Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6 Prechod na navigáciu Hlavné menu 7 Prechod na navigáciu Hlavné menu 8 Prechod na navigáciu vodorovná
Pukanec

Informácie pre stánkový predaj

Pokyny pre predajcov výkladného jarmoku

Obec Pukanec oznamuje predajcom výkladného jarmoku na Pukanských remeselníckych trhoch, ktoré sa budú konať dňa 06.07.2019  na námestí obce Pukanec nasledovné pokyny:

 1. Predajné miesta sa rezervujú od: 29.4.2019 od: 8:00 hod do 14.06.2019 do 12:00 hod na obecnom úrade v Pukanci na tel. čísle 036/ 63 93 166 u Bc. Eleny Lokšovej .

  Záujemcovia si osobne alebo telefonicky dohodnú číslo predajného stánku a potrebné doklady k predaju pošlú KLASICKOU SLOVENSKOU POŠTOU.

Mapa – výkladný jarmok

Aktuálny stav obsadenosti predajných miest PRT 2019

 

 1. Poplatok za predajné miesto  je potrebné uhradiť najneskôr: do 14.06.2019 na účet obce: IBAN: SK 33 0900 0000 0002 2161 0750  variabilný symbol - číslo predajného miesta (bude určené) a v popise pre prijímateľa je potrebné uviesť: PRT 2019, prípadne v pokladni obce Pukanec. Pokiaľ si účastník dané rezervované miesto neuhradí do 14.06.2019 obec ruší rezerváciu miesta a miesto bude ponúknuté ďalšiemu záujemcovi v poradí.
 2. Obec do 28.06.2019 vydá potvrdenie rezervácie, keď predajcovia predložia na Ocú v Pukanci u pani Bc. Eleny Lokšovej:
 • Potvrdenie o zaplatení poplatku
 • Záväzná prihláška na povolenie PRT 2019 (príloha: Záväzná prihláška - výkladný jarmok)
 • Kópiu živnostenského oprávnenia
 • Kópiu potvrdenia IČO
 • Kópiu potvrdenia DIČ
 • Fotokópia strany označenej ako Záznam daňového úradu z knihy elektronickej registračnej pokladnice („ERP“) predávajúceho, na ktorej je zaznamenané pridelenie daňového kódu ERP, alebo fotokópia potvrdenia daňového úradu o pridelení daňového kódu virtuálnej pokladnice
 • Prípadne kópiu preukazu ZŤP
 • Čestné vyhlásenie s uvedením ustanovení osobitného predpisu, že predajca nie je povinný na predaj výrobkov a poskytovanie služieb používať ERP  (príloha Čestné vyhlásenie – ERP)
  Pokiaľ si predajca neprevezme potvrdenie o rezervácii do 28.6.2019, obec bude jeho žiadosť považovať za zrušenú aj pokiaľ bude mať poplatok zaplatený !

Prebytky:

 • Doklad preukazujúci vzťah k pozemku, ktorý ho oprávňuje na  uskutočňovanie vlastnej pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti na tomto pozemku (potvrdenie z obecného úradu alebo list vlastníctva alebo nájomná zmluva a pod.)
 • Čestné vyhlásenie o tom, že všetky produkty pochádzajú z vlastnej pestovateľskej, chovateľskej alebo zberateľskej činnosti (príloha Čestné vyhlásenie – poľnohospod. produkty)
 1. Dňa 06.07.2019 od 04:00 hod budú v budove Obecného úradu vydávané Povolenia na predaj, na základe potvrdenej rezervácie, ktorú každý účastník musí odovzdať v deň konania jarmoku.
 • Predajné miesto má rozmer cca 3 metre x 2,50 metra.  Cena jedného predajného miesta je 40 €. Predajné miesta s prístup k elekt. energie sú obmedzené a pri rezervácii bude záujemca informovaný či je možnosť zapojenia elek. prípojky.

 • Všetci účastníci, ktorí sa zúčastňujú Pukanských remeselníckych trhov ako predajcovia, sú povinní sa riadiť Postupovým plánom, ktorý bol schválený Obecným zastupiteľstvom dňa 9.04.2019 uznesením číslom 4/2019.

