných výtvarných odborov.

Autori:

Ján Bahna, Milan Biroš, Anna Bohatová, Marta Bošelová, Ján Čalovka, Emil Drličiak, Miloš Balgavý st., Peter Heriban, Viliam Chlebo, Patrik Illo, Peter Kramár, Juraj Marth, Juraj Mihalík, Milan Mikula, Julo Nagy, Karol Pichler, Drahomír Prihel, Ján Šucháň, Pavol Thurzo

Viac informácii SCD .....

Plagát - Škola základ života 2 SZZ2_press_A3.pdf SZZ2_press_A3.pdf (590.9 kB)

 
 

Zber veľkoobjemového odpaduVytlačiť
 

Obecný podnik služieb v Pukanci  v súlade so Všeobecne záväzným nariadeným obce Pukanec, organizuje  v našej obci jarný zber veľkoobjemového odpadu.

Zber veľkoobjemového odpadu bude prebiehať v obci v dňoch
5. októbra t.j. od pondelka do 10. októbra t. j. do soboty  2015.
Občania v týchto dňoch   majú možnosť  vyložiť si veľkoobjemový odpad pred svoj dom,
odkiaľ im bude  postupne pracovníkmi Obecného podniku služieb odpad odvezený.

Harmonogram odvozov:

 • 5. október  2015 t.j. /v pondelok ulice
  Štiavnická cesta, Nová ulica, Pažiť, Za školou,  Slúková brána, Hrnčiarska cesta, Potočná,

 • 6.október   2015  t.j. /v utorok  ulice:
  Kúty, Partizánska cesta, Červená cesta, Na žliabku, Krížna, Breznická cesta  

 • 7. október  2015, t.j. /v stredu ulice:
  Vodná ulica, SNP, Za múrom, Dlhá ulica, Námestie mieru, Krátka ulica, Viničná cesta,
 • 8. október  2015, t.j. /vo štvrtok ulice:
  Pod hradbami, Závoz, Čierne blato, Záhradná
 • 9. október 2015, t.j. /v piatok ulice:
  Prieložná, Majere

Občania, ktorým nevyhovuje zber odpadu v pracovných dňoch, majú možnosť tento odpad zaviezť na ulicu Čierne blato do areálu zberného dvora,  dňa 10. októbra 2015 t. j. v sobotu,  v čase od 13.hodiny do 15. hodiny.

KontajnerDo veľkoobjemového odpadu je možnosť dávať  predmety, ktoré pre ich rozmer nie je možné umiestniť do smetných nádob, ako je starý nábytok, sanita, koberce, matrace a podobne.
Do veľkoobjemového odpadu nepatrí - komunálny odpad, nebezpečný odpad, ako sú obaly z farieb, olejov, žiarivky, batérie, akumulátory, ďalej biologický odpad, haluzina, orezané kríky, stromy.

Prosíme občanov, aby rešpektovali uvedené pokyny.

Touto akciou Obecný podnik služieb v snahe zabrániť vzniku divokých skládok, umožňuje občanom zbaviť sa odpadu legálne a zdarma, bez rizika sankčného postihu.
Veríme, že túto možnosť využijete a prispejeme spoločným úsilím k zvýšeniu čistoty obce, skrášľovaniu životného prostredia, čo by nemalo byť ľahostajné žiadnemu občanovi.

Obecný podnik služieb ďakuje za spoluprácu.

Podrobnejšie informácie budú poskytnuté
na telefónnom čísle: 036/6393166, 0905560988

 


 
 

Odber krviVytlačiť
 

Odber krvi 8.9.2014

Slovenský Červený kríž Územný spolok Levice v spolupráci
s MS Pukanec a NTS NR
Vás pozýva

na odber krvi

Dňa: 15. 10. 2015
V čase od: 8:00 do 11:00 hod.
Kde: Komunitné centrum Pukanec
(budova Základnej školy Pukanec)

 

Prineste si so sebou:

 • Občiansky preukaz
 • Kartu poistenca

Všetkým darcom ďakujeme


 
 

Vykurovacie obdobie Vytlačiť
 

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru Levice

Vážení občania!

Zimné vykurovacie obdobie je každoročne sprevádzané so zvýšeným výskytom požiarov. Tieto požiare zvyčajne spôsobujú vysoké materiálne škody, často pri nich dochádza k ujme na zdraví osôb a dokonca ku stratám na ľudských životoch. Postupom plynofikácie obcí postupne ubúda požiarov spôsobených klasickými tepelnými spotrebičmi na tuhé palivo (sporáky, kachle, kotly UK) a samovznietením uhlia. Objavujú sa však požiare spôsobené kozubovými telesami, ktorých používanie je čoraz rozšírenejšie nielen v rekreačných chalupách a chatách, ale aj v rodinných domoch. Požiare vzniknuté od týchto spotrebičov sú spôsobené hlavne ich nesprávnou a neodbornou inštaláciou, ktorú si užívatelia zvyčajne vykonávajú svojpomocne bez predchádzajúceho odsúhlasenia stavebným úradom. Týmto sa však dopúšťajú priestupku ...

