Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6 Prechod na navigáciu Hlavné menu 7 Prechod na navigáciu Hlavné menu 8 Prechod na navigáciu vodorovná
Pukanec

Chronologický prehľad

Chronologický prehľad

Rok:

 • 1075 prvý písomný historický dokument o existencii Pukanca - v zakladajúcej listine hronskobeňadického opátstva sa spomína Villa Baka ako hraničný bod opátskych majetkov,
 • 1156 pri Banskej Štiavnici sa spomína "Terra Banensium" (Zem baníkov),
 • 1270 prvý písomný doklad o výskyte striebornej rudy v okolí Pukanca,
 • 1290 najstarší hodnoverný doklad o existencii Pukanca ako banskej osady v jeho názve - Bakabanya,
 • 1310 doklad o existencii nemeckého osídlenia - Nemeth Baka,
 • 1317 kráľ Karol Róbert dal právo hľadať zlato, striebro a iné kovy na území Pukanca komesovi Gregorovi,
 • 1321 zmienka o strieborných baniach - Argenti fodina Bacabana, Zachovaný náhrobný kameň pukanského richtára Alberta. Nadpis "CSEPULT ALBERT DORM ANN. DO. MCCCXX" - "Pochovaný Albert odpočíva v pánu 1320",

Zachovaný náhrobný kameň pukanského richtára Alberta. Foto archív: OcÚ

 • 1323 udelenie mestských výsad kráľom Karolom Róbertom,
 • 1331 Pukanec je samostatné mesto s richtárom a samosprávou,
 • 1337 niekoľkí pukanskí baníci objavili bohatú rudnú žilu na území dnešnej Novej Bane a dostali do prenájmu od Hronskobeňadického opátstva miesto na postavenie stúp na novobanskom potoku,
 • 1345 Pukanec je už kráľovským mestom,
 • 1388 najstarší doklad o členstve Pukanca v zväzku stredoslovenských banských miest,
 • 1405 Kráľ Žigmund vyhlasuje v okolí slobodné banské podnikanie a nariaďuje, aby bolo mesto opevnené,
 • 1423 Kráľ Žigmund oslobodzuje stredoslovenské banské mestá od mýtnych poplatkov,
 • 1424 Pukanec a ostatné banské mestá dostáva druhá Žigmundova manželka Barbora,
 • 1437 zmienka o drevenom opevnení,
 • 1439 kráľ Albrecht odobral kráľovnej Barbore banské mestá pre jej výstredný život a daroval ich jej dcére, svojej žene, kráľovnej Alžbete,
 • 1470 banské mestá dostala kráľovná Beatrix, manželka Mateja Korvína, ktorý ich oslobodzuje od všetkých ostatných poplatkov na večné časy,
 • 1510 bol postavený gotický kostol,
 • 1522 kráľ Ľudovít II. daroval banské mestá svojej manželke Márii,
 • 1548 kráľovná Mária prepustila banské mestá bratovi kráľovi Ferdinandovi I.,
 • 1424 v banských mestách vznikli cechové kartely, t.j. spoločné cechy,
 • 1433 príchod husitov do Pukanca,
 • 1442 vojaci banských miest (na strane Alžbety) napadli kláštor v Hronskom Beňadiku, ktorý bol na strane Vladislavovej,
 • 1442, máj Jágerský biskup Šimon Rozgoň a Ladislav Čech z Levíc napadli s veľkým vojskom Banskú Štiavnicu a Pukanec,
 • 1500 kráľ Vladislav II. potvrdzuje staré výsady udelené Matejom Korvínom a s ostatnými banskými mestami potvrdzuje mestské výsady, slobody a práva Pukančanov,
 • 1516 Pukancu potvrdil výsady kráľ Ľudovít II.,
 • 1533, 2. marca Banské mestá tlmočili kráľovským komisárom opätovnú žiadosť o zosilnenie posádok v Leviciach, Bátovciach, Pukanci, Hronskom Beňadiku a Krupine,
 • 1533 kráľ Ferdinand I. potvrdzuje Pukancu privilégium udelené kráľom Vladislavom II. v roku 1496,
 • 1544, 16. augusta do blízkosti Pukanca sa dostali Turci, keď vyrabovali a vypálili Levice,
 • 1547 Pukanec získava od Ferdinanda I. právo meča,
 • 1547, 12. novembra Kráľ Ferdinand I. nariadil, že Pukančania nesmú byť zadržiavaní a väznení ako rukojemníci za priestupky svojich spoluobyvateľov a nesmú im prekážať v slobodnom obchodovaní. Súčasne sa potvrdzuje slobodná ťažba dreva v okolitých lesoch,
 • 1551, 28. októbra Kráľ Ferdinand I. nariadil všetkým kráľovským mýtnikom, že nesmú od Pukančanov požadovať akékoľvek mýtne poplatky,
 • 1560, kráľ Ferdinand I. povoľuje používať červený pečatný vosk pri spečaťovaní písomností vydávaných mestom,
 • 1564, 28. apríla Pukanec oznamuje Kremnici, že v posledných ôsmich dňoch sa Turci už dvakrát objavili nielen v poli a nad mestom, ale došli celkom k mestskej bráne a chceli napadnúť stráž,
 • 1565, 18. apríla Turci sa dostali do okolia Pukanca, chytili a smrteľne zranili pastierov a niekoľko roľníkov odvliekli do zajatia,
 • 1565, 2. december kapitán Čabradského hradu dostal správu, že budínsky paša s jazdcami a pešiakmi podnikne výpravu proti Pukancu, B. Štiavnici a Krupine,
 • 1567, jún Pukanskému kapitánovi Barbaričovi píše list beg Novohradského sandžaku Ahmed, aby sa mu Pukančania podvolili,
 • 1568, 26. augusta Turci prešli cez Ipeľ k Leviciam a pokračovali k Pukancu, odkiaľ ich ozbrojení Pukančania odohnali,
 • 1575, 11. septembra Turci prišli až k Pukancu, chytili dvoch chlapov. Kapitán Barbarič s malou skupinou vojakov po úspešnej potýčke priniesol štyri kone a zoťaté hlavy Turkov,
 • 1576, jún z Pukanca bol kapitán Juraj Barbarič preložený do Zvolena,
 • 1576, júl za nového veliteľa v Pukanci bol určený Lukáč Balogh,
 • 1577, 6. apríla Turci podnikli výpravu do okolia Pukanca, ale kapitán Balogh a jeho jazdci ich odohnali a niekoľkých zajali,
