Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6 Prechod na navigáciu Hlavné menu 7 Prechod na navigáciu Hlavné menu 8 Prechod na navigáciu vodorovná
Pukanec

Kostol svätého Mikuláša

Kostol svätého Mikuláša

Mestské hradby, v pozadí kostol svetého Mikuláša.Najvýznamnejšou stavbou mesta, ktorá pretrvala všetky pohromy, je rím.-kat. farský kostol sv. Mikuláša, patróna mesta. Je to prekrásne gotické architektonické dielo pozostávajúce z dvoch lodí s pozoruhodnou sieťovou klenbou a pôvodným vnútorným zariadením. Názory na postupnosť jeho výstavby sa rôznia. Podľa E. Loráda stojí na mieste románskeho kostola z 13. storočia. Podľa Súpisu pamiatok na Slovensku vznikla hlavná loď pri založení mesta v 14. storočí. Nasvedčoval by tomu jej pôdorys so štvorcovým presbytériom a sakristiou z tzv. prechodného obdobia medzi románskym a gotickým slohom. Zachoval sa náhrobok richtára Alberta z roku 1321, ktorý dal zhotoviť komorský gróf Kadold. Hlavná loď bola pôvodne prekrytá len dreveným stropom. Bola zaklenutá až v roku 1506 bohatou gotickou sieťovou klenbou typu banskoštiavnickej sv. Kataríny. Presbytérium a sakristia sú zaklenuté krížovou rebrovou klenbou klinovej profilácie.
 

OHlavná loď kostola s oltárom ukrižovaniakolo roku 1400 pristavili k pôvodnej dispozícii severnú bočnú loď. Je zaklenutá štyrmi klenbovými poľami krížovej klenby v tzv. krásnom slohu vrcholnej gotiky. Presbytérium v polovičnej šírke bočnej lode je prekryté jedným poľom krížovej klenby s uzáverom zloženým z piatich hrán osmihranu. 
Rímsy triumfálneho oblúka sú bohato plasticky zdobené motívmi zvierat a ľudských hláv. Priestor lode je presvetlený štyrmi gotickými oknami. Každé z nich má inú kružbu. Pôvodne boli presklené farebnými sklami, tak ako okná v presbytériu. Od čias reformácie boli lode oddelené súvislým múrom, až do roku 1940. Niektorí bádatelia tvrdia, že práve táto loď stojí na pôvodných románskych základoch a pôvodne mala dve knažištia, z ktorých jedno slúži teraz ako sakristia.

Pôdorys kostola sv. Mikuláša podľa Jána M. Bahnu.Hlavná loď je od presbytéria oddelená lomeným triumfálnym oblúkom. Nad ním na čelnom múre lode je freska, mestský znak, znázorňujúci sv. Mikuláša, patróna chrámu a mesta, na hradbách a dvoch baníkov rúbajúcich do sk aly. Do prestavby v roku 1940 bol pod ním nápis: „Sancte Nicolae intercesione tua florescant montes.“ V preklade: „Svätý Mikuláš, na tvoj príhovor nech prekvitajú naše bane.“ Na pravej strane oblúka sa zachoval latinský nápis: „Margarita virgo fundatrix huius ecclesiae“ (Margarita panna, zakladateľka tohto chrámu), pod ním bol i letopočet 1506. Kto bola táto panna Margarita nevieme, no ešte v 18. storočí opatrovali jej portrét v chráme. Na náprotivnej strane oblúka je osadený renesančný epitaf Hansa Solnera z roku 1589 s reliéfom Krista na kríži v edikule a okrídlenými hlavami anjelov v archivolte.

Gotické okno hlavnej lode.Presbystérium má v čelnej stene dvojdielne gotické okno s trojlistovou kružbou. Takéto kružby boli aj v oknách hlavnej lode. Pri vkladaní vitráží v roku 1917 boli odstránené. Na epištolovej strane je prekrásne gotické pastofórium na tordovanej nohe. Na strane evanjeliovej sú dvojité sedile s trojitým záklenkom. Krížovú klenbu sanktuária zdobia fresky postáv štyroch evanjelistov. Do roku 1940 boli po stranách oltára tiež postavy sv. Petra a Pavla.

