Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6 Prechod na navigáciu Hlavné menu 7 Prechod na navigáciu Hlavné menu 8 Prechod na navigáciu vodorovná
Pukanec

Naše ativity

Prednáška o Zdravej výžive

V utorok 1. októbra sme prijali pozvanie predsedníčky KD v Pukanci na prednášku o Zdravej výžive spojenú s praktickým vyšetrením tlaku a cholesterolu.

Stretnutie sme využili aj na predstavenie dobrovoľníčky MS ČK Michaeli Pondelovej, ktorá bude pomáhať v obci dôchodcom a ZŤP. V prípade, že potrebujete pomoc pre seba a svojich blízkych môžete nás kontaktovť v kancelárii TSP, alebo na tel. č.: 0902396127, 0904676222.

Bc. Veronika Drábiková, TSP


 

KD Pukanec, prednáška o zdravej výžive - 2013

Prednáška o Zdravej výžive, KD Pukanec -2013

Prednáška o Zdravej výžive, KD Pukanec -2013
Autor: Bc. V. Drábiková

Prednáška o Zdravej výžive, KD Pukanec -2013

Prednáška o Zdravej výžive, KD Pukanec -2013
Autor: Bc. V. Drábiková

Prednáška o Zdravej výžive, KD Pukanec -2013

Prednáška o Zdravej výžive, KD Pukanec -2013
Autor: Bc. V. Drábiková


 
 
Prednáška o Zdravej výžive, KD Pukanec -2013

Prednáška o Zdravej výžive, KD Pukanec -2013
Autor: Bc. V. Drábiková

Prednáška o Zdravej výžive, KD Pukanec -2013

Prednáška o Zdravej výžive, KD Pukanec -2013
Autor: Bc. V. Drábiková

Prednáška o Zdravej výžive, KD Pukanec -2013

Prednáška o Zdravej výžive, KD Pukanec -2013
Autor: Bc. V. Drábiková


 
 

 

Nevšedný deň

Nevšedný deň 28.8.2012Obec Pukanec, Terénne sociálne pracovníčky obce,  v spolupráci so ZO Klubu dôchodcov v Pukanci organizovali v rámci Európskeho roka aktívneho starnutia a solidarity medzi generáciami dňa 28.8. 2012 akciu s názvom „Nevšedný deň“. Cieľom bolo poukázať na to, že pre zvýšenie kvality života je dôležité byť aktívny a žiť spoločenským životom aj v staršom veku. Aktívny prístup k starnutiu pomôže nielen vám osobne, ale aj celej spoločnosti.O svoje zážitky sa podelí pani Oľga Palajová predsedníčka ZO Klubu dôchodcov v Pukanci:

O 9:30 ráno privítali pukanskí seniori na Námestí Mieru pozvaných seniorov z klubu dôchodcov zo Žemberoviec a z Denného centra č.1 z Levíc. Stretli sa, aby strávili v prírode príjemný „ Nevšedný deň“, ktorý mal program. Predsedníčka klubu dôchodcov všetkých srdečne privítala a potom spoločne vzdali hold padlým hrdinom pri pomníku SNP. Za účasti starostu obce sa položil veniec na čele s pukanským predsedom protifašistických bojovníkov.

Sprievodca pán Ján Brnák pri informačnej tabuli Pukanca oboznámil zúčastnených s náučným chodníkom, po ktorom sa aj vybrali. Na „Ergištôlni“ dostali ďalšie pokyny programu, a tu niektorí nevládnejší dôchodcovia aj zostali. Zatiaľ si však mohli pozrieť vínnu pivnicu pána J. Rosenbergera. Ostatní sa s elánom pobrali náučným chodníkom. Aj keď niektoré seniorky mali obuté sandále, predsa ich zvedavosť za rudou striebra-zlata neodradila. Na chodníku si našli nejakú tú lesnú palicu – bakuľku , aby zvládli aj kopčeky. Pri každom zastavení sa pozorne počúvali sprievodcu. Pri štôlni „Dorothea“ , to bolo najatraktívnejšie. Chodilo sa do nej po dvoch. Každý senior dostal jednu bezpečnostnú helmu s lampášom. Všetci sa vystriedali, pretože tá zvedavosť do nej bola obrovská. Či už za zlatom, to sa nedozvieme. Všetci mlčali, že by niečo našli...? Ale jedno sme spoločne videli. Každý do štôlni odchádzal a  vychádzal prikrčený v polodrepe. Takže na pár minút boli všetci zrazu lesnou prírodou premenení na trpazlíkov. Potom sa sprievod pobral smerom konským cintorínom a zvrchu si pozerali panorámu okolia, ostatných vzdialených dedín a ich rybníkov. Po ceste videli naše "ľochy" a dolu brehom ich hnal škvŕkajúci žalúdok. Dobre unavených a vyhladovaných ich čakalo komando Ergištôlni, na čele s kuchárom. "Ďakujeme Vám Janko a Drahuška." 

