Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6 Prechod na navigáciu Hlavné menu 7 Prechod na navigáciu Hlavné menu 8 Prechod na navigáciu vodorovná
Pukanec

oficiálna stránka obce Pukanec

Miestny rozhlas

Čiastočná uzávierka cesty III/1588 Bohunice - PukanecVytlačiť
 

Vážená motoristická verejnosť!

Oznamujeme Vám, že od 15.7.2019 do 27.7.2019 bude na ceste III/1588 Bohunice - Pukanec v časti 0,000 (v intraviláne obce Bohunice v križovatke ciest III/1588 a II/524) - 2,849 km  na ceste III/1588 v intraviláne obce Pukanec prebiehať oprava predmetnej cesty v celkovej dĺžke 2,849 km. V rámci opravy cesty bude vykonané odfrézovanie vozovky, infiltračný postrek, pokládka ložnej a obrusnej vrstvy vozovky a dosypanie krajníc. Na úseku opravy sa obnoví vodorovné značenie stredovej čiary a osadia sa nové smerové stĺpiky. Práce budú prebiehať na poloviciach vozovky, pričom prejazdná šírka dočasného jazdného pruhu bude min. 2,75 m. Z dôvodu zachovania bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky budú na začiatku a konci úseku zastavované vozidlá pracovníkmi stavby, ktorí v prípade potreby budú regulovať vjazd a výjazd vozidiel na cestu III. triedy. Na uvedených cestách bude osadené dopravné značenie o rešpektovanie ktorého Vás chceme požiadať.


 
 

Oznamy

Terénna pracovníčka Obce PukanecVytlačiť
 

Terénna pracovníčka Obce Pukanec – Danka Kalinová oznamuje klientom a širokej verejnosti, že projekt Terénna sociálna práca v obci I, končí 31. augusta 2019. Z dôvodu dočerpania dovolenky bude kancelária TSP zatvorená od 22. júla 2019 do 31.augusta 2019, s výnimkou týždňa od 5.augusta do 9.augusta 2019.

V prípade potreby poradenstva, Vám do 31. augusta 2019 pomôžu počas otváracích hodín pracovníčky Komunitného centra v ZŠ v Pukanci ,Štiavnická cesta 26, 935 05  Pukanec.

telefón: +421 911 245 444
e-mail: kcpukanec@pukanec.sk
Komunitné centrum FACEBOOK

V prípade potreby vybavenia opatrovateľskej služby, jednorazovej peňažné dávky v hmotnej núdzi,  príspevku  dôchodcom na spoločné stravovanie a žiadosť o poskytnutie sociálnej služby Vás vybaví zodpovedná pracovníčka - Mgr. Ivana Šušková, Tel: +421 36 6393529, Mobil: +421 911 245 448, E-mail: ivana.suskova@pukanec.sk, Obecný úrad, Námestie Mieru 11, Pukanec.

Danka Kalinová


 
 

Bezpečnosť a verejný poriadokVytlačiť
 

Security Guard – SK, s.r.oVážení spoluobčania, v záujme zvýšenia bezpečnosti v našej obci, bude počas letných mesiacov zabezpečovať súkromná bezpečnostná služba Security Guard – SK, s.r.o., ochranu osôb a majetku, ako aj verejný poriadok.

V prípade akejkoľvek potreby, volajte na telefónne čísla hliadky: 0940 749 037, 0907 616 313

Ďakujeme za spoluprácu!


 
 

Videozáznam OZVytlačiť
 

OZ PukanecVideá zo zasadnutí obecného zastupiteľstva sú zaradené v sekcii:

Samospráva > Videá zo zasadnutí obecného zastupiteľstva ...

 

Zasadnutie OZ - 20. 6. 2019

Zasadnutie OZ - 1. 7. 2019

 


 
 

Zmenu otváracích hodín Komunitného centra v Pukanci Vytlačiť
 

Dovoľujeme si Vás upozorniť na  zmenu otváracích  hodín  Komunitného centra v Pukanci počas letných mesiacov júl a august 2019:

pondelok        7.00 – 13.00

utorok              7.00 – 13.00

streda             7.00 – 13.00

štvrtok             7.00 – 13.00

piatok              7.00 – 13.00

Srdečne sa na Vás tešíme.

Veronika Drábiková
OPKC
KC Pukanec

 


 
 

Nový zberový kalendárVytlačiť
 

TKOZberový kalendár na III.Q 2019

pre zber separovaného

a tuhého komunálneho odpadu

si môžete vytlačiť tu

 

ZMENA ZBERU: Plasty, nápojové kartóny (tetrapaky), kovové oblay

 zdroj: ZDRUŽENIE OBCÍ PRE SEPAROVANÝ ZBER „TATIAR“, Za múrom 37, 93505  Pukanec


 
 

AFRICKÝ MOR OŠÍPANÝCHVytlačiť
 

AFRICKÝ MOR OŠÍPANÝCH - plagátAfrický mor ošípaných (AMO) nie je hrozbou pre ľudí, ale zabíja domáce a divé ošípané.
Neexistuje proti nemu žiadna vakcína.
Vírus je vysoko odolný v okolitom prostredí a vo výrobkoch z bravčového mäsa. Neopatrnosť môže spôsobiť šírenie choroby.