 • 1578, 23. febuára asi 400 tureckých vojakov napadlo, vyplienilo a vypálilo mestské mlyny v Myšpotoku,
 • 1578, 13. apríla Uhorský snem sa zaoberal opevnením banských miest. Rozhodlo sa o opevnení Pukanca kamenným múrom,
 • 1578, 15. júla k Pukancu prišlo asi 200 Turkov, chytili a odvliekli dve ženy
 • 1583 zápisnica odbornej komisie poukazuje na úbohý stav baníctva a na to, že následkom chudoby a stálych vpádov Turkov boli bane zväčša opustené a neprístupné,
 • 1604 vznikol slovenský cech pukanských krajčírov a ševcov
 • 1608 Cech pukanských mäsiarov má po slovensky písané artikuly
 • 1626 bola v prevádzke len jedna štôlňa razená pod Kirschner šachtou. Boli v nej údajne bohaté zlatonosné rudy,
 • 1628 sa razila Jakub štôlňa ku žile Weinrebner, štôlňa Georg, Weitenzeche, štôlňa Mária bola smerovaná na žilu Rümpler, ďalej sú spomínané Hartenbergské bane, baňa Weitenzeche, baňa pod Neuerpergom, baňa Nestig, Sauer štôlňa nad Mária štôlňou, Kresber a Christopf štôlňa. Všetky tieto bane boli mimo prevádzky, lebo obyvatelia vo vojnách veľmi schudobneli,
 • 1629, 7. augusta Pukančania prosia banské mestá o pomoc najmä teraz, keď po poslednej morovej epidémii poklesol počet obyvateľov na štvrtinu,
 • 1633 bol v Pukanci mor a stupy neboli chránené proti mrazom, takže sa dobývalo len do zásoby a spracovávanie prebiehalo na jar,
 • 1636 vznikol slovenský cech debnárov,
  1640 vznik spoločného, tzv. veľkého cechu (zlatníci, kováči, zámočníci, mäsiari, čižmári, kolári),
 • 1640, aug. K Pukancu sa prihnalo veľké množstvo Turkov. Obkľúčili ho a veľkú časť vyrabovali a vypálili,
 • 1640, 1. októbra Turci prišli k neohradenému Pukancu, zvyšok mesta obrátili na popol, mnoho ľudí povraždili a odvliekli do zajatia. Nájazdu odolal len rímsko katolícky kostol, ktorý bol ohradený kamenným múrom so štvorposchodovou baštou (slúžila ako radnica) - "Hrozná noc pukanská",
 • 1647, 10. júna Kráľ Ferdinand I. udeľuje Pukancu právo každoročného konania troch výročných jarmokov
 • 1651 zmienka o spoločnom cechu hrnčiarov, krajčírov a syrárov,
 • 1652, 29. júl Veľká skupina Turkov napadla pukanských roľníkov, odvliekli 21 ľudí, dvoch zabili a dobytok rozohnali,
 • 1657 zmienka o cechu tkáčov a súkenníkov
 • 1660 vznik čižmárskeho cechu
 • 1664, 14. mája do okolia Levíc prišli veľké oddiely Turkov, vyrabovali Devičany, Rybník a Pukanec opäť vypálili,
 • 1686 Leopold I. obnovuje Pukancu výsady a povoľuje používať novú pečať so znakom mesta,
 • 1691 cez Pukanec viedla diaľková osobná a tovarová doprava na linke Trnava-Krakov (kabriolet ťahaný štvorzáprahom),
 • 1702 Leopold I. povolil Pukancu konanie štyroch výročných jarmokov každoročne
 • 1703, júl do Pukanca prišli vojská povstaleckého vodcu Františka Rákócziho
 • 1706, zmienka o samostatnom poštovom úrade v Pukanci,
 • 1747 kráľovná MáriaTerézia potvrdila Pukancu výsady, mesto dalo postaviť zájazdový hostinec s krytou šopou pre povozy,
 • 1774 Baňa Ladislav ťažila zlato a v ostatných baniach prebiehali len kutacie pokusy,
 • 1823 zlúčili sa Ignác a Antonštôlnianska spoločnosť a podnik sa stal významným a rozlohovo najväčším činiteľom pukanského baníctva,
 • 1842 posledná zmienka o prevádzke baní, spomínajú sa v nej banské spoločnosti : Gabe Gottes, Starovšechsvätých s Juraj baňou a Michalštôlnianska,
 • 1846 vznik vzdelávacích spolkov - Spolok miernosti a Čitateľský spolok bola založená nedeľná škola,
 • 1848 neúspešné pokusy o založenie sporitelne,
 • 1856 Samuel Holuby a Štefan Lukáček založili odbočku Jednoty proti trýznění zvířat,
 • 1866 Štefan Lukáček založil Kňižnicu Pukanskjeho spolku ďjetok školských,
 • 1872, 9. sept. Vytvorenie prvého kolársko-kováčsko-mäsiarskeho spolku,
 • 1875 posledné aktívne banské dielo - Biela baňa (do roku 1891),
  1876 Pukanec bol zo slobodného kráľovského a banského mesta pretvorený na mesto so zriadeným magistrátom a pričlenený do Hontianskej stolice,
  1890 do Pukanca bolo zavedené telegrafické spojenie,
  1898 Uhorský minister obchodu dal povolenie na prípravné práce na stavbu železnice Sadzice-Levice-Žemberovce-Bátovce-Pukanec-B. Štiavnica. Stavba sa však nerealizovala. Vznikla pukanská ľudová banka.,
  1904 Založená filiálka Levickej obchodnej ľudovej banky,
  1919, 4. jún Maďarská červená armáda obsadila Pukanec,
  1920-1930 vysťahovalo sa asi 100 obyvateľov za prácou do USA, Kanady, Argentíny, Belgicka, Francúzska
  1922, 1. mar. Pukanská ľudová banka sa zlúčila s Národnou bankou v B. Bystrici a stala sa jej filiálkou
  1925, 9. febára zriadená bola Živnostenská záložňa
  1926 vznik firmy Polóny a spol. autobusová doprava Pukanec-Levice
  1935 zavedenie elektrického prúdu
  1945, 3. marca oslobodenie Pukanca Sovietskou armádou,
  1950, 20. máj zriadený podnik s názvom Drevoremeslá obce Pukanec
  1950, jananuára založenie JRD,
  1954 dokončenie prírodného kúpaliska,
  1963 začalo sa používať futbalové ihrisko,
  1975 jubileum 900 rokov od prvej písomnej zmienky, vydanie monografie Pukanec,
  1993 I. ročník Pukanských remeselníckych trhov.

