Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6 Prechod na navigáciu Hlavné menu 7 Prechod na navigáciu Hlavné menu 8 Prechod na navigáciu vodorovná
Pukanec

Poslanci obecného zastupiteľstva

Plán práce Obecného zastupiteľstva v Pukanci na rok 2018

Poslanci

Rudolf Čecha

Adresa: Záhradná 20, Pukanec

Mobil: +421 903 781 968

E-mail: rudolf.cecha@pukanec.sk

pre občanov bývajúcich na uliciach: Dlhá, Prieložná cesta, Slúkova brána, Vodná

Predseda - Komisie na ochranu verejného poriadku

---------------------------------------------------------------


 

Ľubica Mandráková

Adresa: Viničná cesta 22, Pukanec

Mobil: +421 904 746 188

E-mail: lubica.mandrakova@pukanec.sk

pre občanov bývajúcich na uliciach: Námestie mieru, Na žliabku

---------------------------------------------------------------


 

Miroslav Ďurica

Adresa: Pažiť 647/8, Pukanec

Mobil: +421 915 831 129

E-mail: miroslav.durica@pukanec.sk

pre občanov bývajúcich na uliciach: Pažiť, Pod hradami, Závoz

Predseda - Komisie ekonomiky, služieb a podnikania

---------------------------------------------------------------


 

Bc. Erika Ratuľovská Pintérová

Adresa: Záhradná 12, Pukanec

Mobil: +421 902 344 960

E-mail: erika.ratulovska@pukanec.sk

pre občanov bývajúcich na uliciach: Nová, Partizánska cesta, Záhradná

---------------------------------------------------------------


 

Eva Nemcová

Adresa: Za múrom 4, Pukanec

Mobil: +421 907 295 934

E-mail: eva.nemcova@pukanec.sk

pre občanov bývajúcich na uliciach: Kúty, Za múrom, Čierne blato

Predseda Komisie bytovej, sociálnych vecí a zdravotníctva
ástupkyňa starostu

---------------------------------------------------------------


 

Monika Pašková

Adresa: SNP 22, Pukanec

Mobil: +421 910 905 620

E-mail: monika.paskova@pukanec.sk

pre občanov bývajúcich na uliciach: Breznická cesta, SNP, Viničná cesta

Predseda - Komisia bytová, sociálnych vecí a zdravotníctva

---------------------------------------------------------------


 

Daniel Siekela

Adresa: Štiavnická cesta 100, Pukanec

Mobil: +421 907 502 012

E-mail: daniel.siekela@pukanec.sk

pre občanov bývajúcich na uliciach: Majere

Predseda - Komisia výstavby a životného prostredia

---------------------------------------------------------------


 

Mgr. Miroslav Slivka

Adresa: Štiavnická 9, 93505 Pukanec

Mobil: +421 910 160 969

E-mail: miroslav.slivka@pukanec.sk

pre občanov bývajúcich na uliciach: Červená cesta, Krátka, Krížna, Štiavnická cesta

Predseda - Komisia kultúry, vzdelávania a športu

---------------------------------------------------------------


 

Milan Tupý

Adresa: Hrnčiarska 7, 93505 Pukanec

Mobil: +421 907 718 249

E-mail: milan.tupy@pukanec.sk

pre občanov bývajúcich na uliciach: Hrnčiarska cesta, Potočná, Za školou

Člen Komisie ekonomiky, služieb a podnikania

---------------------------------------------------------------


 

 

 

Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi obce. Volebné pravidlá upravuje osobitný predpis. Funkčné obdobie obecného zastupiteľstva sa končí zložením sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva na 4 roky.

Funkcia poslanca obecného zastupiteľstva je nezlučiteľná s funkciou:

 • starostu,
 • zamestnanca obce, v ktorej bol zvolený,
 • štatutárneho orgánu rozpočtovej organizácie alebo príspevkovej organizácie zriadenej obcou, v ktorej bol zvolený,
 • ďalších funkcií podľa osobitného zákona.

Počet poslancov obecného zastupiteľstva na celé volebné obdobie určí pred voľbami obecné zastupiteľstvo podľa počtu obyvateľov obce. Obecné zastupiteľstvo v obci Pukanec má 9 poslancov.

Obecné zastupiteľstvo je konštituované ako najvyšší orgán so základnou pôsobnosťou, od ktorej je odvodená pôsobnosť ostatných orgánov obce zriadených obecným zastupiteľstvom.

Obecnému zastupiteľstvu je podľa §11 ods. 4 zák. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení vyhradené rozhodovať o najdôležitejších záležitostiach a riešiť základné otázky života obce. Svoju činnosť vykonáva v spojení s občanmi a pod ich stálou kontrolou (zásada verejnosti). Kompetencie obecného zastupiteľstva, ako aj ostatných orgánov obce, sú podrobne ustanovené v štatúte obce.

 


 
zasady_odmenovania_poslancov_oz_pukanec.pdf(33 kB)Zásady odmeňovania poslancov OZ obce Pukanec

Dokumenty pre poslancov


webygroup

Predpoveď počasie

Počasie Pukanec - Svieti.com

Využite registráciu a nechajte sa pohodlne informovať o novinkách na našej stránke prostredníctvom e-mailu. Len po registrácii sa budete môcť zapojiť do diskusie na tejto stránke.

:
:
Zabudli ste heslo
Registrovať

dnes je: 22.9.2019

meniny má: Móric

podrobný kalendár

Aktualizované

20. 9. 2019

Za obsah zodpovedá
Ján Čalovka

Celkom návštev

dnes :

 • Zámer č.1/2019-4 previesť majetok obce formou zámennej zmluvy

  11.9.2019 viac
 • Zámer č.2/2019-3 na odpredaj nehnuteľného majetku

  11.9.2019 viac
 • Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za predchádzajúci rok 2018

  Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2018 v obci Pukanec je 12,85%

  27.2.2019 viac
 • Podpora opatrovateľskej služby v obci PUKANEC

  Obec Pukanec realizuje dopytovo - orientovaný projekt s názvom „PODPORA OPATROVATEĽSKEJ SLUŽBY V OBCI PUKANEC“ Trvanie projektu: 01/2019 – 02/2021

  22.1.2019 viac
 • Komunitný plán sociálnych služieb

  11.1.2018 viac
 • Regionálna integrovaná územná stratégia Nitrianskeho kraja na roky 2014-2020

  Záverečné stanovisko

  5.1.2016 viac

18001251

Úvodná stránka