Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6 Prechod na navigáciu Hlavné menu 7 Prechod na navigáciu Hlavné menu 8 Prechod na navigáciu vodorovná
Pukanec

Revitalizácia námestia

Ukončenie revitalizácie verejných priestranstiev obce Pukanec

Dňa 31.07.2014, v súlade so zmluvou o NFP sa oficiálne ukončili práce na projekte s názvom Revitalizácia verejných priestranstiev obce Pukanec.

Celkové prefinancované finančné prostriedky: 451 724,19 € s DPH

Začiatok realizácie projektu: 03/2010

Ukončenie realizácie projektu: 07/2014


 
Protokol0001.pdf(1.2 MB)Preberací protokol 001/2014
Protokol0002.pdf(2.5 MB)Preberací protokol 002/2014

Ukončenie revitalizácie verejných priestranstiev obce Pukanec

Revitalizácia verejných priestranstiev obce Pukanec, 2014

Revitalizácia verejných priestranstiev obce Pukanec, 2014
Autor: archív OcÚ Pukanec

Revitalizácia verejných priestranstiev obce Pukanec, 2014

Revitalizácia verejných priestranstiev obce Pukanec, 2014
Autor: archív OcÚ Pukanec

Revitalizácia verejných priestranstiev obce Pukanec, 2014

Revitalizácia verejných priestranstiev obce Pukanec, 2014
Autor: archív OcÚ Pukanec


 
 
Revitalizácia verejných priestranstiev obce Pukanec, 2014

Revitalizácia verejných priestranstiev obce Pukanec, 2014
Autor: archív OcÚ Pukanec

Revitalizácia verejných priestranstiev obce Pukanec, 2014

Revitalizácia verejných priestranstiev obce Pukanec, 2014
Autor: archív OcÚ Pukanec

Revitalizácia verejných priestranstiev obce Pukanec, 2014

Revitalizácia verejných priestranstiev obce Pukanec, 2014
Autor: archív OcÚ Pukanec


 
 
Revitalizácia verejných priestranstiev obce Pukanec, 2014

Revitalizácia verejných priestranstiev obce Pukanec, 2014
Autor: archív OcÚ Pukanec

Revitalizácia verejných priestranstiev obce Pukanec, 2014

Revitalizácia verejných priestranstiev obce Pukanec, 2014
Autor: archív OcÚ Pukanec

Revitalizácia verejných priestranstiev obce Pukanec, 2014

Revitalizácia verejných priestranstiev obce Pukanec, 2014
Autor: archív OcÚ Pukanec


 
 

 

Revitalizácia verejných priestranstiev obce Pukanec

Projekt „Revitalizácia verejných priestranstiev obce Pukanec“.

logo EU

„Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou vo výške 85% z Európskeho fondu regionálneho rozvoja“.

Dňa 8.apríla 2011 bola starostom obce Pukanec podpísaná Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku s Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR na Projekt
Číslo výzvy: ROP-4.1a-2010/01,
Názov projektu: Revitalizácia verejných priestranstiev obce Pukanec,
Kód ITMS: 22140120463,
Operačný program: Regionálny operačný program,
Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja,
Prioritná os: 4 Regenerácia sídel,
Opatrenie: 4.1 Regenerácia sídel.

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (ďalej len poskytovateľ) poskytne Obci Pukanec (ďalej len prijímateľ) nenávratný finančný príspevok do výšky 773 361,41 Euro (slovom: sedemstosededesiattritisícšesťdesiatjeden Eur a štyridsaťjeden centov), čo predstavuje 95%  z celkových oprávnených výdavkov na realizáciu aktivít Projektu.
Spolufinancovanie  obce Pukanec je vo výške 5%, t.j. 40 703,23 € (slovom: štyridsaťtisícsedemstotri Euro a dvadsaťtri centov).

Cieľom projektu je zvýšenie konkurencieschopnosti, zatraktívnenie obce Pukanec prostredníctvom revitalizácie verejných priestranstiev, zlepšenie dostupnosti občianskej infraštruktúry pre obyvateľov a návštevníkov obce, zvýšenie kvality a bezpečnosti v centrálnej zóne obce. 

Po realizácii projektu vznikne kultúrno-oddychová zóna v centre obce. Priestor bude slúžiť na každodenný pobyt obyvateľov a návštevníkov obce, organizovanie kultúrnych a spoločenských podujatí. Realizáciou projektu sa zjednotí a skultivuje priestor Námestia mieru, priestor okolo obchodného domu a pod hradbami. Vzniknú nové zelené plochy, autobusová zastávka a spevnené plochy s prvkami drobnej architektúry (lavičky, koše a pod.).

10. januára 2012 bolo ukončené verejné obstarávanie na dodávateľa akcie. Výsledky verejného obstarávania boli dňa 11.apríla 2012 doručené na Nitriansky samosprávny kraj, ktorý ich posúdi. Následne bude vypracovaný dodatok zmluvy na poskytnutie NFP medzi poskytovateľom a prijímateľom NFP a uzavretá zmluva o dielo medzi obcou Pukanec a víťazom verejného obstarávania. Reálny predpoklad zahájenia prác na revitalizácii je Júl 2012.

Obec Pukanec vyvíja úsilie, aby súčasne s realizáciou revitalizácie bola vybudovaná časť celoobecnej kanalizácie a vykonaná preložka elektroenergetického zariadenia (vzdušného vedenia NN, verejného osvetlenia a miestneho rozhlasu s káblovou televíziou). Rokovania uskutočnené s vlastníkmi týchto inžinierskych sietí sú pre obec doteraz priaznivé.

