Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6 Prechod na navigáciu Hlavné menu 7 Prechod na navigáciu Hlavné menu 8 Prechod na navigáciu vodorovná
Pukanec

Aktivity Komunitného centra

Ukážku jarného rezu ovocných stromov

Ukážku jarného rezu ovocných stromovV spolupráci so ZO SZZ sme zorganizovali ukážku jarného rezu ovocných stromov.

Ukážku predviedol skúsený pestovateľ pán Mojžiš z Banskej Štiavnice. Počas prednášky ostrihal všetky mladé stromčeky v Komunitnej záhrade.

Ukážku jarného rezu ovocných stromovPopritom stihol porozdávať dobré rady ohľadom pestovania ovocných drevín, od výberu vhodnej odrody, prípravy pôdy, po tvarovanie koruny.

Dušana Zacharová
KC Pukanec


 

Čistenie náučného chodníka "Štamposký jarok"

Čistenie náučného chodníka Komunitné centrum v spolupráci so Spoločnosťou priateľov cestovateľa Samuela Šikeťa zorganizovali v sobotu 8. apríla 2017 čistenie náučného chodníka "Štamposký jarok".

Napriek premenlivému aprílovému počasiu sme sa stretli v akurátnom množstve, aby sme si užili príjemné popoludnie ľahkou turistikou. Popritom sme vyzbierali  odpadky na náučnom chodníku a obnovili turistické značenie.

Čistenie náučného chodníka Účastníkom ďakujeme za milú spoločnosť a tešíme sa na ďalšie podobné aktivity.

 

Dušana Zacharová


 

Denný letný tábor SUSEDIA

Denný letný tábor SUSEDIAZákladné informácie

Tábor sa realizuje ako pokračovanie projektu SUSEDIA. Spoločne strávime  po jednom dni v Devičanoch, Drženiciach, Bátovciach, Pukanci a jeden deň strávime na kúpalisku ( prípadne výlet) na tému  tábora: ,,Šport – zábava - kultúra“  sa  počas piatich dní budeme  hrať, zabávať, spoznávať kultúru našich susedných obcí a športovať. Nástup do tábora bude  každý deň o 8:00  hod.  na určenom mieste v obci. Spoločným autobusom sa presunieme do obce, ktorá je organizátorom táborového dňa. Doprava sa zabezpečuje tam aj späť. Organizátor táborového dňa, zabezpečí celodenný program a stravovanie. Ukončenie denného programu bude o 15:30 hod.  Tábora sa môžu zúčastniť deti od 7 do 15 rokov. V účastníckom poplatku je zahrnuté  stravovanie :  obed a olovrant.

 

Termín tábora :  8. 8. - 12.  8.  2016

Program   tábora :

 • Potulky chotárom – Drženice
 • Tvorivý deň – Pukanec
 • Kúpanie a relax – Margita
 • Zábava po našom - ( Milionár, 5proti5, Kto,čo vie )  Bátovce
 • Rybársky  deň – Devičany
 • športové súťaže a hry,turistika,
 • vyhodnotenie tábora,diskotéka, 

Prihlášku a účastnícky poplatok 15 € je potrebné odovzdať
do  25.7. 2016  v KC a TSP Pukanec.

Upozorňujeme rodičov  na zákaz nosiť do tábora mobilný telefón, tablet a iné technické vybavenie nakoľko za stratu  a  poškodenie neberieme zodpovednosť.  Odporúčame rodičom, poistiť svoje dieťa pre prípad úrazu – organizátori nebudú hromadne poisťovať deti počas tábora.


