Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6 Prechod na navigáciu Hlavné menu 7 Prechod na navigáciu Hlavné menu 8 Prechod na navigáciu vodorovná
Pukanec

Holéczyovci a Pukanec

Holéczyovci a Pukanec

Výročia bývajú príležitosťou na spomienky. 23. septembra 2009 uplynulo 136 rokov od narodenia a 13. októbra, 80 rokov od úmrtia významnej pukanskej rodáčky Márie Ľudmily Lackovej, rodenej Bujnovej. Jej matka Mária Terézia bola rodená Holéczyová. Pri tejto príležitosti si dovoľme pohľad na jej rod, malé „putovanie“ po časti rodu Holéczy (Holéci). (foto: portrét Mária Lacková, rodená Bujnová)

Holéczyovci sa v Pukanci vyskytovali zriedkavo. Zväčša sa v Pukanci ani nenarodili, iba tu žili a pôsobili. Niektorí z nich a z ich životných partnerov a potomkov, či partnerov týchto potomkov, ktorí už pôsobili mimo Pukanca, sa zapísali natrvalo do histórie.

Mgr. Zdenko Ďuriška, podpredseda Slovenskej genealogicko-heraldickej spoločnosti (SGHS) v Martine, sa venuje histórii niektorých významných slovenských rodov (Z histórie rodu Holéciovcov, Bibliografické štúdie č. 31, Martin 2005, nachádza sa i na internete, ale najmä jeho posledná renomovaná publikácia Medzi mlynmi a bankami - Dejiny rodu Makovickovcov, SGHS Martin, 2007, obsahuje aj časť rodu Holéczyovcov). Aj z jeho prác je možné dozvedieť sa viacej o Holéczyovcoch pochádzajúcich z Liptovského Mikuláša a o ich rodinách, ktoré žili v Pukanci.

Ako prvé spomeňme dve sestry Holéczyové, rodáčky z Liptovského Mikuláša, pochádzajúce z jednej z týchto vetví.

Martin Bujna, dlhoročný pukanský evanjelický farár, sa oženil s Máriou Teréziou Holéczyovou. Narodilo sa im 5 dcér. Dve z nich zomreli v detskom veku, ostatným i s ich manželmi patrí významné postavenie v národných a cirkevných dejinách. Pozoruhodné je aj ich dvojnásobné rodové prepojenie s rodom J. M. Hurbana. (foto: Rodová trasa M. Bujna – J.M. Hurban)

Mária Lacková, rodená BujnováNajstaršia z nich, Mária Ľudmila Bujnová [1] sa vydala do rodiska svojej matky za Miloša Lacka [2]. Bol spoluvlastníkom továrne na kožu Lacko - Pálka. V Budapešti sa v roku 1918 zúčastnil príprav utvorenia Slovenskej národnej rady. Bol signatárom Martinskej deklarácie z 30.10.1918. Manželka Mária Ľudmila sa venovala najmä sociálnej práci. Bola predsedníčkou Červeného kríža v Liptovskom Mikuláši a dobročinného cirkevného spolku Dobrodej. Angažovala sa v Živene. Publikovala v mnohých periodikách. Význam jej osobnosti zdôraznila i skutočnosť, že ju pochovával evanjelický generálny biskup Jur Janoška.

Z matrík je zrejmé, že krstné meno Ľudmila sa v Pukanci rozšírilo až podľa nej a jej nevlastnej matke.

Rodová trasa M. Bujna – J.M. HurbanElena Oľga Bujnová (1876-1949) sa vydala za evanjelického farára v Jabloňovciach (Almáš), po sobáši v Dačovom Lome, Juraja Slávika, ktorý bol jednou z ústredných postáv národného života nielen v Honte, ale s dosahom na celonárodné dianie. Bol tiež známy ako mecenáš a priateľ Martina Kukučína. Mnoho nechýbalo, aby sa Martin Kukučín bol stal lekárom v Pukanci.Juraj Slávik a Elena r. Bujnová

Kornélia Bujnová [3] sa vydala za Samuela Hrúza [4] z Pukanca. O M. Bujnovi, jeho dcérach Elene a Kornélii a o ich rodinách stručne v týždenníku POHRONIE č. 6,7,8,9/2008 a v článku Na trase Martin Bujna – J. M. Hurban. 

Po ovdovení v roku 1879, sa Martin Bujna oženil s mladšou sestrou prvej manželky, Ľudmilou Holéczyovou (1860-1936). V manželstve sa im narodil syn Ivan a dve dcéry.

Ivan BujnaIvan Martin Bohuslav Bujna (1881-1949), po skončení teológie, bol kaplánom na Myjave, odkiaľ pochádzala aj jeho manželka Anna Viera Valášková, zo známej národoveckej rodiny Valáškovcov, po matke, Jurenkovcov. Ivan Bujna bol farárom v rumunskom Nadlaku (1909-1948), ktorý bol do roku 1918 súčasťou Uhorska, Stal sa i seniorom. Venoval sa tiež publikačnej činnosti, záslužnej kultúrno-osvetovej pôsobnosti a povzneseniu obyvateľstva v ekonomickej oblasti. Rumunský kráľ ho vyznamenal Radom hviezdy a Radom koruny. V roku 1948 repatrioval, žil ešte krátko v Šamoríne a v Bratislave.

Peter HoléczyZ ďalšej vetvy mikulášskych Holéczyovcov pochádzal Peter Holéczy (1854-1904). Medicínu vyštudoval vo Viedni, kde sa angažoval v slovenskom akademickom spolku Tatran. V roku 1879 sa stal mestským lekárom v Pukanci. Od roku 1885 nakrátko pôsobil v Kláštore pod Znievom, potom ako hlavný mestský lekár v Novej Bani.

