Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6 Prechod na navigáciu Hlavné menu 7 Prechod na navigáciu Hlavné menu 8 Prechod na navigáciu vodorovná
Pukanec

Hlavný kontrolór obce

Hlavný kontrolór obce

Ing. Elena Ďurovičová


 

 

 

Hlavného kontrolóra volí a odvoláva obecné zastupiteľstvo. Hlavný kontrolór je zamestnancom obce, jeho pracovný pomer vzniká voľbou. Kontrolnú činnosť vykonáva nezávisle a nestranne v súlade so základnými pravidlami kontrolnej činnosti.

Hlavný kontrolór:

 • vykonáva kontrolu úloh vyplývajúcich z pôsobnosti obce,
 • predkladá obecnému zastupiteľstvu raz za šesť mesiacov návrh plánu kontrolnej činnosti, ktorý musí byť najneskôr 15 dní pred prerokovaním v zastupiteľstve zverejnený spôsobom v obci obvyklým,
 • vypracúva odborné stanoviská k návrhu rozpočtu obce a k návrhu záverečného účtu obce pred jeho schválením v obecnom zastupiteľstve,
 • predkladá správu o výsledkoch kontroly priamo obecnému zastupiteľstvu na jeho najbližšom zasadnutí,
 • predkladá obecnému zastupiteľstvu najmenej raz ročne správu o kontrolnej činnosti, a to do 60 dní po uplynutí kalendárneho roku,
 • spolupracuje so štátnymi orgánmi vo veciach kontroly hospodárenia  s  prostriedkami pridelenými obci zo štátneho rozpočtu alebo zo štrukturálnych fondov Európskej únie,
 • vybavuje sťažnosti v zmysle § 11 ods. 3 zákona č. 152/1998 Z. z.
 • je povinný vykonať kontrolu, ak ho o to požiada obecné zastupiteľstvo,
  plní ďalšie úlohy ustanovené osobitným zákonom.

Hlavný kontrolór sa zúčastňuje na zasadnutiach obecného zastupiteľstva s hlasom poradným; môže sa zúčastňovať aj na zasadnutiach komisií zriadených obecným zastupiteľstvom.
 


 

Kompetencie hlavného kontrolóra

Kompetencie hlavného kontrolóra
 kompetencie_hlavneho_kontrolora.pdf (17.1 kB) (17.1 kB)

 

Plán kontrolnej činnosti

Položky 1-5 z 9
Návrh plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok 2017
 Návrh plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok 2017.pdf (235.3 kB) (235.3 kB)

 
Návrh - Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Pukanec na 2. polrok 2016
 Návrh_plánu_KČ_na_2_polrok_2016.pdf (31.8 kB) (31.8 kB)

 
Návrh - Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Pukanec na 1. polrok 2016
 Plan_kontrolnej_cinnosti_hk_obce_Pukanec_1_p_2016.pdf (235.6 kB) (235.6 kB)

 
Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Pukanec na 2. polrok 2015
 plan_kontrolnej_činnosti_na_2_polrok_ 2015.pdf (36.4 kB) (36.4 kB)

 
Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Pukanec na 1. polrok 2015
 Plán kontrolnej činnosti - Pukanec.pdf (29.6 kB) (29.6 kB)

 
Položky 1-5 z 9
Položky 1-5 z 46

Správa o výsledku kontroly r. 2015

Kontrola na podnet občana v príspevkovej organizácií - Obecný podnik služieb zameraná na zistené manko v pokladni OPS. Kontrolované obdobie: rok 2013
 vysledok_kontroly_14_10_2015_16_10_2015.pdf (51.1 kB) (51.1 kB)

Kontrola hospodárenia a nakladania s finančnými prostriedkami a majetkom obce v príspevkovej organizácií - Obecný podnik služieb. Kontrolované obdobie: rok 2011 až 2015
 vysledok_kontroly_1_9_2015_30_9_2015.pdf (89.1 kB) (89.1 kB)

Kontrola hospodárenia v príspevkovej organizácií- Obecný podnik služieb k 30.6.2015
 vysledok_konroly_27_8_2015_31_8_2015.pdf (53.7 kB) (53.7 kB)

Správa o výsledku kontroly r. 2014

27. 5. 2014 až 28. 5. 2014 záznam o výsledku kontroly
Protol o kontrole dodržiavanie zákona ZŠ
 Protol_o_kontrole_dodržiavanie_zákona_ZŠ.pdf (249.6 kB) (249.6 kB)

3.6. 2014 až 13.6.2014 záznam o výsledku kontroly
Protokol o kontrole interných predpisov obce
 Protokol_o_kontrole_interných_predpisov_obce.pdf (210.8 kB) (210.8 kB)

Položky 1-5 z 46

Odborné stanoviská kontrolóra

Stanovisko HK k ZÚ 2011
Stanovisko hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu obce Pukanec za rok 2011
 stanovisko_hk_k_zu_2011.pdf (87.6 kB) (87.6 kB)

Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu viacročného rozpočtu
Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu viacročného rozpočtu obce na roky 2013 – 2015 a k návrhu rozpočtu obce na rok 2013
 stanovisko_hk_k_navrhu_rozpoctu_obce_pukanec_2013_2015.pdf (42.4 kB) (42.4 kB)

Stanovisko HK k ZÚ 2013
Stanovisko k ZÚ 2013 Pukanec
 Stanovisko_k_ZÚ_2013_Pukanec.pdf (539.8 kB) (539.8 kB)

Stanovisko k návrhu rozpočtu obce 2015-2017 Pukanec
Stanovisko HK k návrhu rozpočtu obce 2015-2017 Pukanec
 Stanovisko HK k návrhu rozpočtu obce 2015 -2017 Pukanec.pdf (239.5 kB) (239.5 kB)


webygroup

Predpoveď počasie

Počasie Pukanec - Svieti.com

Využite registráciu a nechajte sa pohodlne informovať o novinkách na našej stránke prostredníctvom e-mailu. Len po registrácii sa budete môcť zapojiť do diskusie na tejto stránke.

:
:
Zabudli ste heslo
Registrovať

dnes je: 26.5.2019

meniny má: Dušan

Aktualizované

22. 5. 2019

Za obsah zodpovedá
Ján Čalovka

Celkom návštev

dnes :

 • Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za predchádzajúci rok 2018

  Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2018 v obci Pukanec je 12,85%

  27.2.2019 viac
 • Podpora opatrovateľskej služby v obci PUKANEC

  Obec Pukanec realizuje dopytovo - orientovaný projekt s názvom „PODPORA OPATROVATEĽSKEJ SLUŽBY V OBCI PUKANEC“ Trvanie projektu: 01/2019 – 02/2021

  22.1.2019 viac
 • Komunitný plán sociálnych služieb

  11.1.2018 viac
 • Regionálna integrovaná územná stratégia Nitrianskeho kraja na roky 2014-2020

  Záverečné stanovisko

  5.1.2016 viac

17289778

Úvodná stránka