Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6 Prechod na navigáciu Hlavné menu 7 Prechod na navigáciu vodorovná
Pukanec

oficiálna stránka obce Pukanec

Oznamy

OznamVytlačiť
 

Plán kultúrno-spoločenských a športových podujatí na rok 2015 v PukanciPlán kultúrno-spoločenských

a športových podujatí

na rok 2015 v Pukanci

 

Čítaj viac ...


 
 

PUKANSKÉ NOVINYVytlačiť
 

PUKANSKÉ NOVINY

V roku 2015 budú Pukanské noviny vydávané štvrťročne.

Uzávierka každého čísla je stanovená na 15. deň v mesiaci vydania: 15.3., 15.6., 15.9., 15.12.

Príspevky, fotografie a námety od čitateľov redakcia očakáva na emailovej adrese: pukanskenoviny@gmail.com, tel. 0908 132 597.

 

redakcia


 
 

Oznámenie o strategickom dokumente - Nitriansky samosprávny krajVytlačiť
 

Obstarávateľ územnoplánovacej dokumentácie, Nitriansky samosprávny kraj, sídlom Rázusova 2A, 949 01 Nitra, predložil dňa 12.januára 2015 Okresnému úradu Nitra, odbor  starostlivosti o životné prostredie podľa § 5 ods. 1 zákona NR SR č. 24/2006  Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých  zákonov (ďalej len „zákon“) oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu „Územný plán regiónu Nitrianskeho kraja – Zmeny a doplnky č.1”, ktorý Vám podľa § 6 ods. 2 zákona ako dotknutej obci zasielame.

Vaše písomné stanovisko k oznámeniu podľa § 6 ods. 6 zákona prosíme doručiť na adresu: Okresný úrad Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie, Štefánikova tr. 69,

949 01 Nitra do 15 dní od jeho doručenia. Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko Okresnému úradu Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie do 15 dní odo dňa, keď bolo oznámenie zverejnené.

Uvedené oznámenie o strategickom dokumente „Územný plán regiónu Nitrianskeho kraja – Zmeny a doplnky č.1” je zverejnené na webovom sídle ministerstva: Územný plán regiónu Nitrianskeho kraja – Zmeny a doplnky č.1 a webovom sídle obstarávateľa: Územný plán regiónu Nitrianskeho kraja – Zmeny a doplnky č.1

Žiadame Vás, aby ste vo Vašom stanovisku k strategickému dokumentu, ktoré budete zasielať na tunajší úrad uviedli číslo listu (2015/002212) a zaslali aj v elektronickej forme na email: marek.beres@nr.vs.sk

Ing. Rudolf Hlavačka
vedúci odboru

Oznamenie o strategickom dokumente Oznamenie o strategickom dokumente.pdf Oznamenie o strategickom dokumente.pdf (1.4 MB)

 
 

Videozáznam zasadnutia OZ konaného 19. 1. 2015Vytlačiť
 

OZ Pukanec, 2015

Videá zo zasadnutí obecného zastupiteľstva sú zaradené v sekcii:

Samospráva > Videá zo zasadnutí obecného zastupiteľstva ...

 

 

Zasadnutie OZ - 19. 1. 2015

 

 


 
 

Daň z nehnuteľnosti, daň za psa za predajné automaty, za nevýherné hracie prístroje Vytlačiť
 

do 31. januára 2015Vážení obyvatelia,
dovoľujeme si Vás upozorniť, že v zmysle zákona číslo 582/2004 Z. z. 23. septembra 2004 vzniká daňová povinnosť podať priznanie k dani z nehnuteľnosti pre daňovníkov, ktorí sa stali vlastníkmi nehnuteľnosti v obci Pukanec v roku 2014, alebo u ktorých došlo k zmene ( druhu alebo výmery pozemku, účelu využitia a pod.)

Priznanie je potrebné podať
do 31. januára 2015.

V prípade dodatočného zistenia nezrovnalostí správcom dane bude daňovníkovi spolu s výzvou na podanie dodatočného daňového priznania uložená i pokuta v zmysle daňového zákona č. 563/2009 Z. z. § 155 písm.
e) vo výške od 60 € do 3 000 €
.


