Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6 Prechod na navigáciu Hlavné menu 7 Prechod na navigáciu Hlavné menu 8 Prechod na navigáciu vodorovná
Pukanec

Fauna

Fauna

Zloženie fauny je úzko viazané na charakter prírodného prostredia. Najpestrejší je svet hmyzu. Z významnejších druhov možno objaviť modlivku zelenú, roháča obyčajného. Vyskytuje sa tu niekoľko druhov bystrušiek, čmeľov, fúzačov; vzácny je fúzač veľký, vrzúň drsnotykadlový, na bukových rúbaniskách zamatovec vrchovský. Za teplých bezveterných dní nás svojou krásou potešia motýle: vidlochvost ovocný a vidlochvost feniklový, rôzne druhy babočiek, perlovec, spriadače a iné. Z nočných motýľov sem vzácne priletí lišaj smrtihlav, častejší je lišaj mliečnikový a lišaj pupencový, vyskytne sa aj krásny lišaj oleandrový. Čoraz zriedkavejšie sa stretávame s kobylkou zelenou. Koncom leta vo večerných hodinách sú typické koncerty cikád svrčiakov spevavých, najmä vo vinohradoch, ľudia ich nazývajú jesenáky. Zákonom, ale nie občanmi, sú chránené plazy. Najhojnejšia je užovka obyčajná, častá je užovka hladká, vzácnejšia užovka stromová, ktorá dorastá do dĺžky vyše 2 m. Vretenica sa vyskytuje veľmi vzácne. Na výslniach s možnosťou úkrytu sa vyhrieva jašterica obyčajná i slepúch krehký. Obojživelníky sa stávajú stále vzácnejšími. Sú viazané na povrchové vody, ktorých všade ubúda. V barinách a dočasných mlákach žije žaba kunec žltobruchý. Ropuchu obyčajnú nájdeme v tieni pod kameňmi. Rosnička zelená sa niekedy pred dažďom ozýva charakteristickým hlasom zo stromov alebo kríkov. Vo väčších nádržiach sa zdržiava skokan zelený, v okolí lesných potokov je častý skokan hnedý. V barinách na Dolných lúkach a na Rásochách donedávna žil mlok obyčajný. Tieto lokality postupne zanikli, preto je otázne, či sa tento zaujímavý živočích v našom okolí ešte vyskytuje.

Známejší a oveľa hojnejší druh je salamandra škvrnitá, ľudovo nazývaná slepý jašter. Zo svojich úkrytov, najmä v lesnom prostredí, vylieza po letných dažďoch. Z pestrého zoznamu vtákov možno uviesť vzácnejšie alebo chránené druhy: jastrab európsky, myšiak hôrny, sokol pustovka, kuvik obyčajný, dudok chochlatý, ďateľ veľký, tesár čierny, žlna zelená. Najslabšie zastúpené je vodné vtáctvo, lebo celá oblasť je pomerne chudobná na vodné plochy. Výskyt cicavcov sa nelíši od normálu bežného pre toto prostredie. Vzácnejšími druhmi sú: piskor vodný, plch obyčajný, plšík lieskový, jazvec lesný, mačka divá. Väčšie dravce, ako je rys ostrovid, vlk obyčajný či medveď hnedý, sa v našich lesoch nezdržiavajú. O čistote životného prostredia svedčí výskyt raka riečneho a potočných rýb v Sikenici a jej prítokoch. V hojnom počte sa vyskytuje niekoľko druhov netopierov, ktoré nachádzajú dostatok vhodných úkrytov v starých štôlňach. Akýkoľvek výpočet živočíšnych druhov by bol neúplný, lebo chýba výskum celých taxonomických skupín tejto oblasti.

Spracoval Dušan Bahna


 

webygroup

Predpoveď počasie

Počasie Pukanec - Svieti.com

Využite registráciu a nechajte sa pohodlne informovať o novinkách na našej stránke prostredníctvom e-mailu. Len po registrácii sa budete môcť zapojiť do diskusie na tejto stránke.

:
:
Zabudli ste heslo
Registrovať

dnes je: 16.9.2019

meniny má: Ľudmila

podrobný kalendár

Aktualizované

11. 9. 2019

Za obsah zodpovedá
Ján Čalovka

Celkom návštev

dnes :

 • Zámer č.1/2019-4 previesť majetok obce formou zámennej zmluvy

  11.9.2019 viac
 • Zámer č.2/2019-3 na odpredaj nehnuteľného majetku

  11.9.2019 viac
 • Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania.

  5.9.2019 viac
 • Rozhodnutie - Poverenie poľovníckej organizácie Slovenský poľovnícky zväz Poľovnícke združenie Teplá Voda Pukanec vykonávaním ochrany poľovníctva a starostlivosti o zver v poľovnom revíri Teplá Voda

  3.9.2019 viac
 • Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za predchádzajúci rok 2018

  Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2018 v obci Pukanec je 12,85%

  27.2.2019 viac
 • Podpora opatrovateľskej služby v obci PUKANEC

  Obec Pukanec realizuje dopytovo - orientovaný projekt s názvom „PODPORA OPATROVATEĽSKEJ SLUŽBY V OBCI PUKANEC“ Trvanie projektu: 01/2019 – 02/2021

  22.1.2019 viac
 • Komunitný plán sociálnych služieb

  11.1.2018 viac
 • Regionálna integrovaná územná stratégia Nitrianskeho kraja na roky 2014-2020

  Záverečné stanovisko

  5.1.2016 viac

17946571

Úvodná stránka