Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6 Prechod na navigáciu Hlavné menu 7 Prechod na navigáciu Hlavné menu 8 Prechod na navigáciu vodorovná
Pukanec

Obecné kompostovisko

Obecné kompostovisko

Biologicky rozložiteľný  odpad (BRO) štatisticky tvorí v priemere až 48,6 % (podľa typu zástavby) komunálneho odpadu. Platná legislatíva ukladá pôvodcom odpadov  prijať  opatrenia na znižovanie množstva biologicky rozložiteľných odpadov ukladaných na skládky odpadov vyjadreného v jednotkách hmotnosti vo východiskovom a cieľovom roku (2001 – 2020) s cieľom dosiahnuť  znižovanie ukladania týchto odpadov na skládky odpadov. Do roku 2005 bolo stanovené dosiahnuť 35% podiel materiálového zhodnocovania biologicky rozložiteľných odpadov.
Na podporu splnenia takto stanoveného cieľa je potrebné rozšíriť kompostovanie biologicky rozložiteľných odpadov. Z týchto dôvodov, ako aj poznania skutočnej situácie s BRO v našej obci, sa Obec Pukanec rozhodla vybudovať obecnú kompostáreň s odbornou pomocou Priateľov Zeme – SPZ a pána Branislava Moňoka. Technicky bude prevádzku obecného kompostoviska zabezpečovať Obecný podnik služieb. Prvá skúšobná zakládka obecného kompostoviska je plánovaná na máj 2012. Kompostovisko bude umiestnené v areáli Lespolu, s.r.o. Pukanec – bývalý Gátor. Ďalšie informácie budú zverejňované postupne na webovej stránke obce, v miestnom rozhlase a Pukanských novinách.
So súhlasom p. Branislava Moňoka, autora príručky „Obecné kompostovisko“, túto uverejňujeme ako základný informačný materiál. Viac informácií o kompostovaní je možné získať na www.priateliazeme.sk.

Mgr. Marian Pacher
zástupca starostu obce


 

Príručka na stiahnutie

Nakladanie s biologicky rozložiteľnými odpadmi
 prirucka_o_nakladani_s_bioodpadmi_kompostoviska.pdf (2.5 MB) (2.5 MB)

 

Prečo obecné kompostovisko?

Pretože pre obce do cca 1500 obyvateľov vo väčšine prípadov nie je ekonomický výhodné budovať zložitejšie systémy centrálneho zberu a kompostovania bioodpadov.
Navyše má obecné kompostovisko tieto výhody:

 • malú investičnú náročnosť
 • malé prevádzkové náklady
 • jednoduchú organizáciu
 • možnosť zapojiť verejnosť do manažovania svojich odpadov
 • zhodnocovanie bioodpadov na mieste vzniku alebo v jeho blízkosti
 • využívanie kompostu na mieste jeho vzniku

Pretože ak má obecné kompostovisko ročnú kapacitu výrobného kompostu do 10 ton, nespadá pod novú definíciu zariadenia na zhodnocovanie odpadov podľa Čl.I.bod.6 zákona č.24/2004 Z.z, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o odpadoch.
To znamená, že sa mu neudeľuje súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov podľa § 7 ods. 1 písm. c) zákona o odpadoch, a to s prihliadnutím na konštrukciu ustanovenia § 7 ods. 1 písm. b) zákona o odpadoch, pretože ide o nakladanie s odpadom v kategórii ostatný odpad bez zariadenia na nakladanie s odpadom.

 

„Obecné kompostovisko“
informačný materiál pre samosprávy
Priatelia Zeme-PZP
autor Branislav Moňok


 

Začala skúšobná prevádzka obecného kompostoviska.

Školením kompostmajstrov, ktoré sa konalo 25.mája 2012 v miestnej knižnici a praktickou ukážkou v areáli Lespolu, s.r.o., pri ktorej pracovníci OPS Pukanec pod odborným dohľadom pána Branislava Moňoka, odborníka  z Priateľov Zeme-SPZ na kompostovanie, urobili prvú zakládku nášho obecného  kompostoviska začala skúšobná prevádza obecného kompostoviska v Pukanci. Kompostovisko bude najskôr slúžiť na spracovanie biologického odpadu, ktorý vzniká pri kosením verejných priestranstiev a orezom, prípadne výrubom drevín rastúcich na týchto plochách. Neskôr, po získaní skúseností s prevádzkou, počítame s možnosťou spracovania biologicky rozložiteľného odpadu aj z domácností.

V odpoludňajších hodinách v miestnej knižnici mal pán Branislav Moňok zaujímavú prednášku o domácom kompostovaní určenú verejnosti. Je smutné, že túto možnosť využilo iba 13 záujemcov a pritom je všeobecne známy problém s likvidáciou takéhoto odpadu aj v našej obci a rovnako nízky obsah živín v pukanskej pôde, ktorý je možné zvýšiť kvalitným kompostom vlastnej produkcie...Možno nabudúce?!

Mgr. Marian Pacher
zástupca starostu obce


 

Obecné kompostovisko

Príprava priestorov kompostoviska

Príprava priestorov kompostoviska
Autor: Ing. Gančár

Príprava priestorov kompostoviska

Príprava priestorov kompostoviska
Autor: Ing. Gančár

Príprava priestorov kompostoviska

Príprava priestorov kompostoviska
Autor: Ing. Gančár


 
 
Príprava priestorov kompostoviska

Príprava priestorov kompostoviska
Autor: Ing. Gančár

Príprava priestorov kompostoviska

Príprava priestorov kompostoviska
Autor: Ing. Gančár

Príprava priestorov kompostoviska

Príprava priestorov kompostoviska
Autor: Ing. Gančár


 
 
Vŕtanie dier pre oplotenie kompostoviska

Vŕtanie dier pre oplotenie kompostoviska
Autor: Ing. Gančár

Vŕtanie dier pre oplotenie kompostoviska

Vŕtanie dier pre oplotenie kompostoviska
Autor: Ing. Gančár

Vŕtanie dier pre oplotenie kompostoviska

Vŕtanie dier pre oplotenie kompostoviska
Autor: Ing. Gančár


 
 

 
Položky 1-9 z 18

webygroup

Predpoveď počasie

Počasie Pukanec - Svieti.com

Využite registráciu a nechajte sa pohodlne informovať o novinkách na našej stránke prostredníctvom e-mailu. Len po registrácii sa budete môcť zapojiť do diskusie na tejto stránke.

:
:
Zabudli ste heslo
Registrovať

dnes je: 26.5.2019

meniny má: Dušan

Aktualizované

22. 5. 2019

Za obsah zodpovedá
Ján Čalovka

Celkom návštev

dnes :

 • Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za predchádzajúci rok 2018

  Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2018 v obci Pukanec je 12,85%

  27.2.2019 viac
 • Podpora opatrovateľskej služby v obci PUKANEC

  Obec Pukanec realizuje dopytovo - orientovaný projekt s názvom „PODPORA OPATROVATEĽSKEJ SLUŽBY V OBCI PUKANEC“ Trvanie projektu: 01/2019 – 02/2021

  22.1.2019 viac
 • Komunitný plán sociálnych služieb

  11.1.2018 viac
 • Regionálna integrovaná územná stratégia Nitrianskeho kraja na roky 2014-2020

  Záverečné stanovisko

  5.1.2016 viac

17289867

Úvodná stránka