Dokumenty na stiahnutie:


 
Aktuálny stav obsadenosti predajných miest PRT 2019
Číslo miestavolné/obsadenéČíslo miestavolné/obsadenéČíslo miestavolné/obsadenéČíslo miestavolné/obsadené
1obsadené42obsadené83obsadené124obsadené
2obsadené43obsadené84obsadené125obsadené
3obsadené44obsadené85obsadené126obsadené
4obsadené45obsadené86obsadené127obsadené
5obsadené46obsadené87obsadené128obsadené
6obsadené47 88obsadené129obsadené
7obsadené48 89obsadené130obsadené
8obsadené49 90obsadené131obsadené
9obsadené50 91obsadené132obsadené
10obsadené51 92obsadené133obsadené
11obsadené52 93obsadené134obsadené
12obsadené53 94obsadené135obsadené
13obsadené54 95obsadené136obsadené
14obsadené55obsadené96obsadené137obsadené
15obsadené56obsadené97obsadené138obsadené
16obsadené57obsadené98obsadené139obsadené
17obsadené58obsadené99obsadené140obsadené
18obsadené59obsadené100obsadené141obsadené
19obsadené60obsadené101obsadené142obsadené
20obsadené61obsadené102obsadené143obsadené
21obsadené62obsadené103obsadené144obsadené
22obsadené63obsadené104obsadené145obsadené
23obsadené64obsadené105obsadené146obsadené
24obsadené65obsadené106obsadené147obsadené
25obsadené66obsadené107obsadené148obsadené
26obsadené67obsadené108obsadené149obsadené
27obsadené68obsadené109obsadené150obsadené
28obsadené69obsadené110obsadené151obsadené
29obsadené70obsadené111obsadené152obsadené
30obsadené71obsadené112obsadené153obsadené
31obsadené72obsadené113obsadené154obsadené
32obsadené73obsadené114obsadené155obsadené
33obsadené74obsadené115obsadené156obsadené
34obsadené75obsadené116obsadené157obsadené
35obsadené76obsadené117obsadené158obsadené
36obsadené77obsadené118obsadené 
37obsadené78obsadené119obsadené 
38obsadené79obsadené120obsadené 
39obsadené80obsadené121obsadené 
40obsadené81obsadené122obsadené 
41obsadené82obsadené123obsadené  

Tabuľka sa aktualizuje pravidelne nasladujúci deň do 7:00 hod.


ĎAKUJEME ZA POCHOPENIE

Mapa – výkladný jarmok (formát PDF)


 

Potrebujete informácie - napíšte nám

:
:
:
Ochrana osobných údajov
Súhlasím so spracovaním osobných údajov


webygroup

Predpoveď počasie

Počasie Pukanec - Svieti.com

Využite registráciu a nechajte sa pohodlne informovať o novinkách na našej stránke prostredníctvom e-mailu. Len po registrácii sa budete môcť zapojiť do diskusie na tejto stránke.

:
:
Zabudli ste heslo
Registrovať

dnes je: 17.6.2019

meniny má: Adolf

Aktualizované

14. 6. 2019

Za obsah zodpovedá
Ján Čalovka

Celkom návštev

dnes :

 • Pozvánka na OZ č.5

  14.6.2019 viac
 • Návrh záverečného účtu obce za rok 2018

  29.5.2019 viac
 • Návrh VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č.3/2019 O výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa resp. žiaka na čiastočnú úhradu nákladov a určenie podmienok úhrady v školskej jedálni pri Základnej škole v Pukanci a Materskej škole v Pukanci

  29.5.2019 viac
 • Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za predchádzajúci rok 2018

  Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2018 v obci Pukanec je 12,85%

  27.2.2019 viac
 • Podpora opatrovateľskej služby v obci PUKANEC

  Obec Pukanec realizuje dopytovo - orientovaný projekt s názvom „PODPORA OPATROVATEĽSKEJ SLUŽBY V OBCI PUKANEC“ Trvanie projektu: 01/2019 – 02/2021

  22.1.2019 viac
 • Komunitný plán sociálnych služieb

  11.1.2018 viac
 • Regionálna integrovaná územná stratégia Nitrianskeho kraja na roky 2014-2020

  Záverečné stanovisko

  5.1.2016 viac

17410046

Úvodná stránka