Emília Ciglanová


 
 

Pukanské novinyVytlačiť
 

Vyšlo 5 číslo Pukanských novín.

Pukanské noviny 5/2014

Prečítať si ich môžete tu 


 
 

Ponuka služieb OPS PukanecVytlačiť
 

Vážení občania

dovoľte, aby sme  Vám aj  touto cestou ponúkli možnosť využitia služieb, ktoré poskytuje vo svojej podnikateľskej činnosti Obecný podnik služieb,  organizácia zriadená obcou Pukanec. Na stránke Obecného podniku služieb je zverejnený  cenník služieb a fotogaléria strojov, ktorými je možnosť vykonávať zemné výkopové práce, prevoz materiálov, autobusovú dopravu.  V prípade záujmu radi poskytneme bližšie  informácie.

OPS Pukanec OPS Pukanec OPS Pukanec OPS Pukanec

OPS Pukanec


 
 

Zber šatstvaVytlačiť
 

Zber šatstva

Terénna sociálna práca obce Pukanec v spolupráci n.o. Pomocný anjel,
organizuje zber obnoseného šatstva.

Okrem šatstva prijímame nepotrebný kuchynský riad, hračky, koberce, posteľné návlečky, atď.

Zber šatstva prebieha počas celého roka,
pondelok až piatok od 8:00 do 15:30 hod.

Šatstvo prosím noste do kancelárie terénnej sociálnej práce - OcÚ Pukanec.

Za každých 100 kg obnoseného šatstva získame pre našu Materskú školu v obci sumu 3,00 eur.

Ďakujeme

Terénna sociálna práca Pukanec

 


 
 

Športové podujatia

31.1.2015   17:00

Miestna knižnica Pukanec

Výročná členská schôdza

TJ Tatran Pukanec Vás pozýva na Výročnú členskú schôdzu, ktorá sa uskutoční dňa 31. januára 2015 (sobota) o 17.00 hodine s nasledovným programom:
1. Otvorenie
2. Voľba zapisovateľa, overovateľov zápisnice a návrhovej komisie
3. Správa o činnosti TJ Tatran Pukanec v roku 2014
4. Správa o činnosti mužstiev TJ Tatran Pukanec – predložia tréneri jednotlivých mužstiev
5. Správa o hospodárení TJ Tatran Pukanec – predloží pokladník
6. Správa revíznej komisie – predloží kontrolór
7. Príhovor starostu obce Pukanec
8. Návrh rozpočtu na rok 2015 – predloží pokladník
9. Návrh činnosti TJ Tatran Pukanec v roku 2015
10. Diskusia
11. Schválenie uznesenia
12. Záver


Po ukončení Výročnej členskej schôdze Vás srdečne pozývame na malé občerstvenie


 

webygroup

Predpoveď počasie

Počasie Pukanec - Svieti.com

Využite registráciu a nechajte sa pohodlne informovať o novinkách na našej stránke prostredníctvom e-mailu. Len po registrácii sa budete môcť zapojiť do diskusie na tejto stránke.

:
:
Zabudli ste heslo
Registrovať

dnes je: 30.1.2015

meniny má: Ema

Aktualizované

27. 01. 2015

Za obsah zodpovedá
Ján Čalovka

Celkom návštev

dnes :

Zámer na prenájom majetku obce

Zámer na prenájom nebytového priestoru

Otázky MUDr. Rosenbergerovej k Rade školy ZŠ a odpovede Ing. Jána Rievaja, starostu obce Pukanec

Otázky k ZŠ položené Mgr. Tošalovou a následne zodpovedané starostom obce Pukanec Ing. Jánom Rievajom

Otázky k ZŠ položené Mgr. Tošalovou Odpovede na otázky Dňa 19.09.2014 som bola na 26. zasadnutí obecného zastupiteľstva vyzvaná starostom obce Pukanec, aby somsvoje otázky a pripomienky na jeho osobu a poslancov k často rozoberanej téme ZŠ formulovala písomne. Bolo mi garantované, že otázky budú emailom zaslané aj jednotlivým poslancom, a odp

Komunitný plán sociálnych služieb obce Pukanec

Program odpadového hospodárstva Nitrianskeho kraja na roky 2011-2015

- záverečné stanovisko


4559903

Úvodná stránka