 • Rešpektujte všeobecné - BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA
 • Ohláste každý podozrivý prípad (živý alebo mŕtvy) veterinárnym službám.
 • Neprenášajte ošípané alebo výrobky z bravčového mäsa.
 • Ak ich prenášate, oznámte to príslušným orgánom.
 • Ak pracujete na farme alebo navštevujete farmy, rešpektujte opatrenia biologickej bezpečnosti.
 • Nenavštevujte farmy ošípaných v postihnutých oblastiach.

www.oie.int/asf

MVDr. Ján Števko
riaditeľ RVPS Levice

 


 
 

Voľné pracovné miestoVytlačiť
 

Voľné miesto:

 • názov a adresu zamestnávateľa:

Základná škola, Štiavnická cesta 26, 93505  Pukanec

 • príslušnú kategóriu a podkategóriu pedagogických zamestnancov alebo príslušnú kategóriu odborných zamestnancov:

učiteľa/ku pre nižšie stredné vzdelávanie so zameraním na predmety biológia, chémia, etická výchova, telesná a športová výchova

 • kvalifikačné predpoklady:

               ukončené vysokoškolské vzdelanie  druhého stupňa

 • zoznam požadovaných dokladov:

žiadosť o prijatie do zamestnania,  životopis,  súhlas so spracovaním osobných  údajov

 • iné požiadavky v súvislosti s obsadzovaným pracovným miestom:

bezúhonnosť,  zdravotná spôsobilosť, komunikatívnosť

Nástup:  01.09.2019
Pracovný pomer: na dobu neurčitú
Úväzok: 100 %

Kontakt:  tel.: 036/ 6393576, 0911 951498
e-mail: zspukanec@mail.t-com.sk


 
 

Voľné pracovné miestaVytlačiť
 

Základná škola, Štiavnická cesta 26, 935 05  Pukanec  prijme od 1.9.2019 učiteľov/ky pre nižšie stredné vzdelávanie so zameraním na predmety matematika, fyzika, geografia, dejepis, informatika, technika

 • Kvalifikačné predpoklady: ukončené vysokoškolské vzdelanie  druhého stupňa.                      
 • Požiadavky na zamestnanca:  splnenie kvalifikačných predpokladov, bezúhonnosť,  zdravotná spôsobilosť, komunikatívnosť.
 • Zoznam požadovaných dokladov:  žiadosť o prijatie do zamestnania,  životopis,  súhlas so spracovaním osobných údajov.                                                                                                                 

Kontakt:  tel.: 036/ 6393576, 0911 951498
e-mail: zspukanec@mail.t-com.sk


 
 

Výberové konanie TSPVytlačiť
 

Obec Pukanec, Námestie mieru 11, 935 05 Pukanec

vyhlasuje výberové konanie na

Jedno pracovné miesto terénneho sociálneho pracovníka (TSP),
zastupovanie počas materskej dovolenky.

Záujemcovia o pracovnú pozíciu môžu písomnú žiadosť o prijatie do zamestnania osobne doručiť alebo poštou zaslať na adresu Obecný úrad Pukanec, Námestie mieru 11, 935 05 Pukanec.


 
 

webygroup

Predpoveď počasie

Počasie Pukanec - Svieti.com

Využite registráciu a nechajte sa pohodlne informovať o novinkách na našej stránke prostredníctvom e-mailu. Len po registrácii sa budete môcť zapojiť do diskusie na tejto stránke.

:
:
Zabudli ste heslo
Registrovať

dnes je: 20.7.2019

meniny má: Iľja, Eliáš

podrobný kalendár

Aktualizované

19. 7. 2019

Za obsah zodpovedá
Ján Čalovka

Celkom návštev

dnes :

 • Všeobecne záväzné nariadenie č.3/2019 o určení výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, výšky príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady v školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Pukanec

  24.6.2019 viac
 • Obchodná verejnú súťaž na prenájom nebytového priestoru

  24.6.2019 viac
 • Zámer č.1/2019-3 na predaj nehnuteľného majetku

  24.6.2019 viac
 • Zámer č.4/2019-1 na prenájom nehnuteľného majetku

  24.6.2019 viac
 • Zámer č.5/2019-1 na prenájom nehnuteľného majetku

  24.6.2019 viac
 • Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za predchádzajúci rok 2018

  Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2018 v obci Pukanec je 12,85%

  27.2.2019 viac
 • Podpora opatrovateľskej služby v obci PUKANEC

  Obec Pukanec realizuje dopytovo - orientovaný projekt s názvom „PODPORA OPATROVATEĽSKEJ SLUŽBY V OBCI PUKANEC“ Trvanie projektu: 01/2019 – 02/2021

  22.1.2019 viac
 • Komunitný plán sociálnych služieb

  11.1.2018 viac
 • Regionálna integrovaná územná stratégia Nitrianskeho kraja na roky 2014-2020

  Záverečné stanovisko

  5.1.2016 viac

17577127

Úvodná stránka