 


 

Dokumenty - Revitalizácia námestia Pukanec

Vizuály revitalizácie námestia

Vizuály revitalizácie námestia

Vizuály revitalizácie námestia
Autor: Foto archiv: OcÚ Pukanec

Vizuály revitalizácie námestia

Vizuály revitalizácie námestia
Autor: Foto archiv: OcÚ Pukanec

Vizuály revitalizácie námestia

Vizuály revitalizácie námestia
Autor: Foto archiv: OcÚ Pukanec


 
 
Vizuály revitalizácie námestia

Vizuály revitalizácie námestia
Autor: Foto archiv: OcÚ Pukanec

Vizuály revitalizácie námestia

Vizuály revitalizácie námestia
Autor: Foto archiv: OcÚ Pukanec

Vizuály revitalizácie námestia

Vizuály revitalizácie námestia
Autor: Foto archiv: OcÚ Pukanec


 
 
Vizuály revitalizácie námestia

Vizuály revitalizácie námestia
Autor: Foto archiv: OcÚ Pukanec

Vizuály revitalizácie námestia

Vizuály revitalizácie námestia
Autor: Foto archiv: OcÚ Pukanec

Vizuály revitalizácie námestia

Vizuály revitalizácie námestia
Autor: Foto archiv: OcÚ Pukanec


 
 
Vizuály revitalizácie námestia

Vizuály revitalizácie námestia
Autor: Foto archiv: OcÚ Pukanec

Vizuály revitalizácie námestia

Vizuály revitalizácie námestia
Autor: Foto archiv: OcÚ Pukanec

Vizuály revitalizácie námestia

Vizuály revitalizácie námestia
Autor: Foto archiv: OcÚ Pukanec


 
 
Vizuály revitalizácie námestia

Vizuály revitalizácie námestia
Autor: Foto archiv: OcÚ Pukanec

Vizuály revitalizácie námestia

Vizuály revitalizácie námestia
Autor: Foto archiv: OcÚ Pukanec

Vizuály revitalizácie námestia

Vizuály revitalizácie námestia
Autor: Foto archiv: OcÚ Pukanec


 
 
Vizuály revitalizácie námestia

Vizuály revitalizácie námestia
Autor: Foto archiv: OcÚ Pukanec

Vizuály revitalizácie námestia

Vizuály revitalizácie námestia
Autor: Foto archiv: OcÚ Pukanec

Vizuály revitalizácie námestia

Vizuály revitalizácie námestia
Autor: Foto archiv: OcÚ Pukanec


 
 
Vizuály revitalizácie námestia

Vizuály revitalizácie námestia
Autor: Foto archiv: OcÚ Pukanec

Vizuály revitalizácie námestia

Vizuály revitalizácie námestia
Autor: Foto archiv: OcÚ Pukanec

Vizuály revitalizácie námestia

Vizuály revitalizácie námestia
Autor: Foto archiv: OcÚ Pukanec


 
 
Vizuály revitalizácie námestia

Vizuály revitalizácie námestia
Autor: Foto archiv: OcÚ Pukanec

Vizuály revitalizácie námestia

Vizuály revitalizácie námestia
Autor: Foto archiv: OcÚ Pukanec

Vizuály revitalizácie námestia

Vizuály revitalizácie námestia
Autor: Foto archiv: OcÚ Pukanec


 
 
Vizuály revitalizácie námestia

Vizuály revitalizácie námestia
Autor: Foto archiv: OcÚ Pukanec

Vizuály revitalizácie námestia

Vizuály revitalizácie námestia
Autor: Foto archiv: OcÚ Pukanec

Vizuály revitalizácie námestia

Vizuály revitalizácie námestia
Autor: Foto archiv: OcÚ Pukanec


 
 
Vizuály revitalizácie námestia

Vizuály revitalizácie námestia
Autor: Foto archiv: OcÚ Pukanec

Vizuály revitalizácie námestia

Vizuály revitalizácie námestia
Autor: Foto archiv: OcÚ Pukanec

Vizuály revitalizácie námestia

Vizuály revitalizácie námestia
Autor: Foto archiv: OcÚ Pukanec


 
 

 
Položky 1-30 z 32

webygroup

Predpoveď počasie

Počasie Pukanec - Svieti.com

Využite registráciu a nechajte sa pohodlne informovať o novinkách na našej stránke prostredníctvom e-mailu. Len po registrácii sa budete môcť zapojiť do diskusie na tejto stránke.

:
:
Zabudli ste heslo
Registrovať

dnes je: 20.9.2019

meniny má: Ľuboslav, Ľuboslava

podrobný kalendár

Aktualizované

20. 9. 2019

Za obsah zodpovedá
Ján Čalovka

Celkom návštev

dnes :

 • Zámer č.1/2019-4 previesť majetok obce formou zámennej zmluvy

  11.9.2019 viac
 • Zámer č.2/2019-3 na odpredaj nehnuteľného majetku

  11.9.2019 viac
 • Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania.

  5.9.2019 viac
 • Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za predchádzajúci rok 2018

  Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2018 v obci Pukanec je 12,85%

  27.2.2019 viac
 • Podpora opatrovateľskej služby v obci PUKANEC

  Obec Pukanec realizuje dopytovo - orientovaný projekt s názvom „PODPORA OPATROVATEĽSKEJ SLUŽBY V OBCI PUKANEC“ Trvanie projektu: 01/2019 – 02/2021

  22.1.2019 viac
 • Komunitný plán sociálnych služieb

  11.1.2018 viac
 • Regionálna integrovaná územná stratégia Nitrianskeho kraja na roky 2014-2020

  Záverečné stanovisko

  5.1.2016 viac

17990744

Úvodná stránka