Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6 Prechod na navigáciu Hlavné menu 7 Prechod na navigáciu Hlavné menu 8 Prechod na navigáciu vodorovná
Pukanec

Informácie pre stánkový predaj

Pokyny pre predajcov výkladného jarmoku

Obec Pukanec oznamuje predajcom výkladného jarmoku na Pukanských remeselníckych trhoch, ktoré sa budú konať dňa 06.07.2019  na námestí obce Pukanec nasledovné pokyny:

 1. Predajné miesta sa rezervujú od: 29.4.2019 od: 8:00 hod do 14.06.2019 do 12:00 hod na obecnom úrade v Pukanci na tel. čísle 036/ 63 93 166 u Bc. Eleny Lokšovej .

  Záujemcovia si osobne alebo telefonicky dohodnú číslo predajného stánku a potrebné doklady k predaju pošlú KLASICKOU SLOVENSKOU POŠTOU.

Mapa – výkladný jarmok

Aktuálny stav obsadenosti predajných miest PRT 2019

 

 1. Poplatok za predajné miesto  je potrebné uhradiť najneskôr: do 14.06.2019 na účet obce: IBAN: SK 33 0900 0000 0002 2161 0750  variabilný symbol - číslo predajného miesta (bude určené) a v popise pre prijímateľa je potrebné uviesť: PRT 2019, prípadne v pokladni obce Pukanec. Pokiaľ si účastník dané rezervované miesto neuhradí do 14.06.2019 obec ruší rezerváciu miesta a miesto bude ponúknuté ďalšiemu záujemcovi v poradí.
 2. Obec do 28.06.2019 vydá potvrdenie rezervácie, keď predajcovia predložia na Ocú v Pukanci u pani Bc. Eleny Lokšovej:
 • Potvrdenie o zaplatení poplatku
 • Záväzná prihláška na povolenie PRT 2019 (príloha: Záväzná prihláška - výkladný jarmok)
 • Kópiu živnostenského oprávnenia
 • Kópiu potvrdenia IČO
 • Kópiu potvrdenia DIČ
 • Fotokópia strany označenej ako Záznam daňového úradu z knihy elektronickej registračnej pokladnice („ERP“) predávajúceho, na ktorej je zaznamenané pridelenie daňového kódu ERP, alebo fotokópia potvrdenia daňového úradu o pridelení daňového kódu virtuálnej pokladnice
 • Prípadne kópiu preukazu ZŤP
 • Čestné vyhlásenie s uvedením ustanovení osobitného predpisu, že predajca nie je povinný na predaj výrobkov a poskytovanie služieb používať ERP  (príloha Čestné vyhlásenie – ERP)
  Pokiaľ si predajca neprevezme potvrdenie o rezervácii do 28.6.2019, obec bude jeho žiadosť považovať za zrušenú aj pokiaľ bude mať poplatok zaplatený !

Prebytky:

 • Doklad preukazujúci vzťah k pozemku, ktorý ho oprávňuje na  uskutočňovanie vlastnej pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti na tomto pozemku (potvrdenie z obecného úradu alebo list vlastníctva alebo nájomná zmluva a pod.)
 • Čestné vyhlásenie o tom, že všetky produkty pochádzajú z vlastnej pestovateľskej, chovateľskej alebo zberateľskej činnosti (príloha Čestné vyhlásenie – poľnohospod. produkty)
 1. Dňa 06.07.2019 od 04:00 hod budú v budove Obecného úradu vydávané Povolenia na predaj, na základe potvrdenej rezervácie, ktorú každý účastník musí odovzdať v deň konania jarmoku.
 • Predajné miesto má rozmer cca 3 metre x 2,50 metra.  Cena jedného predajného miesta je 40 €. Predajné miesta s prístup k elekt. energie sú obmedzené a pri rezervácii bude záujemca informovaný či je možnosť zapojenia elek. prípojky.

 • Všetci účastníci, ktorí sa zúčastňujú Pukanských remeselníckych trhov ako predajcovia, sú povinní sa riadiť Postupovým plánom, ktorý bol schválený Obecným zastupiteľstvom dňa 9.04.2019 uznesením číslom 4/2019.

Dokumenty na stiahnutie:


 
Aktuálny stav obsadenosti predajných miest PRT 2019
Číslo miestavolné/obsadenéČíslo miestavolné/obsadenéČíslo miestavolné/obsadenéČíslo miestavolné/obsadené
1 42 83 124
2 43 84 125
3 44 85 126
4 45 86 127
5 46 87 128
6 47 88 129
7 48 89 130
8 49 90 131
9 50 91 132
10 51 92 133
11 52 93 134
12 53 94 135
13 54 95 136
14 55 96 137
15 56 97 138
16 57 98 139
17 58 99 140
18 59 100 141
19 60 101 142
20 61 102 143
21 62 103 144
22 63 104 145
23 64 105 146
24 65 106 147
25 66 107 148
26 67 108 149
27 68 109 150
28 69 110 151
29 70 111 152
30 71 112 153
31 72 113 154
32 73 114 155
33 74 115 156
34 75 116 157
35 76 117 158
36 77 118  
37 78 119  
38 79 120  
39 80 121  
40 81 122  
41 82 123   

Tabuľka sa aktualizuje pravidelne nasladujúci deň do 7:00 hod.


ĎAKUJEME ZA POCHOPENIE

Mapa – výkladný jarmok (formát PDF)


 

Potrebujete informácie - napíšte nám

:
:
:
Ochrana osobných údajov
Súhlasím so spracovaním osobných údajov


webygroup

Predpoveď počasie

Počasie Pukanec - Svieti.com

Využite registráciu a nechajte sa pohodlne informovať o novinkách na našej stránke prostredníctvom e-mailu. Len po registrácii sa budete môcť zapojiť do diskusie na tejto stránke.

:
:
Zabudli ste heslo
Registrovať

dnes je: 25.4.2019

meniny má: Marek

Aktualizované

16. 4. 2019

Za obsah zodpovedá
Ján Čalovka

Celkom návštev

dnes :

 • Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za predchádzajúci rok 2018

  Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2018 v obci Pukanec je 12,85%

  27.2.2019 viac
 • Podpora opatrovateľskej služby v obci PUKANEC

  Obec Pukanec realizuje dopytovo - orientovaný projekt s názvom „PODPORA OPATROVATEĽSKEJ SLUŽBY V OBCI PUKANEC“ Trvanie projektu: 01/2019 – 02/2021

  22.1.2019 viac
 • Komunitný plán sociálnych služieb

  11.1.2018 viac
 • Regionálna integrovaná územná stratégia Nitrianskeho kraja na roky 2014-2020

  Záverečné stanovisko

  5.1.2016 viac

17155458

Úvodná stránka