Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6 Prechod na navigáciu Hlavné menu 7 Prechod na navigáciu Hlavné menu 8 Prechod na navigáciu vodorovná
Pukanec

Aktivity Komunitného centra

Prechádzku do lesa

Dňa 05. 05. 2017 sme sa s deťmi vybrali na prechádzku do lesa. Popri prechádzaní sme pokračovali v aktivitách s cieľom vyčistiť naše okolie od odpadu. Vysvetlila som deťom, ako veľmi dlho trvá rozklad rôzneho odpadu. Naplnili sme dve vrecia, ale našli aj množstvo železa a železných sudov.  Deti boli za usilovnosť pochválené.

Bc. Veronika Drábiková

Prechádzka do lesa Prechádzka do lesa Prechádzka do lesa Prechádzka do lesa

 

Materskú školu Pukanec navštevujeme raz za mesiac

Materskú školu Pukanec navštevujeme raz za mesiac, kde s dobrovoľníčkami SČK učíme deti poskytovať prvú pomoc v rôznych situáciách, podľa projektu s názvom Dorotka. V mesiaci apríl sme sa venovali téme "popáleniny". Pomocou obrázkovej prílohy sme deťom ukázali, čo robila Dorotka, keď si popálila prst a ako jej kamaráti pomohli. Vysvetlili sme deťom jednotlivé situácie, na ktoré si treba dať pozor, aby sa nepopálili. Upozornili sme ich, aby dávali pozor na domáce spotrebiče, rôzne chemikálie v domácnosti, aby sa nehrali s ohňom a pripomenuli sme im, ako sa chrániť pri spálení od slnka. Vysvetlili sme im rozdelenie popálenín od stupňa závažnosti a ako pri jednotlivých popáleninách poskytnúť prvú pomoc. Spoločne sme sa rozprávali o ich skúsenostiach s popáleninami. Učili sme deti znehybniť končatinu pomocou trojrohej šatky. Deti si navzájom skúšali medzi sebou, čo sa naučili. Nakoniec sme sa zahrali hru na precvičenie pamäte. Počas stretnutia si vždy nezabudneme zacvičiť rôzne pohybové aktivity.


 

KC - Materská škola Pukanec

KC - Materská škola Pukanec

KC - Materská škola Pukanec
Autor: KC Pukanec

KC - Materská škola Pukanec

KC - Materská škola Pukanec
Autor: KC Pukanec

KC - Materská škola Pukanec

KC - Materská škola Pukanec
Autor: KC Pukanec


 
 
KC - Materská škola Pukanec

KC - Materská škola Pukanec
Autor: KC Pukanec

KC - Materská škola Pukanec

KC - Materská škola Pukanec
Autor: KC Pukanec

KC - Materská škola Pukanec

KC - Materská škola Pukanec
Autor: KC Pukanec


 
 
KC - Materská škola Pukanec

KC - Materská škola Pukanec
Autor: KC Pukanec

KC - Materská škola Pukanec

KC - Materská škola Pukanec
Autor: KC Pukanec

KC - Materská škola Pukanec

KC - Materská škola Pukanec
Autor: KC Pukanec


 
 
KC - Materská škola Pukanec

KC - Materská škola Pukanec
Autor: KC Pukanec


 

Turistický výlet na Agraš

Na "prvého mája" sme sa vybrali na turistiku krásnou pukanskou prírodou. Pani Anička Zemanovičová nás previedla nezvyčajnou trasou. Viacerí z nás ani len netušili, že v Pukanci sú tak krásne miesta. Prešli sme oblasťou, kde sa nachádza veľké množstvo starých dubov a ukázala nám jeden z najstarších, tipovali sme okolo 800 rokov. ? Predviedli sa nám v celej kráse aj málo vyskytujúce sa chránené živočíchy. Náš cieľ bol pri pomníku padlých letcov na "Agraši". Uctili sme si ich kytičkou kvetov. Cestou sme samozrejme pozbierali odpadky, našťastie túto trasu asi veľa ľudí nepozná, tak ich nebolo veľa, ale keď sme sa blížili k civilizácii, hneď sme zaplnili aj dve vrecia. Najbližšie plánujeme pre ľudí, ktorí majú radi prírodu a chránia ju, označiť túto nádhernú trasu. Počas 4-hodinovej túry nás sprevádzalo jarné slniečko, veru výlet sa veľmi podaril :-) .