Chrám mal pôvodne dve veže. Väčšia bola nad sanktuáriom. Mala 24 okien a ukončovala ju trojitá plechová kupola. V časoch tureckého nebezpečenstva slúžila ako pozorovateľňa. Už vtedy boli na nej aj hodiny. Poškodilo ju zemetrasenie v 16. storočí. V roku 1585 ju spevnili železnými sperami. Takto predĺžili jej životnosť o 280 rokov. V roku 1867, keď hrozilo nebezpečenstvo jej zvalenia, ju rozobrali. Jej zvyšky sú viditeľné na povale i dnes. Druhá veža stála v priestore dnešného vstupu do chrámu. Poškodenú zemetrasením ju museli okolo roku 1800 odstrániť. Obidve veže boli bez zvonov. Pôvodná drevená zvonica stála napravo od vstupu do chrámu. 
Gotická sieťová klenba z roku 1506.Neskôr postavili na jej mieste murovanú. Pri prestavbe kostola v rokoch 1864-1867 postavili terajšiu vežu so zvonmi. Je trojpodlažná s ihlancovou strechou, slohovo nezapadá do pôvodného komplexu.

Chrám sv. Mikuláša je jedným z mála chrámov na južnom Slovensku s pomerne zachovalým pôvodným gotickým zariadením. Tvoria ho nádherné tabuľové oltáre z konca 15. storočia. Sú zaradené do okruhu dielne majstra Božieho hrobu v Hronskom Sv. Beňadiku.

Najstarší z oltárov, oltár Panny Márie, je z rokov 1470-1480. Ústrednou postavou je 120 cm vysoká socha Madony, vyrezaná z lipového dreva. Kompozične je príbuzná soche Madony z levočského oltára „Vir dolorum“. V postranných výklenkoch sú sochy baníckych svätíc Barbory, Kataríny, Margity a Doroty. Na vnútorných krídlach je zobrazený mariánsky cyklus, na vonkajších sú Madona a svätci. Maľby sú zaradené do okruhu školy svätobeňadických obrazov Zvestovania a Navštívenia Panny Márie, datované do začiatku druhej polovice 20. storočia. Predela a nástavec oltára sa nezachovali.

ADetail pastofória s erbom a letopočtom 1506.j oltár Korunovania Panny Márie má mnohé prvky príbuzné so svätobeňadickou školou. Pochádza z roku 1484. Súsošie korunovania je vysoké 120 cm. V postranných výklenkoch boli sochy sv. Jána ev., sv. Petra, sv. Jána Krstiteľa a sv. Pavla. Na krídlach sú zobrazené pašiové motívy. Súsošie korunovania s nimi však nekorešponduje, keďže do skrine bolo osadené až v roku 1942 pri rekonštrukcii kostola výmenou za novšiu sochu sv. Jozefa. Pôvodne bola ústrednou pravdepodobne socha „Vir dolorum“. Ani pri tomto oltári sa nezachovali nástavec a predela.

Oltár sv. Jozefa (teda pôvodne oltár Korunovania) pozostáva z novšej sochy sv. Jozefa v skrini, dvoch maľovaných krídel a neskorogotickej predely. Obrazy sú zaradené do okruhu beňadickej dielne z tretej štvrtiny 15. storočia. Predela pochádza zjavne (odpílené okraje) z niektorého iného oltára. Je datovaná do roku 1580.

