Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6 Prechod na navigáciu Hlavné menu 7 Prechod na navigáciu Hlavné menu 8 Prechod na navigáciu vodorovná
Pukanec

Informácie pre remeselníkov

Pozvánka

Vážený pán remeselník, vážená pani remeselníčka,
obec Pukanec usporiada v termíne 30.6.- 2.7. 2017
Festival ľudových remesiel, folklóru a tradičnej gastronómie  XXV.  Pukanské remeselnícke trhy,
v rámci ktorého sa uskutoční v sobotu 1. júla na námestí  jarmok ľudových remesiel,
na ktorý Vás srdečne pozývame.

Popularitu a  veľký záujem návštevníkov si získali ukážky ľudovej výroby, preto Vás žiadame o predvádzanie výroby počas celého dňa.

 Obec Pukanec poskytuje  vybraným ľudovým remeselníkom bezplatný prenájom trhového miesta.

 Prideľovanie miest bude na námestí v čase od 4,00 do 8,00 hodiny.

 Svoju účasť prosíme nahlásiť vyplnenou záväznou prihláškou,
ktorú  zašlite POŠTOU
do 15. júna 2017, na adresu:

Miestna knižnica
Nám mieru 60
935 05 Pukanec

 Vybavuje: Mgr. Žofia Kyseľová, tel: 036/63 93 278, 0905 560 988

    Ešte raz Vás srdečne pozývame do Pukanca a tešíme sa na stretnutie s Vami.

Ing. Ján Rievaj
starosta obce Pukanec

 

 

 

Pokyny pre záujemcov o predaj - remeselníci

 

Obec Pukanec oznamuje remeselníkom, na XXIV. Pukanských remeselníckych trhoch, ktoré sa uskutočnia 1. 7. 2017 na námestí obce Pukanec nasledovné pokyny.

V prípade, že predajca má záujem sa zúčastniť uvedenej akcie, je povinný záväznú prihlášku  včas a správne vyplnenú doručiť v  listinnej podobe – POŠTOU  so  všetkými prílohami v zmysle príslušného zákona, a to najneskôr do 15. 6. 2017.  Termín doručenia  prihlášok je záväzný, prihlášky po termíne nebudú akceptované!

Nové – prosíme remeselníkov o zaslanie fotografií sortimentu, dielne, predajného stánku, samotného remeselníka pri práci. Fotografie môžu byť zaslané v elektronickej podobe na kniznica@pukanec.sk. Fotografie nám pomôžu rozhodnúť sa pri výbere remeselníkov, ktorí budú pozvaní na PRT.

Ak remeselník  nebude robiť ukážky remesla počas trvania remeselníckych trhov, okrem zdôvodnených prípadov, bude preradený ako stánkový predaj, kde si bude musieť predajné miesto zaplatiť.

V prípade, že to vyžaduje charakter predávaného sortimentu - potravinársky sortiment, predávajúci musí mať Rozhodnutie pre danú činnosť od príslušného Regionálneho úradu verejného zdravotníctva, doklad o splnení povinnosti o registrácii v zmysle §6 ods.1 zákona č. 152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov prílohy č. 1 „Oznámenie o registrácii výroby potravín, tabakových výrobkov a činností súvisiacich s ich umiestnením na trh“ a Potvrdenie o registrácii prvotných produktov živočíšneho a rastlinného pôvodu, ktoré pochádzajú z vlastnej produkcie a činnosti – producent pre túto činnosť musí byť osobitne zaregistrovaný na Regionálnej veterinárnej a potravinovej správe, zdravotný preukaz a doklad o odbornej spôsobilosti.

V zmysle zákona č. 178/1998 Z.z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Z.z. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, podľa ktorej je predávajúci k prihláške doložiť nasledovné doklady:

  1. živnostenský list, príp. výpis z obchodného registra alebo Osvedčenie o zápise do evidencie SHR podľa formy podnikania,
  2. fotokópiu strany ZÁZNAMY DAŇOVÉHO ÚRADU  z knihy elektronickej registračnej pokladnice o pridelení daňového kódu, ak bude predávajúci používať na trhu viac registračných pokladníc, je potrebné doložiť kópiu z každej knihy, alebo fotokópia potvrdenia daňového úradu o pridelení daňového kódu virtuálnej pokladnice.
  3. ČESTNÉ VYHLÁSENIE,  že predávajúci nemá povinnosť používať elektronickú registračnú pokladnicu na evidenciu tržieb podľa zákona č 289/2008, v prípade, že predávajúci je ZŤP, fotokópiu preukazu ZŤP,  slobodný umelec kópiu potvrdenia daňového úradu o pridelení DIČ a čestné vyhlásenie – autorský zákon.

V prípade, že predávajúci nepredloží potrebné dokumenty do 15.6.2017
obec povolenie na predaj nevydá!

Tlačivá na stiahnutie:


 

Potrebujete informácie - napíšte nám

:
* :
:
*

PoznámkaPoložky označené * sú povinné

webygroup

Predpoveď počasie

Počasie Pukanec - Svieti.com

Využite registráciu a nechajte sa pohodlne informovať o novinkách na našej stránke prostredníctvom e-mailu. Len po registrácii sa budete môcť zapojiť do diskusie na tejto stránke.

:
:
Zabudli ste heslo
Registrovať

dnes je: 18.3.2018

meniny má: Eduard

Aktualizované

15. 3. 2018

Za obsah zodpovedá
Ján Čalovka

Celkom návštev

dnes :


14407829

Úvodná stránka