 

KC - Turistický výlet na Agraš

Turistický výlet na Agraš

Turistický výlet na Agraš
Autor: KC Pukanec

Turistický výlet na Agraš

Turistický výlet na Agraš
Autor: KC Pukanec

Turistický výlet na Agraš

Turistický výlet na Agraš
Autor: KC Pukanec


 
 
Turistický výlet na Agraš

Turistický výlet na Agraš
Autor: KC Pukanec

Turistický výlet na Agraš

Turistický výlet na Agraš
Autor: KC Pukanec

Turistický výlet na Agraš

Turistický výlet na Agraš
Autor: KC Pukanec


 
 
Turistický výlet na Agraš

Turistický výlet na Agraš
Autor: KC Pukanec

Turistický výlet na Agraš

Turistický výlet na Agraš
Autor: KC Pukanec

Turistický výlet na Agraš

Turistický výlet na Agraš
Autor: KC Pukanec


 
 

 

Ukážku jarného rezu ovocných stromov

Ukážku jarného rezu ovocných stromovV spolupráci so ZO SZZ sme zorganizovali ukážku jarného rezu ovocných stromov.

Ukážku predviedol skúsený pestovateľ pán Mojžiš z Banskej Štiavnice. Počas prednášky ostrihal všetky mladé stromčeky v Komunitnej záhrade.

Ukážku jarného rezu ovocných stromovPopritom stihol porozdávať dobré rady ohľadom pestovania ovocných drevín, od výberu vhodnej odrody, prípravy pôdy, po tvarovanie koruny.

Dušana Zacharová
KC Pukanec


 

Čistenie náučného chodníka "Štamposký jarok"

Čistenie náučného chodníka Komunitné centrum v spolupráci so Spoločnosťou priateľov cestovateľa Samuela Šikeťa zorganizovali v sobotu 8. apríla 2017 čistenie náučného chodníka "Štamposký jarok".

Napriek premenlivému aprílovému počasiu sme sa stretli v akurátnom množstve, aby sme si užili príjemné popoludnie ľahkou turistikou. Popritom sme vyzbierali  odpadky na náučnom chodníku a obnovili turistické značenie.

Čistenie náučného chodníka Účastníkom ďakujeme za milú spoločnosť a tešíme sa na ďalšie podobné aktivity.

 

Dušana Zacharová


 

Denný letný tábor SUSEDIA

Denný letný tábor SUSEDIAZákladné informácie

Tábor sa realizuje ako pokračovanie projektu SUSEDIA. Spoločne strávime  po jednom dni v Devičanoch, Drženiciach, Bátovciach, Pukanci a jeden deň strávime na kúpalisku ( prípadne výlet) na tému  tábora: ,,Šport – zábava - kultúra“  sa  počas piatich dní budeme  hrať, zabávať, spoznávať kultúru našich susedných obcí a športovať. Nástup do tábora bude  každý deň o 8:00  hod.  na určenom mieste v obci. Spoločným autobusom sa presunieme do obce, ktorá je organizátorom táborového dňa. Doprava sa zabezpečuje tam aj späť. Organizátor táborového dňa, zabezpečí celodenný program a stravovanie. Ukončenie denného programu bude o 15:30 hod.  Tábora sa môžu zúčastniť deti od 7 do 15 rokov. V účastníckom poplatku je zahrnuté  stravovanie :  obed a olovrant.

 

Termín tábora :  8. 8. - 12.  8.  2016

Program   tábora :

 • Potulky chotárom – Drženice
 • Tvorivý deň – Pukanec
 • Kúpanie a relax – Margita
 • Zábava po našom - ( Milionár, 5proti5, Kto,čo vie )  Bátovce
 • Rybársky  deň – Devičany
 • športové súťaže a hry,turistika,
 • vyhodnotenie tábora,diskotéka, 

Prihlášku a účastnícky poplatok 15 € je potrebné odovzdať
do  25.7. 2016  v KC a TSP Pukanec.

Upozorňujeme rodičov  na zákaz nosiť do tábora mobilný telefón, tablet a iné technické vybavenie nakoľko za stratu  a  poškodenie neberieme zodpovednosť.  Odporúčame rodičom, poistiť svoje dieťa pre prípad úrazu – organizátori nebudú hromadne poisťovať deti počas tábora.