Oltár sv. Salvátora z roku 1488.Oltár sv. Salvátora (Spasiteľa) pochádza z roku 1488. Pozostáva z dvoch pevných krídel s reliéfmi dvanástich apoštolov. V skrini je osadená socha Krista Spasiteľa. Hladká a sústredená tvár má analógie z okruhu tvorby Hansa Multschera. Aj za jej autora sa považoval rezbár Sv. hrobu z Hronského Sv. Beňadika. V roku 1942 sa však pri rekonštrukcii našla písomná správa, podľa ktorej je autorom oltára majster Pavol z Budína. 
Oltár sv. Salvátora z roku 1488.
Do dutinky v hlave Krista bol vložený lístok z 10. októbra 1488 s nemeckým textom tohto znenia: „Roku Pána 1488 vyhotovil tento oltár na poctu svätých dvanástich apoštolov majster Pavol, maliar, toho času pôsobiaci v Budíne a umiestnil ho osem dní pred sv. Lukášom v pukanskom kostole.“ Tento objav je veľmi cenným údajom. Škoda len, že nedošlo k hlbšiemu prebádaniu nálezu a diela v pukanskom kostole. Evidentne nepatriaca k oltáru je predela s reliéfmi starozákonných prorokov. V zachovanom nástavci je v strede umiestnená socha „Vir dolorum“, po stranách Ježišova Matka a sv. Ján.

Hlavný oltár Ukrižovania z konca 15. storočia nie je celkom jasne zatriedený do slohových prúdov. V skrini rozmerov 210/190 je osadená ústredná skupina Kalvárie s Kristom na kríži, dvoma lotrami, Ježišovou Matkou, Máriou Magdalénou, sv. Jánom a Longinom. Na krídlach reliéfy: Kristus na Olivovej hore, Judášov bozk, Ježišovo bičovanie a Šimon z Cyrény pomáha Ježišovi niesť kríž. Na zatvorených stranách krídel sú štyri tabule so svätcami a sväticami. Nástavec so sochami „Vir dolorum“, sv. Mikuláša a sv. Ambróza po stranách pochádza z 19. storočia. Pôvodná predela je nahradená barokovým bohostánkom. Menzu hlavného oltára tvorí náhrobok z roku 1320.

V kostole sa nachádza len jeden barokový oltár sv. Jána Nepomuckého z 18. storočia. Má stĺpovú architektúru konkávne komponovanú, so sochami sv. Jozefa, sv. Jána Nepomuckého a sv. Petra. Baroková je i kazateľnica z prvej polovice 18. storočia. Na parapete rečnišťa sú sochy cirkevných otcov. Baldachýn nesený akantovými volútami zdobí päť sôch.

 
Spracoval Peter Klinko


 

webygroup

Predpoveď počasie

Počasie Pukanec - Svieti.com

Využite registráciu a nechajte sa pohodlne informovať o novinkách na našej stránke prostredníctvom e-mailu. Len po registrácii sa budete môcť zapojiť do diskusie na tejto stránke.

:
:
Zabudli ste heslo
Registrovať

dnes je: 16.9.2019

meniny má: Ľudmila

podrobný kalendár

Aktualizované

11. 9. 2019

Za obsah zodpovedá
Ján Čalovka

Celkom návštev

dnes :

 • Zámer č.1/2019-4 previesť majetok obce formou zámennej zmluvy

  11.9.2019 viac
 • Zámer č.2/2019-3 na odpredaj nehnuteľného majetku

  11.9.2019 viac
 • Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania.

  5.9.2019 viac
 • Rozhodnutie - Poverenie poľovníckej organizácie Slovenský poľovnícky zväz Poľovnícke združenie Teplá Voda Pukanec vykonávaním ochrany poľovníctva a starostlivosti o zver v poľovnom revíri Teplá Voda

  3.9.2019 viac
 • Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za predchádzajúci rok 2018

  Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2018 v obci Pukanec je 12,85%

  27.2.2019 viac
 • Podpora opatrovateľskej služby v obci PUKANEC

  Obec Pukanec realizuje dopytovo - orientovaný projekt s názvom „PODPORA OPATROVATEĽSKEJ SLUŽBY V OBCI PUKANEC“ Trvanie projektu: 01/2019 – 02/2021

  22.1.2019 viac
 • Komunitný plán sociálnych služieb

  11.1.2018 viac
 • Regionálna integrovaná územná stratégia Nitrianskeho kraja na roky 2014-2020

  Záverečné stanovisko

  5.1.2016 viac

17949364

Úvodná stránka