Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6 Prechod na navigáciu Hlavné menu 7 Prechod na navigáciu Hlavné menu 8 Prechod na navigáciu vodorovná
Pukanec

Informácie pre remeselníkov

Pokyny pre záujemcov o predaj - remeselníci

Obec Pukanec oznamuje remeselníkom, že jarmok ľudových remesiel, ktorý je súčasťou XXVII. Pukanských remeselníckych trhov, sa uskutoční v sobotu 6. 7. 2019 na námestí obce Pukanec. Prosím, riaďte sa nasledovnými pokynmi:

 V prípade, že predajca má záujem zúčastniť sa uvedeného podujatia, je povinný záväznú prihlášku včas a správne vyplnenú a podpísanú doručiť v  listinnej podobe – POŠTOU  so  všetkými prílohami v zmysle príslušného zákona, a to najneskôr do 17. 6. 2019.  Termín doručenia  prihlášok je záväzný, prihlášky po termíne nebudú akceptované!

Prosíme remeselníkov o zaslanie fotografií sortimentu, dielne, predajného stánku, samotného remeselníka pri práci. Fotografie môžu byť zaslané v elektronickej podobe na kniznica@pukanec.sk. Fotografie nám pomôžu rozhodnúť sa pri výbere remeselníkov, ktorí budú pozvaní na PRT.

Ak remeselník  nebude robiť ukážky remesla počas trvania remeselníckych trhov, okrem zdôvodnených prípadov, bude preradený ako stánkový predaj, kde si bude musieť predajné miesto zaplatiť.

V prípade, že to vyžaduje charakter predávaného sortimentu - potravinársky sortiment, predávajúci musí mať Rozhodnutie pre danú činnosť od príslušného Regionálneho úradu verejného zdravotníctva, doklad o splnení povinnosti o registrácii v zmysle §6 ods.1 zákona č. 152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov prílohy č. 1 „Oznámenie o registrácii výroby potravín, tabakových výrobkov a činností súvisiacich s ich umiestnením na trh“ a Potvrdenie o registrácii prvotných produktov živočíšneho a rastlinného pôvodu, ktoré pochádzajú z vlastnej produkcie a činnosti – producent pre túto činnosť musí byť osobitne zaregistrovaný na Regionálnej veterinárnej a potravinovej správe, zdravotný preukaz a doklad o odbornej spôsobilosti.

V zmysle zákona č. 178/1998 Z.z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Z.z. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, podľa ktorej je predávajúci k prihláške doložiť nasledovné doklady:

 1. živnostenský list, príp. výpis z obchodného registra alebo Osvedčenie o zápise do evidencie SHR podľa formy podnikania,
 2. fotokópiu strany ZÁZNAMY DAŇOVÉHO ÚRADU  z knihy elektronickej registračnej pokladnice o pridelení daňového kódu, ak bude predávajúci používať na trhu viac registračných pokladníc, je potrebné doložiť kópiu z každej knihy, alebo fotokópia potvrdenia daňového úradu o pridelení daňového kódu virtuálnej pokladnice.
 3. ČESTNÉ VYHLÁSENIEže predávajúci nemá povinnosť používať elektronickú registračnú pokladnicu na evidenciu tržieb podľa zákona č 289/2008, v prípade, že predávajúci je ZŤP, fotokópiu preukazu ZŤP,  slobodný umelec kópiu potvrdenia daňového úradu o pridelení DIČ a čestné vyhlásenie – autorský zákon.

 V prípade, že predávajúci nepredloží potrebné dokumenty do 17.6.2019, obec povolenie na predaj nevydá!

Kontakt : Mgr. Žofia Kyseľová, 0905 560 988

Tlačivá na stiahnutie:

Kontakt : Mgr. Žofia Kyseľová, Miestna knižnica v Pukanci, 0905 560 988


 

Potrebujete informácie - napíšte nám

:
:
:


webygroup

Predpoveď počasie

Počasie Pukanec - Svieti.com

Využite registráciu a nechajte sa pohodlne informovať o novinkách na našej stránke prostredníctvom e-mailu. Len po registrácii sa budete môcť zapojiť do diskusie na tejto stránke.

:
:
Zabudli ste heslo
Registrovať

dnes je: 17.6.2019

meniny má: Adolf

Aktualizované

14. 6. 2019

Za obsah zodpovedá
Ján Čalovka

Celkom návštev

dnes :

 • Pozvánka na OZ č.5

  14.6.2019 viac
 • Návrh záverečného účtu obce za rok 2018

  29.5.2019 viac
 • Návrh VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č.3/2019 O výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa resp. žiaka na čiastočnú úhradu nákladov a určenie podmienok úhrady v školskej jedálni pri Základnej škole v Pukanci a Materskej škole v Pukanci

  29.5.2019 viac
 • Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za predchádzajúci rok 2018

  Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2018 v obci Pukanec je 12,85%

  27.2.2019 viac
 • Podpora opatrovateľskej služby v obci PUKANEC

  Obec Pukanec realizuje dopytovo - orientovaný projekt s názvom „PODPORA OPATROVATEĽSKEJ SLUŽBY V OBCI PUKANEC“ Trvanie projektu: 01/2019 – 02/2021

  22.1.2019 viac
 • Komunitný plán sociálnych služieb

  11.1.2018 viac
 • Regionálna integrovaná územná stratégia Nitrianskeho kraja na roky 2014-2020

  Záverečné stanovisko

  5.1.2016 viac

17409974

Úvodná stránka