Jeho manželkou sa v roku 1881 stala Želmíra Judita Makovická z Ružomberka, ktorá pochádzala z 11 detí. Jej mladším bratom bol MUDr. Dušan Makovický, lekár v Žiline, potom osobný lekár L. N. Tolstého. Manželom Holéczyovcom sa z tohto manželstva narodilo 6 detí, z toho prvé tri, Anna (*1882), Laura (*1883) a Valér (*1885) sa narodili v Pukanci.

Náhrobok Želmíry Holéczyovej, rodenej MakovickejSekvoja na starom evanjelickom cintoríne v Novej BaniManželka Želmíra zomrela ako 34 ročná v Novej Bani v roku 1894. Na starom evanjelickom cintoríne v Novej Bani jej k hrobu nechal manžel vysadiť unikát - sekvoju (Sequoia-dendron giganteum), relikt treťohôr, ktorý druh sa dožíva aj vyše 3 tisíc rokov. Sekvoja je zákonom chránená a darí sa jej, zatiaľčo hrob už značne nahlodal zub času.

V roku 1897 sa Peter Holéczy oženil druhýkrát s Martinou Weiszovou z Novej Bane, s ktorou mal ešte 2 synov a 2 dcéry. Manželka zomrela pri pôrode dvojičiek v roku 1901. Po hospitalizovaní Petra Holéczyho v Opave, kde i zomrel, sa Albína, ktorý bol z dvojičiek, ujala novobanská stará mama. Albín bol lekárom a zomrel v Košiciach vyše 100 ročný. Ostatných detí Petra Holéczyho z prvého i druhého manželstva sa ujali tútori v Ružomberku, brat Želmíry, Peter Makovický ml. a sestra, Ľudmila Beniačová, rod. Makovická.

Z nich Ervin Holéczy (1897-1977) sa stal lekárom. Pôsobil v Brezne a v Bratislave. Je známy aj ako spisovateľ pod pseudonymom Peter Zván. Najznámejší je jeho životopisný román Ajhľa človek! Je o jeho ujcovi MUDr. Dušanovi Makovickom.

Manželka Ervína Holéczyho, Elena Hollá, bola dcérou Jozefa Hollého, autora známych divadelných hier. Elena Holéczyová, ako všestranne orientovaná umelecká osobnosť (dramatička, scenáristka, etnografka, publicistka, výtvarníčka) dostala za rozvoj a tvorbu umeleckých čipiek, titul národná umelkyňa.

Druhé dvojča Petra Holéczyho Mária (1901-1996), sa v roku 1926 stala prvou ženou hlásateľkou slovenského rozhlasového vysielania v Bratislave. So znalosťami viacerých rečí sa uplatnila aj v diplomatických službách. Vydala sa za bankového úradníka Ivana Jurkoviča. Po roku 1948 rodinu, ako nepriateľov štátneho zriadenia, vysťahovali z Bratislavy.

Vo svojom letmom putovaní po Holéczyovcoch sme sa dostali až k Jurkovičovcom, Najznámejší z nich boli Samuel Jurkovič, svokor J. M. Hurbana, organizátor družstevníctva a popredný architekt Dušan Jurkovič, známy tiež ako autor Štefánikovej mohyly na Bradle.

Z ďalšej vetvy Holéczyovcov pochádzal Žigmund Holéczy (1867-1937), evanjelický farár v susedných Devičanoch v rokoch 1900 - 1937, predchodca Ladislava Adamčíka. Po jeho smrti jeho 2 dcéry žili v Pukanci. Mladšia sa vydala za Klobušického, staršia ostala slobodná.

Známe sú Holéczyho historické poviedky z obdobia protireformácie v Honte, venoval sa výskumu genealógie vlastného rodu, na ktoré nadviazal Ervín Holéczy a v poslednom čase rozvinul Zdenko Ďuriška, Venoval sa tiež hudobnej tvorbe. V rukopise ostali jeho nedokončené pamäti. Táto osobnosť a jeho tvorba si zaslúžia väčšiu pozornosť.

 

Ing. Milan Pálka (písané pre Pukanské noviny) 03.10.2009


 

webygroup

Predpoveď počasie

Počasie Pukanec - Svieti.com

Využite registráciu a nechajte sa pohodlne informovať o novinkách na našej stránke prostredníctvom e-mailu. Len po registrácii sa budete môcť zapojiť do diskusie na tejto stránke.

:
:
Zabudli ste heslo
Registrovať

dnes je: 21.9.2019

meniny má: Matúš

podrobný kalendár

Aktualizované

20. 9. 2019

Za obsah zodpovedá
Ján Čalovka

Celkom návštev

dnes :

 • Zámer č.1/2019-4 previesť majetok obce formou zámennej zmluvy

  11.9.2019 viac
 • Zámer č.2/2019-3 na odpredaj nehnuteľného majetku

  11.9.2019 viac
 • Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za predchádzajúci rok 2018

  Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2018 v obci Pukanec je 12,85%

  27.2.2019 viac
 • Podpora opatrovateľskej služby v obci PUKANEC

  Obec Pukanec realizuje dopytovo - orientovaný projekt s názvom „PODPORA OPATROVATEĽSKEJ SLUŽBY V OBCI PUKANEC“ Trvanie projektu: 01/2019 – 02/2021

  22.1.2019 viac
 • Komunitný plán sociálnych služieb

  11.1.2018 viac
 • Regionálna integrovaná územná stratégia Nitrianskeho kraja na roky 2014-2020

  Záverečné stanovisko

  5.1.2016 viac

17999135

Úvodná stránka