 
Denný letný tábor SUSEDIA prihláška
 Denný letný tábor SUSEDIA prihláška.pdf (115.2 kB) (115.2 kB)

 

Aktivity

Pravidelné aktivity:

 • Príprava na vyučovanie: každý deň v čase od 12.00 – 15.00 – momentálne sa v centre priebežne pripravuje 16 detí na vyučovanie
 • Evička a deti (EDI) – raz mesačne sa v MŠ Pukanec učia deti poskytovať prvú pomoc
 • Tréningy pamäte a vitality – každú stredu v čase od 15.00 – 16.00 sa stretávame v klube dôchodcov a rôznymi tréningovými úlohami precvičujeme pamäťové funkcie
 • Školský záhon – každú stredu od 14.00 sa v spolupráci so ZŠ staráme o nový školský záhon

Nepravidelné aktivity:

 • Tábor Susedia – pripravujeme už 3. ročník denného tábora Susedia v spolupráci s obcami Bátovce, Drženice, Devičany

Leto 2015:

 • Centrum bude fungovať pre všetky deti  denne v čase od 9.00 – 11.00 a poobede od 12.00 – 16.00 hod.
 • pre deti pripravujeme zaujímavé aktivity, súťaže, výlety do blízkeho okolia
 • každý štvrtok v poobednajších hodinách radi privítame starých rodičov so svojimi vnúčatami, pripravíme zaujímavé spoločné aktivity

Mgr. Monika Slížiková


 

Charitatívna burza šatstva

Charitatívna burza šatstvaDňa  19. – 22. marca 2015 sa konala v telocvični „starej školy“  charitatívna burza šatstva.

Dozorná rada rozhodla, že za vyzbierané dobrovoľné príspevky v celkovej sume  35,- eur bol nakúpený balík s potravinovou pomocou soc. znevýhodnenej rodine v sume 15,- eur a po 10,-eur na vybavenie nových priestorov terénnej sociálnej práce a Komunitného centra V Pukanci.

Ďakujeme

Bc. Veronika Drábiková


 

Komunitné centrum Pukanec sa zapojilo do národného projektu PRAKTIK

Tábor Zaži to - Mojmírovce 2015V prekrásnom prostredí kaštieľa obce Mojmírovce sa uskutočnil zážitkový tábor Zaži to, ako súčasť Národného projektu PRAKTIK. Účastníci vzdelávaní ho pripravili po organizačnej aj obsahovej stránke pre deti a mladých ľudí vo veku 7 – 24 rokov z Nitrianskeho kraja.
Národný projekt PRAKTIK – Praktické zručnosti cez neformálne vzdelávanie v práci s mládežou zabezpečuje IUVENTA a je spolufinancovaný z Európskeho sociálneho fondu cez Operačný program Vzdelávanie.

Odborná pracovníčka komunitného centra (OPKC) Bc. Veronika Drábiková spolu s ďalšími účastníkmi tohto projektu vytvorili tábor s názvom Cesta okolo sveta za 5 dní.
A čím bol náš tábor výnimočný?
Mnohými vecami, medzi ktorými dominoval kvalitne prepracovaný celotýždňový program, ktorý bol pripravený vyškolenými pracovníkmi s mládežou a mládežníckymi vedúcimi v téme zameranej na prácu s drobným materiálom.
64 detí z Nitrianskeho kraja dostali možnosť dostať sa na tábor zadarmo. Deti v tábore zažili za päť dní Cestu okolo sveta. Navštívili krajiny ako Afrika, USA, Rusko, Brazília, Čína a nakoniec sa pomyselným autobusom vrátili opäť na Slovensko. Účastníci tábora zažili a naučili sa mnohým zručnostiam. Denne rozvíjali svoju fantáziu a kreativitu na tvorivých dielňach ako napr. vypaľovanie na drevo, vyrobili si vlastné africké tašky, natáčanie vlastných filmov a videí a následne udeľovanie Oskarov, vyrobili sme obrovského čínskeho draka, zažili i ruskú zimu. Taktiež sme si pripomenuli slovenské báje a povesti, kde si deti nacvičili divadelné scénky, ktoré následne pred divákmi predviedli.  Ďalej sme sa naučili spoločne tradičný ruský tanec a v Brazílii sme zažili pravý Brazílsky karneval. Denne sme vyčlenili čas aj na šport a súťaže i na tanec na spoločnej diskotéke.
Tábor Zaži to deti unášal do sveta nezabudnuteľných zážitkov a skvelej zábavy. Program bol pestrý a najmä každý deň ponúkal nové zážitky. Tábor bol pre účastníkov studnicou nielen nových poznatkov, ale i priateľstiev, ktoré môžu trvať veľmi dlho.

