Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6 Prechod na navigáciu Hlavné menu 7 Prechod na navigáciu Hlavné menu 8 Prechod na navigáciu vodorovná
Pukanec

Holubyovci v Pukanci

Holubyovci v Pukanci

Druhého marca 2009 uplynulo 191 rokov od inštalácie Samuela Holubyho za evanjelického farára v Pukanci, ktorý „vyoral hlbokú brázdu na národa roli dedičnej“.

Podľa Mgr. Milana Šišmiša, tajomníka Slovenskej genealogicko-heraldickej spoločnosti v Martine (Po stopách Holubyovcov. Obecný úrad v Zemianskom Podhradí, 1996) Holubyovci, vtedy ešte ako Holubovci, po bitke na Bielej hore, sa pred prenasledovaním uchýlili do Uhorska. Usadili sa ako remeselníci najprv v Skalici, časť z nich neskoršie aj v Senici. Niektorí z nich už od 18. storočia nadobúdali vyššie vzdelanie a ovplyvňovali náboženský, kultúrny, vedecký a hospodársky život vo viacerých oblastiach Slovenska.

Ján Holub / Holuby (1762-1825) sa narodil v Senici. Pôsobil ako evanjelický farár krátko v Slažanoch (pri Zlatých Moravciach), potom od roku 1784 až do svojej smrti v neďalekej Beluji. Tu začal používať priezvisko Holuby. Bol literárne činný. Pôsobil aj v Učenej spoločnosti banského okolia. V Beluji sa mu a jeho manželke Zuzane rodenej Pirovskej z Krupiny, narodil syn Samuel, ako tretie zo siedmych detí z tohto manželstva.

Samuel Holuby (1793-1871)Samuel Holuby (1793-1871) bol v Pukanci evanjelickým farárom v rokoch 1818 - 1871. V senioráte zastával viacero funkcíí. Za čas bol i seniorom. Zaslúžil sa o vzdelanostný a kultúrny rozvoj obyvateľov, o boj proti rozšírenému alkoholizmu a o vtedy novodobý boj proti trýzneniu zvierat. Pomáhali mu pritom najmä učitelia: otec a syn Michal Ribay, Ľudovít Holéczy, Daniel Jaroslav Bórik, Ľudovít Bohdan Grossmann, Imrich Domoľub Blaškovič, Peter Pavel Záhon, Karol Zorkóczy, Štefan Lukáček, ale i viacerí majstri – remeselníci a živnostníci. V spolupráci s nimi založil viaceré kultúrno-osvetové spolky a ustanovizne, o činnosti ktorých informovali vtedajšie slovenské noviny. Charakterizovali Pukanec ako „najprebudenejšie mesto hontianske“. V intenciách štúrovského národného programu vzdoroval začínajúcim sa maďarizačným tendenciám. Zápasil s mnohými ťažkosťami a prekážkami. Jeho nástupca Martin Bujna, ktorý pôsobil v Pukanci ďalšie polstoročie, nadviazal so Samuelm Kupčokom, Samuelom Sekanom a ďalšími, na výsledky jeho práce.
K 50-ročnému pôsobeniu Samuela Holubyho v Pukanci mu cisár František Jozef I. v roku 1868 udelil vyznamenanie - zlatý kríž s korunou. V tom istom roku spísal dejiny pukanskej evanjelickej cirkvi a školy od roku 1554, ktoré sa zachovali v rukopise. Pochovaný bol v Pukanci, avšak jeho hrob sa nezachoval. (foto: Samuel Holuby)
Jeho portrét, na hrudi s cisárskym vyznamenaním (výrez z fotografie s manželkou – z publikácie M. Šišmiša), je jedna z najstarších zachovaných fotografií, viažúcich sa k Pukancu.
Ženatý bol s Annou Karolínou Žlebekovou, jedinou dcérou evanjelického farára zo Starej Turej, s ktorou mali 6 detí. Z nich sa dospelosti dožili štyri: Viliam, Karolína, Pavlína a Adolf.

