Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6 Prechod na navigáciu Hlavné menu 7 Prechod na navigáciu Hlavné menu 8 Prechod na navigáciu vodorovná
Pukanec

Informácie pre stánkový predaj

Pokyny pre predajcov výkladného jarmoku

Obec Pukanec oznamuje predajcom výkladného jarmoku na Pukanských remeselníckych trhoch, ktoré sa budú konať dňa 07.07.2018  na námestí obce Pukanec nasledovné pokyny:

 1. Predajné miesta sa rezervujú :od : 09.5.2018 od : 10:00 hod do 15.06.2018 do 12:00 hod na obecnom úrade v Pukanci na tel. čísle 036/ 63 93 166 u Bc. Eleny Lokšovej.
  Mailové a poštové rezervácie obec neakceptuje.

Mapa – výkladný jarmok

Aktuálny stav obsadenosti predajných miest PRT 2018

 

 1. Poplatok za predajné miesto  je potrebné uhradiť najneskôr: do 15.06.2018 na účet obce: IBAN: SK 33 0900 0000 0002 2161 0750  variabilný symbol - číslo predajného miesta (bude určené) a v popise pre prímateľa je potrebné uviesť: PRT 2018, prípadne v pokladni obce Pukanec. Pokiaľ si účastník dané rezervované miesto neuhradí do 15.06.2018 obec ruší rezerváciu miesta a miesto bude ponúknuté ďalšiemu záujemcovi v poradí.
 2. Obec do 29.06.2018 vydá potvrdenie rezervácie, keď predajcovia predložia na Ocú v Pukanci u pani Bc. Eleny Lokšovej:
 • Potvrdenie o zaplatení poplatku
 • Záväzná prihláška na povolenie PRT 2018 (príloha: Záväzná prihláška - výkladný jarmok)
 • Kópiu živnostenského oprávnenia
 • Kópiu potvrdenia IČO
 • Kópiu potvrdenia DIČ
 • Fotokópia strany označenej ako Záznam daňového úradu z knihy elektronickej registračnej pokladnice („ERP“) predávajúceho, na ktorej je zaznamenané pridelenie daňového kódu ERP, alebo fotokópia potvrdenia daňového úradu o pridelení daňového kódu virtuálnej pokladnice
 • Prípadne kópiu preukazu ZŤP
 • Čestné vyhlásenie s uvedením ustanovení osobitného predpisu, že predajca nie je povinný na predaj výrobkov a poskytovanie služieb používať ERP  (príloha Čestné vyhlásenie – ERP)

Pokiaľ si predajca neprevezme potvrdenie o rezervácii do 29.6.2018, obec bude jeho rezerváciu považovať za zrušenú aj pokiaľ bude mať poplatok zaplatený !

Prebytky:

 • Doklad preukazujúci vzťah k pozemku, ktorý ho oprávňuje na  uskutočňovanie vlastnej pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti na tomto pozemku (potvrdenie z obecného úradu alebo list vlastníctva alebo nájomná zmluva a pod.)
 • Čestné vyhlásenie o tom, že všetky produkty pochádzajú z vlastnej pestovateľskej, chovateľskej alebo zberateľskej činnosti (príloha Čestné vyhlásenie – poľnohospod. produkty)
 1. Dňa 07.07.2018 od 04:00 hod budú v budove Obecného úradu vydávané Povolenia na predaj, na základe potvrdenej rezervácie, ktorú každý účastník musí odovzdať v deň konania jarmoku.
 • Predajné miesto má rozmer cca 3 metre x 2,50 metra.  Cena jedného predajného miesta je 40 €. Predajné miesta s prístup k elekt. energie sú obmedzené a pri rezervácii bude záujemca informovaný či je možnosť zapojenia elek. prípojky.
 • Všetci účastníci, ktorí sa zúčastňujú Pukanských remeselníckych trhov ako predajcovia, sú povinní sa riadiť Postupovým plánom, ktorý bol schválený Obecným zastupiteľstvom dňa 26.04.2018 uznesením číslom 32/2018.

Dokumenty na stiahnutie:


 
Aktuálny stav obsadenosti predajných miest PRT 2018
Číslo miestavolné/obsadenéČíslo miestavolné/obsadenéČíslo miestavolné/obsadenéČíslo miestavolné/obsadené
1obsadené42obsadené83obsadené124
2obsadené43 84obsadené125
3obsadené44 85obsadené126
4 45 86 127
5 46 87 128
6 47 88 129
7 48 89 130
8 49 90 131
9 50 91obsadené132obsadené
10 51 92 133obsadené
11 52 93obsadené134obsadené
12 53 94obsadené135
13obsadené54 95obsadené136
14obsadené55 96obsadené137
15obsadené56obsadené97obsadené138obsadené
16obsadené57obsadené98obsadené139obsadené
17obsadené58 99 140obsadené
18obsadené59 100obsadené141
19obsadené60 101obsadené142
20 61 102 143obsadené
21 62 103obsadené144obsadené
22 63 104obsadené145obsadené
23 64 105obsadené146obsadené
24 65 106obsadené147obsadené
25 66 107obsadené148obsadené
26 67obsadené108obsadené149obsadené
27 68 109obsadené150obsadené
28 69obsadené110obsadené151obsadené
29 70obsadené111 152obsadené
30 71obsadené112 153obsadené
31 72obsadené113 154obsadené
32 73obsadené114 155obsadené
33 74obsadené115 156obsadené
34obsadené75obsadené116 157obsadené
35obsadené76obsadené117 158
36obsadené77obsadené118  
37obsadené78obsadené119  
38 79obsadené120  
39obsadené80obsadené121obsadené 
40obsadené81obsadené122  
41obsadené82obsadené123   

Tabuľka sa aktualizuje pravidelne nasladujúci deň do 7:00 hod.


ĎAKUJEME ZA POCHOPENIE

Mapa – výkladný jarmok (formát PDF)


 

Potrebujete informácie - napíšte nám

:
* :
:
*

PoznámkaPoložky označené * sú povinné

webygroup

Predpoveď počasie

Počasie Pukanec - Svieti.com

Využite registráciu a nechajte sa pohodlne informovať o novinkách na našej stránke prostredníctvom e-mailu. Len po registrácii sa budete môcť zapojiť do diskusie na tejto stránke.

:
:
Zabudli ste heslo
Registrovať

dnes je: 22.5.2018

meniny má: Júlia, Juliana

Aktualizované

21. 5. 2018

Za obsah zodpovedá
Ján Čalovka

Celkom návštev

dnes :


14939882

Úvodná stránka