Bc. Veronika Drábiková


 

KC - Tábor Zaži to - Mojmírovce 2015

Projekt PRAKTIK - tábor Zaži to, Mojmírovce 2015

Projekt PRAKTIK - tábor Zaži to, Mojmírovce 2015
Autor: archiv: Komunitné centrum Pukanec

Projekt PRAKTIK - tábor Zaži to, Mojmírovce 2015

Projekt PRAKTIK - tábor Zaži to, Mojmírovce 2015
Autor: archiv: Komunitné centrum Pukanec

Projekt PRAKTIK - tábor Zaži to, Mojmírovce 2015

Projekt PRAKTIK - tábor Zaži to, Mojmírovce 2015
Autor: archiv: Komunitné centrum Pukanec


 
 
Projekt PRAKTIK - tábor Zaži to, Mojmírovce 2015

Projekt PRAKTIK - tábor Zaži to, Mojmírovce 2015
Autor: archiv: Komunitné centrum Pukanec

Projekt PRAKTIK - tábor Zaži to, Mojmírovce 2015

Projekt PRAKTIK - tábor Zaži to, Mojmírovce 2015
Autor: archiv: Komunitné centrum Pukanec

Projekt PRAKTIK - tábor Zaži to, Mojmírovce 2015

Projekt PRAKTIK - tábor Zaži to, Mojmírovce 2015
Autor: archiv: Komunitné centrum Pukanec


 
 

 
Položky 1-6 z 33

Konferencia KomPrax - Banská Bystrica

Konferencia KomPrax - Banská BystricaDňa  28. a 29. mája 2015, sa odborná pracovníčka komunitného centra (OPKC)  Bc. Veronika Drábiková zúčastnila konferencie KomPrax v Banskej Bystrici. Konferencia bola zameraná na príklady dobrej praxe aj zo skúseností KomPraxu, podporovanie tvorby funkčných partnerstiev, uznávanie neformálneho vzdelávania v oblasti práce s mládežou.

Obec Pukanec v spolupráci s pracovníčkami Komuntného centra Pukanec,  terénnymi  sociálnymi pracovníčkami a dobrovoľníkmi obce vytvorila a realizovala 19 úžasných  projektov zameraných na prácu Konferencia KomPrax - Banská Bystricas mládežou a voľno - časové aktivity v celkovej sume 3800,- eur. Cieľom bolo naučiť sa napísať , zrealizovať a vyhodnotiť svoj vlastný projekt, zároveň aktivizovať, rozvíjať zručnosti a záujmy mládeže, skrášliť svoje okolie a vybudovať niečo nové. Deti a mládež  sme motivovali k zdravému životnému  štýlu, športu, naučili sa pomáhať druhým i základy prvej pomoci. Množstvo  zážitkov a poznatkov  mali deti z  výletov v prírode, spoznávania  okolitých miest, nechýbalo ani kúpanie sa na Počúvadlianskom jazere.  Deti a mládež trávili svoj čas kvalitne a získali nové priateľstvá.

Konferencia KomPrax - Banská BystricaProjekty boli  spolufinancované zo zdrojov EU. Organizátorom je štátna inštitúcia  priamo riadená Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR - IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže, ktorý podporuje mladých ľudí, aby poznali, vedeli a mohli využívať príležitosti pre kvalitnejší život.

 

 

Bc. Veronika Drábiková

 

Voľno - časové aktivity Voľno - časové aktivity Voľno - časové aktivity
Voľno - časové aktivity Voľno - časové aktivity Voľno - časové aktivity

 


 

DEŇ PRVEJ POMOCI

DEŇ PRVEJ POMOCIKomunitné centrum Pukanec v spolupráci s mládežou SČK v Pukanci organizovala dňa 29.6.2015
v Materskej škole v Pukanci
DEŇ PRVEJ POMOCI
Deti si preskúšali na modelovaných zraneniach ošetrovanie a poskytovanie prvej pomoci, ktoré sa počas roka naučili v rámci projektu EDI (Evička a deti). Každé dieťa získalo diplom a Materská škola v Pukanci získala certifikát za účasť na projekte EDI.

