Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6 Prechod na navigáciu Hlavné menu 7 Prechod na navigáciu Hlavné menu 8 Prechod na navigáciu vodorovná
Pukanec

Evidencia obyvateľstva, sociálnenych vecí, matrika

zodpovedná pracovníčka

Mgr. Ivana Šušková

Tel: 036 6393529
Mobil: +421 (0)911 245 448

E-mail: ivana.suskova@pukanec.sk

1. poschodie č.d. 19


 

Matričný úrad

Zákon č. 154/1994 Z.z. o matrikách v znení neskorších zmien a doplnkov

Matričná činnosť: do matričného obvodu Pukanec patria obce: Pukanec, Devičany, Bohunice, Uhliská.

Ako vybaviť:

 

Evidencia obyvateľov

Zákon č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov SR v znení neskorších zmien a doplnkov.

Ako vybaviť:

 

Osvedčovanie podpisov a listín

Zákon č.599/2001 Z.z. o osvedčovaní listín a podpisov na listinách obvodnými úradmi a obcami v znení neskorších predpisov.

Ako vybaviť:

 


 

Rozhodnutie o určení súpisného čísla

Vyhláška č. 31/2003 Z.z. , ktorou sa ustanovujú podrobnosti o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a o číslovaní stavieb.

Ako vybaviť: Rozhodnutie o určení súpisného čísla

 

Vydávanie osvedčení  o zápise do evidencie samostatne hospodáriacich  roľníkov

zákona č. 105/1990 Zb. o súkromnom podnikaní občanov v znení neskorších predpisov

Ako vybaviť: Vydávanie osvedčení  o zápise do evidencie samostatne hospodáriacich  roľníkov


 

Sociálne služby

Zákon č. 448/2008 Z.z. v znení neskorších zmien a doplnkov


 

webygroup

Predpoveď počasie

Počasie Pukanec - Svieti.com

Využite registráciu a nechajte sa pohodlne informovať o novinkách na našej stránke prostredníctvom e-mailu. Len po registrácii sa budete môcť zapojiť do diskusie na tejto stránke.

:
:
Zabudli ste heslo
Registrovať

dnes je: 17.12.2017

meniny má: Kornélia

Aktualizované

13. 12. 2017

Za obsah zodpovedá
Ján Čalovka

Celkom návštev

dnes :

Obchodná verejná súťaž na odkúpenie pozemku p.č. EKN 2762

Obchodná verejná súťaž na odkúpenie pozemku p.č. EKN 2760

Obchodná verejná súťaž na odkúpenie pozemku p.č. EKN 2757/3

Obchodná verejná súťaž na odkúpenie pozemku p.č. EKN 2764/1

VZN 2/2018 o výške dotácie na prevádzku a mzdy v roku 2018 pre Materské školu v Pukanci, Školskú jedáleň pri Základne škole a pre Školský klub detí pri Základnej škole, a na záujmové vzdelávanie detí v centre voľného času.

VZN 1/2018 o postupe a podmienkach poskytovania jednorazových peňažných dávok, príspevku na spoločné stravovanie dôchodcov a poskytovanie sociálnych pôžičiek

Obchodná verejná súťaž na dlhodobý prenájom tepelného hospodárstva Thermospol, s.r.o.

Thermospol, s.r.o. vyhlasuje podľa ust. § 281 až 288 Obchodného zákonníka obchodnú verejnú súťaž na dlhodobý prenájom tepelného hospodárstva Thermospol, s.r.o. OBSAH NÁVRHU ZMLUVY, NA KTOROM VYHLASOVATEĽ TRVÁ: 1.Predmetom návrhu zmluvy bude dlhodobý prenájom

Obchodná verejná súťaž - odpredaj – tepelného hospodárstva

Thermospol, s.r.o. vyhlasuje podľa ust. § 281 až 288 Obchodného zákonníka obchodnú verejnú súťaž na odpredaj tepelného hospodárstva Thermospol, s.r.o. OBSAH NÁVRHU ZMLUVY, NA KTOROM VYHLASOVATEĽ TRVÁ: 1.Predmetom návrhu zmluvy bude ODPREDAJ – tepelného hospodárstva Thermospol, s.r.o.

Regionálna integrovaná územná stratégia Nitrianskeho kraja na roky 2014-2020

Záverečné stanovisko


13535570

Úvodná stránka