Po dobrom guľášiku a občerstvení sa všetci spoločne vybrali do klubu dôchodcov, kde strávili pekné chvíle. Bolo kus koláča, kus divadla, kus tanca i humoru, ale aj záveru. Tešíme sa na ďalšiu spoločne strávenú akciu seniorov.

P.S. klub dôchodcov ďakuje OcÚ Pukanec a terénnym sociálnym pracovníčkam za spoluprácu, ako aj všetkým ktorí sa podieľali na tejto akcii, i všetkým sponzorom.

Srdečná vďaka.
 


 

DVD Nevšedný deň

DVD Nevšedný deň

DVD Vám priblíži " Nevšedný deň seniorov
z Pukanca, Žemberoviec a Levíc ".

 

Autor videa Oľga Palajová predsedníčka
ZO Klubu dôchodcov v Pukanci.

 

DVD Nevšedný deň - video


 

TSP - Nevšedný deň 28.8.2012

Nevšedný deň 28.8.2012

Nevšedný deň 28.8.2012
Autor: archív TSP Pukanec

Nevšedný deň 28.8.2012

Nevšedný deň 28.8.2012
Autor: archív TSP Pukanec

Nevšedný deň 28.8.2012

Nevšedný deň 28.8.2012
Autor: archív TSP Pukanec


 
 
Nevšedný deň 28.8.2012

Nevšedný deň 28.8.2012
Autor: archív TSP Pukanec

Nevšedný deň 28.8.2012

Nevšedný deň 28.8.2012
Autor: archív TSP Pukanec

Nevšedný deň 28.8.2012

Nevšedný deň 28.8.2012
Autor: archív TSP Pukanec


 
 
Nevšedný deň 28.8.2012

Nevšedný deň 28.8.2012
Autor: archív TSP Pukanec

Nevšedný deň 28.8.2012

Nevšedný deň 28.8.2012
Autor: archív TSP Pukanec

Nevšedný deň 28.8.2012

Nevšedný deň 28.8.2012
Autor: archív TSP Pukanec


 
 
Nevšedný deň 28.8.2012

Nevšedný deň 28.8.2012
Autor: archív TSP Pukanec

Nevšedný deň 28.8.2012

Nevšedný deň 28.8.2012
Autor: archív TSP Pukanec

Nevšedný deň 28.8.2012

Nevšedný deň 28.8.2012
Autor: archív TSP Pukanec


 
 
Nevšedný deň 28.8.2012

Nevšedný deň 28.8.2012
Autor: archív TSP Pukanec

Nevšedný deň 28.8.2012

Nevšedný deň 28.8.2012
Autor: archív TSP Pukanec

Nevšedný deň 28.8.2012

Nevšedný deň 28.8.2012
Autor: archív TSP Pukanec


 
 
Nevšedný deň 28.8.2012

Nevšedný deň 28.8.2012
Autor: archív TSP Pukanec

Nevšedný deň 28.8.2012

Nevšedný deň 28.8.2012
Autor: archív TSP Pukanec

Nevšedný deň 28.8.2012

Nevšedný deň 28.8.2012
Autor: archív TSP Pukanec


 
 
Nevšedný deň 28.8.2012

Nevšedný deň 28.8.2012
Autor: archív TSP Pukanec

Nevšedný deň 28.8.2012

Nevšedný deň 28.8.2012
Autor: archív TSP Pukanec

Nevšedný deň 28.8.2012

Nevšedný deň 28.8.2012
Autor: archív TSP Pukanec


 
 