 

Za spoluprácu ďakujeme : Terénnej sociálnej práci v Pukanci, záchranárovi Dušanovi Molnárovi a žiakom ZŠ.

Bc. Veronika Drábiková


 

KC - DEŇ PRVEJ POMOCI, 29.6.2015

DEŇ PRVEJ POMOCI - 29.6.2015 v Materskej škole v Pukanci

DEŇ PRVEJ POMOCI - 29.6.2015 v Materskej škole v Pukanci
Autor: Bc. Veronika Drábiková

DEŇ PRVEJ POMOCI - 29.6.2015 v Materskej škole v Pukanci

DEŇ PRVEJ POMOCI - 29.6.2015 v Materskej škole v Pukanci
Autor: Bc. Veronika Drábiková

DEŇ PRVEJ POMOCI - 29.6.2015 v Materskej škole v Pukanci

DEŇ PRVEJ POMOCI - 29.6.2015 v Materskej škole v Pukanci
Autor: Bc. Veronika Drábiková


 
 

 
Položky 1-3 z 12

Bezpečnosť na cestách a ako volať RZP

Bezpečnosť na cestách a ako volať RZPDňa 22.10.2015 Komunitné centrum v spolupráci s Miestnym spolkom SČK a TSP realizovali v Materskej škole Záhradná 2 Pukanec ďalšiu hodinu projektu Evička a deti. Téma stretnutia bola Bezpečnosť na cestách a ako volať RZP. Na základe príbehu o Evičkinom kamarátovi, ktorý videl autonehodu, sa deti  naučili, aké sú  pomôcky na zapamätanie si dôležitých telefónnych čísel pri zavolaní pomoci. Zopakovali sme si, ako správne postupovať pri zavolaní pomoci v prípade núdze.  Deti hádali základné dopravné značky a pripomenuli sme si, ako správne prechádzať cez cestu a jazdiť na bicykli. Na tému sme si zahrali rôzne hry so semaforom,  maľovali sme si záchranárske vozidlá, spievali a tancovali.

Bc. Veronika Drábiková


 

KC - Bezpečnosť na cestách a ako volať RZP, 22.10.2015

Bezpečnosť na cestách a ako volať RZP, 22.10.2015

Bezpečnosť na cestách a ako volať RZP, 22.10.2015
Autor: Bc. Veronika Drábiková

Bezpečnosť na cestách a ako volať RZP, 22.10.2015

Bezpečnosť na cestách a ako volať RZP, 22.10.2015
Autor: Bc. Veronika Drábiková

Bezpečnosť na cestách a ako volať RZP, 22.10.2015

Bezpečnosť na cestách a ako volať RZP, 22.10.2015
Autor: Bc. Veronika Drábiková


 
 
Bezpečnosť na cestách a ako volať RZP, 22.10.2015

Bezpečnosť na cestách a ako volať RZP, 22.10.2015
Autor: Bc. Veronika Drábiková

Bezpečnosť na cestách a ako volať RZP, 22.10.2015

Bezpečnosť na cestách a ako volať RZP, 22.10.2015
Autor: Bc. Veronika Drábiková

Bezpečnosť na cestách a ako volať RZP, 22.10.2015

Bezpečnosť na cestách a ako volať RZP, 22.10.2015
Autor: Bc. Veronika Drábiková


 
 

 
Položky 1-6 z 10

webygroup

Predpoveď počasie

Počasie Pukanec - Svieti.com
Mali by ste záujem zúčastniť sa FOTOSÚŤAŽE " Naj fotografia XXV. ročníka Pukanských remeselníckych trhov"?
 
 
100%

 
 
0%

 
 
0%

 

Využite registráciu a nechajte sa pohodlne informovať o novinkách na našej stránke prostredníctvom e-mailu. Len po registrácii sa budete môcť zapojiť do diskusie na tejto stránke.

:
:
Zabudli ste heslo
Registrovať

dnes je: 23.4.2017

meniny má: Vojtech

Aktualizované

20. 4. 2017

Za obsah zodpovedá
Ján Čalovka

Celkom návštev

dnes :


10814182

Úvodná stránka