 

Aktivity

Pravidelné aktivity:

 • Príprava na vyučovanie: každý deň v čase od 12.00 – 15.00 – momentálne sa v centre priebežne pripravuje 16 detí na vyučovanie
 • Evička a deti (EDI) – raz mesačne sa v MŠ Pukanec učia deti poskytovať prvú pomoc
 • Tréningy pamäte a vitality – každú stredu v čase od 15.00 – 16.00 sa stretávame v klube dôchodcov a rôznymi tréningovými úlohami precvičujeme pamäťové funkcie
 • Školský záhon – každú stredu od 14.00 sa v spolupráci so ZŠ staráme o nový školský záhon

Nepravidelné aktivity:

 • Tábor Susedia – pripravujeme už 3. ročník denného tábora Susedia v spolupráci s obcami Bátovce, Drženice, Devičany

Leto 2015:

 • Centrum bude fungovať pre všetky deti  denne v čase od 9.00 – 11.00 a poobede od 12.00 – 16.00 hod.
 • pre deti pripravujeme zaujímavé aktivity, súťaže, výlety do blízkeho okolia
 • každý štvrtok v poobednajších hodinách radi privítame starých rodičov so svojimi vnúčatami, pripravíme zaujímavé spoločné aktivity

Mgr. Monika Slížiková


 

Charitatívna burza šatstva

Charitatívna burza šatstvaDňa  19. – 22. marca 2015 sa konala v telocvični „starej školy“  charitatívna burza šatstva.

Dozorná rada rozhodla, že za vyzbierané dobrovoľné príspevky v celkovej sume  35,- eur bol nakúpený balík s potravinovou pomocou soc. znevýhodnenej rodine v sume 15,- eur a po 10,-eur na vybavenie nových priestorov terénnej sociálnej práce a Komunitného centra V Pukanci.

Ďakujeme

Bc. Veronika Drábiková


 

Komunitné centrum Pukanec sa zapojilo do národného projektu PRAKTIK

Tábor Zaži to - Mojmírovce 2015V prekrásnom prostredí kaštieľa obce Mojmírovce sa uskutočnil zážitkový tábor Zaži to, ako súčasť Národného projektu PRAKTIK. Účastníci vzdelávaní ho pripravili po organizačnej aj obsahovej stránke pre deti a mladých ľudí vo veku 7 – 24 rokov z Nitrianskeho kraja.
Národný projekt PRAKTIK – Praktické zručnosti cez neformálne vzdelávanie v práci s mládežou zabezpečuje IUVENTA a je spolufinancovaný z Európskeho sociálneho fondu cez Operačný program Vzdelávanie.

Odborná pracovníčka komunitného centra (OPKC) Bc. Veronika Drábiková spolu s ďalšími účastníkmi tohto projektu vytvorili tábor s názvom Cesta okolo sveta za 5 dní.
A čím bol náš tábor výnimočný?
Mnohými vecami, medzi ktorými dominoval kvalitne prepracovaný celotýždňový program, ktorý bol pripravený vyškolenými pracovníkmi s mládežou a mládežníckymi vedúcimi v téme zameranej na prácu s drobným materiálom.
64 detí z Nitrianskeho kraja dostali možnosť dostať sa na tábor zadarmo. Deti v tábore zažili za päť dní Cestu okolo sveta. Navštívili krajiny ako Afrika, USA, Rusko, Brazília, Čína a nakoniec sa pomyselným autobusom vrátili opäť na Slovensko. Účastníci tábora zažili a naučili sa mnohým zručnostiam. Denne rozvíjali svoju fantáziu a kreativitu na tvorivých dielňach ako napr. vypaľovanie na drevo, vyrobili si vlastné africké tašky, natáčanie vlastných filmov a videí a následne udeľovanie Oskarov, vyrobili sme obrovského čínskeho draka, zažili i ruskú zimu. Taktiež sme si pripomenuli slovenské báje a povesti, kde si deti nacvičili divadelné scénky, ktoré následne pred divákmi predviedli.  Ďalej sme sa naučili spoločne tradičný ruský tanec a v Brazílii sme zažili pravý Brazílsky karneval. Denne sme vyčlenili čas aj na šport a súťaže i na tanec na spoločnej diskotéke.
Tábor Zaži to deti unášal do sveta nezabudnuteľných zážitkov a skvelej zábavy. Program bol pestrý a najmä každý deň ponúkal nové zážitky. Tábor bol pre účastníkov studnicou nielen nových poznatkov, ale i priateľstiev, ktoré môžu trvať veľmi dlho.