Nevšedný deň 28.8.2012

Nevšedný deň 28.8.2012
Autor: archív TSP Pukanec

Nevšedný deň 28.8.2012

Nevšedný deň 28.8.2012
Autor: archív TSP Pukanec

Nevšedný deň 28.8.2012

Nevšedný deň 28.8.2012
Autor: archív TSP Pukanec


 
 
Nevšedný deň 28.8.2012

Nevšedný deň 28.8.2012
Autor: archív TSP Pukanec

Nevšedný deň 28.8.2012

Nevšedný deň 28.8.2012
Autor: archív TSP Pukanec

Nevšedný deň 28.8.2012

Nevšedný deň 28.8.2012
Autor: archív TSP Pukanec


 
 
Nevšedný deň 28.8.2012

Nevšedný deň 28.8.2012
Autor: archív TSP Pukanec

Nevšedný deň 28.8.2012

Nevšedný deň 28.8.2012
Autor: archív TSP Pukanec

Nevšedný deň 28.8.2012

Nevšedný deň 28.8.2012
Autor: archív TSP Pukanec


 
 

 
Položky 1-30 z 33

Besedy v pukanskom Klube dôchodcov

Besedy v pukanskom Klube dôchodcov v rámci Európskeho roka aktívneho starnutia a dialógu medzi generáciami otvorilo septembrové stretnutie s prvým aktívnym dôchodcom Samuelom Kyškovským. Aj vo vysokom veku je nápomocný iným a pravidelne poskytuje služby v oprave obuvi. Pukančan si zaspomínal aj na časy, keď bol žiakom, a práve v tom období naším územím prechádzal front.

Stretnutie s prvým aktívnym dôchodcom Samuelom Kyškovským - 5.9.2012

Na ďalšom stretnutí seniori diskutovali s predsedom miestnej organizácie Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov Františkom Solárikom. Aktívny dôchodca sa podelil o spomienky na mladosť a životné míľniky. Pukanským seniorom poprial veľa zdravia a spokojných dní v kruhu blízkych.

Stretnutie s Františkom Solárikom - 27.9.2012

22.11. 2012 bolo stretnutie so spisovateľom seniorom pánom Andrejom Chudobom. V rámci stretnutia EU roku akt. starnutia členovia klubu dôchodcov mu  zablahoželali k životnému jubileu 85 rokov. Spisovateľ zaujímavo opísal svoj skrátený životopis. Oboznámil návštevníkov o pripravovanej knihe o jeho živote. Na záver poďakoval za účasť na jeho besede a poprial všetkým  zdravie.

Stretnutie so spisovateľom Andrejom Chudobom - 22.11.2012

 

 


 

webygroup

Predpoveď počasie

Počasie Pukanec - Svieti.com

Využite registráciu a nechajte sa pohodlne informovať o novinkách na našej stránke prostredníctvom e-mailu. Len po registrácii sa budete môcť zapojiť do diskusie na tejto stránke.

:
:
Zabudli ste heslo
Registrovať

dnes je: 16.9.2019

meniny má: Ľudmila

podrobný kalendár

Aktualizované

11. 9. 2019

Za obsah zodpovedá
Ján Čalovka

Celkom návštev

dnes :

 • Zámer č.1/2019-4 previesť majetok obce formou zámennej zmluvy

  11.9.2019 viac
 • Zámer č.2/2019-3 na odpredaj nehnuteľného majetku

  11.9.2019 viac
 • Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania.

  5.9.2019 viac
 • Rozhodnutie - Poverenie poľovníckej organizácie Slovenský poľovnícky zväz Poľovnícke združenie Teplá Voda Pukanec vykonávaním ochrany poľovníctva a starostlivosti o zver v poľovnom revíri Teplá Voda

  3.9.2019 viac
 • Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za predchádzajúci rok 2018

  Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2018 v obci Pukanec je 12,85%

  27.2.2019 viac
 • Podpora opatrovateľskej služby v obci PUKANEC

  Obec Pukanec realizuje dopytovo - orientovaný projekt s názvom „PODPORA OPATROVATEĽSKEJ SLUŽBY V OBCI PUKANEC“ Trvanie projektu: 01/2019 – 02/2021

  22.1.2019 viac
 • Komunitný plán sociálnych služieb

  11.1.2018 viac
 • Regionálna integrovaná územná stratégia Nitrianskeho kraja na roky 2014-2020

  Záverečné stanovisko

  5.1.2016 viac

17948720

Úvodná stránka