 

webygroup

Predpoveď počasie

Počasie Pukanec - Svieti.com

Využite registráciu a nechajte sa pohodlne informovať o novinkách na našej stránke prostredníctvom e-mailu. Len po registrácii sa budete môcť zapojiť do diskusie na tejto stránke.

:
:
Zabudli ste heslo
Registrovať

dnes je: 16.9.2019

meniny má: Ľudmila

podrobný kalendár

Aktualizované

11. 9. 2019

Za obsah zodpovedá
Ján Čalovka

Celkom návštev

dnes :

 • Zámer č.1/2019-4 previesť majetok obce formou zámennej zmluvy

  11.9.2019 viac
 • Zámer č.2/2019-3 na odpredaj nehnuteľného majetku

  11.9.2019 viac
 • Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania.

  5.9.2019 viac
 • Rozhodnutie - Poverenie poľovníckej organizácie Slovenský poľovnícky zväz Poľovnícke združenie Teplá Voda Pukanec vykonávaním ochrany poľovníctva a starostlivosti o zver v poľovnom revíri Teplá Voda

  3.9.2019 viac
 • Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za predchádzajúci rok 2018

  Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2018 v obci Pukanec je 12,85%

  27.2.2019 viac
 • Podpora opatrovateľskej služby v obci PUKANEC

  Obec Pukanec realizuje dopytovo - orientovaný projekt s názvom „PODPORA OPATROVATEĽSKEJ SLUŽBY V OBCI PUKANEC“ Trvanie projektu: 01/2019 – 02/2021

  22.1.2019 viac
 • Komunitný plán sociálnych služieb

  11.1.2018 viac
 • Regionálna integrovaná územná stratégia Nitrianskeho kraja na roky 2014-2020

  Záverečné stanovisko

  5.1.2016 viac

17948832

Úvodná stránka