Bc. Veronika Drábiková


 

KC - Tábor Zaži to - Mojmírovce 2015

Projekt PRAKTIK - tábor Zaži to, Mojmírovce 2015

Projekt PRAKTIK - tábor Zaži to, Mojmírovce 2015
Autor: archiv: Komunitné centrum Pukanec

Projekt PRAKTIK - tábor Zaži to, Mojmírovce 2015

Projekt PRAKTIK - tábor Zaži to, Mojmírovce 2015
Autor: archiv: Komunitné centrum Pukanec

Projekt PRAKTIK - tábor Zaži to, Mojmírovce 2015

Projekt PRAKTIK - tábor Zaži to, Mojmírovce 2015
Autor: archiv: Komunitné centrum Pukanec


 
 
Projekt PRAKTIK - tábor Zaži to, Mojmírovce 2015

Projekt PRAKTIK - tábor Zaži to, Mojmírovce 2015
Autor: archiv: Komunitné centrum Pukanec

Projekt PRAKTIK - tábor Zaži to, Mojmírovce 2015

Projekt PRAKTIK - tábor Zaži to, Mojmírovce 2015
Autor: archiv: Komunitné centrum Pukanec

Projekt PRAKTIK - tábor Zaži to, Mojmírovce 2015

Projekt PRAKTIK - tábor Zaži to, Mojmírovce 2015
Autor: archiv: Komunitné centrum Pukanec


 
 
Projekt PRAKTIK - tábor Zaži to, Mojmírovce 2015

Projekt PRAKTIK - tábor Zaži to, Mojmírovce 2015
Autor: archiv: Komunitné centrum Pukanec

Projekt PRAKTIK - tábor Zaži to, Mojmírovce 2015

Projekt PRAKTIK - tábor Zaži to, Mojmírovce 2015
Autor: archiv: Komunitné centrum Pukanec

Projekt PRAKTIK - tábor Zaži to, Mojmírovce 2015

Projekt PRAKTIK - tábor Zaži to, Mojmírovce 2015
Autor: archiv: Komunitné centrum Pukanec


 
 
Projekt PRAKTIK - tábor Zaži to, Mojmírovce 2015

Projekt PRAKTIK - tábor Zaži to, Mojmírovce 2015
Autor: archiv: Komunitné centrum Pukanec

Projekt PRAKTIK - tábor Zaži to, Mojmírovce 2015

Projekt PRAKTIK - tábor Zaži to, Mojmírovce 2015
Autor: archiv: Komunitné centrum Pukanec

Projekt PRAKTIK - tábor Zaži to, Mojmírovce 2015

Projekt PRAKTIK - tábor Zaži to, Mojmírovce 2015
Autor: archiv: Komunitné centrum Pukanec


 
 
Projekt PRAKTIK - tábor Zaži to, Mojmírovce 2015

Projekt PRAKTIK - tábor Zaži to, Mojmírovce 2015
Autor: archiv: Komunitné centrum Pukanec

Projekt PRAKTIK - tábor Zaži to, Mojmírovce 2015

Projekt PRAKTIK - tábor Zaži to, Mojmírovce 2015
Autor: archiv: Komunitné centrum Pukanec

Projekt PRAKTIK - tábor Zaži to, Mojmírovce 2015

Projekt PRAKTIK - tábor Zaži to, Mojmírovce 2015
Autor: archiv: Komunitné centrum Pukanec


 
 
Projekt PRAKTIK - tábor Zaži to, Mojmírovce 2015

Projekt PRAKTIK - tábor Zaži to, Mojmírovce 2015
Autor: archiv: Komunitné centrum Pukanec

Projekt PRAKTIK - tábor Zaži to, Mojmírovce 2015

Projekt PRAKTIK - tábor Zaži to, Mojmírovce 2015
Autor: archiv: Komunitné centrum Pukanec

Projekt PRAKTIK - tábor Zaži to, Mojmírovce 2015

Projekt PRAKTIK - tábor Zaži to, Mojmírovce 2015
Autor: archiv: Komunitné centrum Pukanec


 
 
Projekt PRAKTIK - tábor Zaži to, Mojmírovce 2015

Projekt PRAKTIK - tábor Zaži to, Mojmírovce 2015
Autor: archiv: Komunitné centrum Pukanec