Celý článok si prečítate v priloženom "PDF" súbore.

npor. Ing. Judit Antal
samostatný odborný inšpektor
Okresné riaditeľstvo
Hasičského a záchranného zboru
Požiarnická 7
934 01 LEVICE


 
 

BURZU NEPOTREBNÝCH VECÍVytlačiť
 

Komunitné centrum Pukanec

Komunitné centrum Pukanec organizuje

dňa 22.10.2015

BURZU NEPOTREBNÝCH VECÍ

Ak máte funkčné nepotrebné veci (hračky, hry, kuchynský riad, kvetináče, elektroniku, svietidlá, keramiku, sošky, školské potreby, obuv, obrazy, obrusy, deky, ozdoby, atď. ), ktorých je Vám ľúto vyhodiť, môžete ich skúsiť predať na burze v Komunitnom centre v budove ZŠ Pukanec.

Veci zbierame

v pracovných dňoch od 16.10. do 21.10 2015,

v čase od 8:00 do 11:00 a od 12:00 do 15:00 hod.

Bc. Veronika Drábiková


 
 

Nový zberový kalendárVytlačiť
 

TKOZberový kalendár na 4. štvrťrok 2015

pre zber separovaného

a tuhého komunálneho odpadu

si môžete vytlačiť tu

 

 

 zdroj: ZDRUŽENIE OBCÍ PRE SEPAROVANÝ ZBER „TATIAR“, Za múrom 37, 93505  Pukanec

Ako správne separovať a triediť odpad

Značky na obaloch

Informačný leták - SEPARUJEME ODPAD

Prečo separovať komunálny odpad


 
 

Virtuálny cintorín obce PukanecVytlačiť
 

Cintorín obce PukanecVirtuálny cintorín

Portál slúži nielen občanom obce, ale aj širšej verejnosti ako komunikačné rozhranie pre používateľov internetu z celého sveta. Na portáli môžu záujemcovia nájsť zomrelých podľa mena a priezviska, príp. čísla hrobu, pozrieť si polohu hrobov na digitálnej mape cintorína, prezrieť si fotografie náhrobkov. K dispozícii sú údaje o dátumoch narodení, úmrtí a pochovaní  zomrelých, údaje o ich menách a priezviskách. Návštevníci portálu majú možnosť využiť aj ďalšiu originálnu službu. Na virtuálnom cintoríne môžu položiť na 48 hodín veniec, kyticu a zapáliť sviečku alebo kahan s možnosťou zanechať pri každom hrobe krátky odkaz s menom, textom a dátumom návštevy. Aspoň takouto sprostredkovanou formou si môžu návštevníci na diaľku uctiť svojich blízkych.

Virtuálny cintorín

Zdroj: OPS Pukanec


 
 

Športové podujatia

11.10.2015   14:30

Foto_udalost.png

ihrisko Pukanec

TJ Tatran Pukanec - TJ Družstevník Horné Semerovce

TJ Tatran Pukanec

VII. liga - II. trieda ObFZ Levice - dospelí, 10.kolo sezóny 2015/2016


8.kolo: TJ Tatran Pukanec - SC Hronské Kľačany
IV. liga - ObM žiaci sk. SZ - ObFZ Levice
začiatok zápasu žiakov o 12:00 hodine


Rozpis jesennej časti sezóny (dospelí) si môžete stiahnuť na:
www.pukanec.sk/download_file_f.php?id=614803


 

webygroup

Predpoveď počasie

Počasie Pukanec - Svieti.com

Využite registráciu a nechajte sa pohodlne informovať o novinkách na našej stránke prostredníctvom e-mailu. Len po registrácii sa budete môcť zapojiť do diskusie na tejto stránke.

:
:
Zabudli ste heslo
Registrovať

dnes je: 10.10.2015

meniny má: Slavomíra

Aktualizované

9. 10. 2015

Za obsah zodpovedá
Ján Čalovka

Celkom návštev

dnes :

NÁVRH Dodatok č. 1 k Zásadám hospodárenia a nakladania s majetkom obce Pukanec

Monitorovacia správa programového rozpočtu ku 30.6.2015

Zámer na prenájom nebytového priestoru vo vlastníctve obce Pukanec v správe Obecného podniku služieb

Otázky MUDr. Rosenbergerovej k Rade školy ZŠ a odpovede Ing. Jána Rievaja, starostu obce Pukanec

Otázky k ZŠ položené Mgr. Tošalovou a následne zodpovedané starostom obce Pukanec Ing. Jánom Rievajom

Otázky k ZŠ položené Mgr. Tošalovou Odpovede na otázky Dňa 19.09.2014 som bola na 26. zasadnutí obecného zastupiteľstva vyzvaná starostom obce Pukanec, aby somsvoje otázky a pripomienky na jeho osobu a poslancov k často rozoberanej téme ZŠ formulovala písomne. Bolo mi garantované, že otázky budú emailom zaslané aj jednotlivým poslancom, a odp

Komunitný plán sociálnych služieb obce Pukanec

Program odpadového hospodárstva Nitrianskeho kraja na roky 2011-2015

- záverečné stanovisko


6646648

Úvodná stránka