Viliam HolubyViliam Holuby (1820-1895) vyštudoval teológiu. V Pukanci bol predsedom podporného spolku Vzájomnej pomocnice, senátorom, od roku 1861 mešťanostom. Postupne sa prispôsobil dobovej, štátnej ideológii. Zomrel u syna Viliama, farára v Horných Rykynčiciach.

Karolína Ľudovíta Holubyová ( 1826-1864 ) sa vydala za Ľudovíta Holéczyho (1813-1858), ktorý bol od roku 1838 dva roky učiteľom v Pukanci. Neskoršie sa stal farárom v blízkom Baďane. Pozornosť si zasluhuje jeho suplikačný denník-pamätník z rokov 1836-38, ktorý obsahuje 144 zápisov v 8 jazykoch. Obsahuje i podpis Ľudovíta Štúra (8.9.1837).

Pavlína Holubyová (1830-1887) sa vydala za Jána Juraja Schmidta, farára v Lišove, neskoršie v Devičanoch (Horný Prandorf), autora jedinečných dejín „Histórie cirkvi evanjelické podle augsspurského wyznání v Uhřich....“, ktoré v roku 1868 vydal v Pešti Horňanský a Träger.

Adolf Štefan Holuby (1835-1923) bol od roku 1859 kaplánom u svojho otca v Pukanci, od roku 1861 farárom v Čankove. Bol aj hontianskym seniorom. Oženil sa s Amáliou Kovalovskou z Pukanca. Manželstvo bolo bezdetné. Na dôchodku žil v Pukanci. Pamätala si ho ešte pukanská učiteľka-historička Zuzana Hrúzová, ako sa prechádzaval vo svojej záhradke (Farbák-Pažiť) plnej ruží. Zomrel v opatere rodiny evanjelického farára Jána Fuchsa v Bohuniciach.

Z neďalekej rodiny pukanského Samuela Holubyho je všeobecne známy jeho synovec, nádejný literát, Karol Juraj Holuby (1826-1848). Ako hurbanovský dobrovoľník, s Viliamom Šulekom bol popravený maďarskými gardistami v októbri 1848 v katastri terajšieho Šulekova.

Najznámejším z Holubyovcov je ďalší synovec Samuela Holubyho, brat spomenutého Karola, Jozef Ľudovít Holuby (1836-1923), rodák z Lubiny, evanjelický kňaz, senior, vedec, botanik európskeho významu, etnograf, historik. Karlova univerzita v Prahe mu udelila čestný doktorát. Sobášnym svedkom mu bol J. M. Hurban. 

Známe sú príbuzenstvá Holubyovcov s Holéczyovcami, Jurkovičovcami, Royovcami, Štúrovcami a s ďalšiími. O niektorých z nich a ich vzťahu k Pukancu, neskoršie.

Ing. Milan Pálka, 17.3.2009


 

webygroup

Predpoveď počasie

Počasie Pukanec - Svieti.com

Využite registráciu a nechajte sa pohodlne informovať o novinkách na našej stránke prostredníctvom e-mailu. Len po registrácii sa budete môcť zapojiť do diskusie na tejto stránke.

:
:
Zabudli ste heslo
Registrovať

dnes je: 20.10.2018

meniny má: Vendelín

Aktualizované

11. 10. 2018

Za obsah zodpovedá
Ján Čalovka

Celkom návštev

dnes :

 • Zámer č. 10/2018-1 na prenájom majetku

  17.9.2018 viac
 • Zámer č.9/2018-1 na predaj majetku

  14.9.2018 viac
 • Zámer č.8/2018-1 na predaj majetku

  14.9.2018 viac
 • Zámer č. 7/2018-1 na predaj majetku

  14.9.2018 viac
 • Zámer č.6/2018-1 na predaj majetku

  14.9.2018 viac
 • Zámer č. 5/2018-1 na predaj majetku

  14.9.2018 viac
 • Komunitný plán sociálnych služieb

  11.1.2018 viac
 • Regionálna integrovaná územná stratégia Nitrianskeho kraja na roky 2014-2020

  Záverečné stanovisko

  5.1.2016 viac

15902929

Úvodná stránka