Projekt PRAKTIK - tábor Zaži to, Mojmírovce 2015

Projekt PRAKTIK - tábor Zaži to, Mojmírovce 2015
Autor: archiv: Komunitné centrum Pukanec

Projekt PRAKTIK - tábor Zaži to, Mojmírovce 2015

Projekt PRAKTIK - tábor Zaži to, Mojmírovce 2015
Autor: archiv: Komunitné centrum Pukanec


 
 
Projekt PRAKTIK - tábor Zaži to, Mojmírovce 2015

Projekt PRAKTIK - tábor Zaži to, Mojmírovce 2015
Autor: archiv: Komunitné centrum Pukanec

Projekt PRAKTIK - tábor Zaži to, Mojmírovce 2015

Projekt PRAKTIK - tábor Zaži to, Mojmírovce 2015
Autor: archiv: Komunitné centrum Pukanec

Projekt PRAKTIK - tábor Zaži to, Mojmírovce 2015

Projekt PRAKTIK - tábor Zaži to, Mojmírovce 2015
Autor: archiv: Komunitné centrum Pukanec


 
 
Projekt PRAKTIK - tábor Zaži to, Mojmírovce 2015

Projekt PRAKTIK - tábor Zaži to, Mojmírovce 2015
Autor: archiv: Komunitné centrum Pukanec

Projekt PRAKTIK - tábor Zaži to, Mojmírovce 2015

Projekt PRAKTIK - tábor Zaži to, Mojmírovce 2015
Autor: archiv: Komunitné centrum Pukanec

Projekt PRAKTIK - tábor Zaži to, Mojmírovce 2015

Projekt PRAKTIK - tábor Zaži to, Mojmírovce 2015
Autor: archiv: Komunitné centrum Pukanec


 
 
Projekt PRAKTIK - tábor Zaži to, Mojmírovce 2015

Projekt PRAKTIK - tábor Zaži to, Mojmírovce 2015
Autor: archiv: Komunitné centrum Pukanec

Projekt PRAKTIK - tábor Zaži to, Mojmírovce 2015

Projekt PRAKTIK - tábor Zaži to, Mojmírovce 2015
Autor: archiv: Komunitné centrum Pukanec

Projekt PRAKTIK - tábor Zaži to, Mojmírovce 2015

Projekt PRAKTIK - tábor Zaži to, Mojmírovce 2015
Autor: archiv: Komunitné centrum Pukanec


 
 

 
Položky 1-30 z 33

webygroup

Predpoveď počasie

Počasie Pukanec - Svieti.com

Využite registráciu a nechajte sa pohodlne informovať o novinkách na našej stránke prostredníctvom e-mailu. Len po registrácii sa budete môcť zapojiť do diskusie na tejto stránke.

:
:
Zabudli ste heslo
Registrovať

dnes je: 17.9.2019

meniny má: Olympia

podrobný kalendár

Aktualizované

11. 9. 2019

Za obsah zodpovedá
Ján Čalovka

Celkom návštev

dnes :

 • Zámer č.1/2019-4 previesť majetok obce formou zámennej zmluvy

  11.9.2019 viac
 • Zámer č.2/2019-3 na odpredaj nehnuteľného majetku

  11.9.2019 viac
 • Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania.

  5.9.2019 viac
 • Rozhodnutie - Poverenie poľovníckej organizácie Slovenský poľovnícky zväz Poľovnícke združenie Teplá Voda Pukanec vykonávaním ochrany poľovníctva a starostlivosti o zver v poľovnom revíri Teplá Voda

  3.9.2019 viac
 • Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za predchádzajúci rok 2018

  Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2018 v obci Pukanec je 12,85%

  27.2.2019 viac
 • Podpora opatrovateľskej služby v obci PUKANEC

  Obec Pukanec realizuje dopytovo - orientovaný projekt s názvom „PODPORA OPATROVATEĽSKEJ SLUŽBY V OBCI PUKANEC“ Trvanie projektu: 01/2019 – 02/2021

  22.1.2019 viac
 • Komunitný plán sociálnych služieb

  11.1.2018 viac
 • Regionálna integrovaná územná stratégia Nitrianskeho kraja na roky 2014-2020

  Záverečné stanovisko

  5.1.2016 viac

17961099

Úvodná stránka