Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6 Prechod na navigáciu Hlavné menu 7 Prechod na navigáciu Hlavné menu 8 Prechod na navigáciu vodorovná
Pukanec

Smernice

Smernice hospodárenia

Smernica č. 1/2011
Smernica č. 1/2011 na vedenie účtovníctva v podmienkach samosprávy Obce Pukanec
 smernica_c_1.pdf (121 kB) (121 kB)

 
Smernica č. 2
Pre vedenie pokladne Obce Pukanec
 smernica_c_2.pdf (95.5 kB) (95.5 kB)

 
Smernica č. 3
Postup pri výkone inventarizácie.
 smernica_c_3.pdf (107.8 kB) (107.8 kB)

 
Smernica č. 4/2011
Smernica Obce Pukanec č 4/2011 o verejnom obstarávaní pri zadávaní zákaziek s nízkou hodnotou
 smernica_c_4.pdf (77.3 kB) (77.3 kB)

 
Smernica č. 6
O dani z príjmov
 smernica_c_6.pdf (51.7 kB) (51.7 kB)

 
Smernica č. 5/2011
Spracovanie a predkladanie materiálov na rokovanie obecného zastupiteľstva obce Pukanec
 smernica_5_2011.pdf (62.9 kB) (62.9 kB)

 
Zásady postupu pri vybavovaní sťažností
Zásady postupu pri vybavovaní sťažností v podmienkach Obce Pukanec
 zasady_postupu_pri_vybavovani_staznosti.pdf (60.4 kB) (60.4 kB)

 
Smernica č. 1/2012
Nakladanie a hospodárenie s finančnými prostriedkami obce z položky reprezentačný fond obce
 smernica_1_2012.pdf (33 kB) (33 kB)

 
Smernica č. 2/2012 s prílohou č.1
Smernica č. 2/2012 o spôsobe predkladania a spracovania žiadostí fyzických a právnických osôb na odkúpenie a prenájom majetku obce Pukanec
 smernica_o_sposobe_podavania_ziadosti_na_predaj_a_prenajom_s_prilohou.pdf (65.8 kB) (65.8 kB)

 
Smernica č. 3/2012
Smernica č. 3/2012 o vyhodnotení zámeru na nájom a predaj majetku obce Pukanec
 smernica_o_vyhodnoteni_zamerov_3_2012.pdf (43.6 kB) (43.6 kB)

 
Smernica č. 4/2012
Interná smernica pre vedenie účtovníctva obce
 4_2012_pre_vedenie_ uctovnictva_obec.pdf (75 kB) (75 kB)

 
Smernica č. 5/2012
Interná smernica o evidovaní, odpisovaní a účtovaní majetku
 5_2012_o_evid_odp_a_uct_majetku.pdf (69.3 kB) (69.3 kB)

 
Smernica č. 6/2012
Interná smernica pre tvorbu a účtovanie opravných položiek
 6_2012_opravne_polozky.pdf (51.2 kB) (51.2 kB)

 
Smernica č. 7/2012
Interná smernica pre tvorbu a používanie rezerv
 7_2012_rezervy.pdf (34.3 kB) (34.3 kB)

 
Smernica č. 2/2013
Smernica o slobodnom prístupe k informáciám
 smernica_o_slobodnom_pristupe_k_informaciam.pdf (104.1 kB) (104.1 kB)

 
Smernica č. 1/2014
Interná smernica pre vedenie účtovníctva
 Interna_smernica_pre_vedenie_uctovnictva.pdf (75 kB) (75 kB)

 
Smernica č. 2/2014
Interná smernica pre vedenie pokladne
 Interna_smernica_pre_vedenie_pokladne.pdf (64.9 kB) (64.9 kB)

 

Oznámenia a podnety

INTERNÁ SMERNICA O VNÚTORNOM SYSTÉME VYBAVOVANIA PODNETOV SÚVISIACICH S OZNAMOVANÍM PROTISPOLOČENSKEJ ČINNOSTI
 INTERNÁ SMERNICA O VNÚTORNOM SYSTÉME VYBAVOVANIA PODNETOV SÚVISIACICH S OZNAMOVANÍM PROTISPOLOČENSKEJ ČINNOSTI.pdf (124.1 kB) (124.1 kB)

 

webygroup

Predpoveď počasie

Počasie Pukanec - Svieti.com

Využite registráciu a nechajte sa pohodlne informovať o novinkách na našej stránke prostredníctvom e-mailu. Len po registrácii sa budete môcť zapojiť do diskusie na tejto stránke.

:
:
Zabudli ste heslo
Registrovať

dnes je: 17.12.2017

meniny má: Kornélia

Aktualizované

13. 12. 2017

Za obsah zodpovedá
Ján Čalovka

Celkom návštev

dnes :

Obchodná verejná súťaž na odkúpenie pozemku p.č. EKN 2762

Obchodná verejná súťaž na odkúpenie pozemku p.č. EKN 2760

Obchodná verejná súťaž na odkúpenie pozemku p.č. EKN 2757/3

Obchodná verejná súťaž na odkúpenie pozemku p.č. EKN 2764/1

VZN 2/2018 o výške dotácie na prevádzku a mzdy v roku 2018 pre Materské školu v Pukanci, Školskú jedáleň pri Základne škole a pre Školský klub detí pri Základnej škole, a na záujmové vzdelávanie detí v centre voľného času.

VZN 1/2018 o postupe a podmienkach poskytovania jednorazových peňažných dávok, príspevku na spoločné stravovanie dôchodcov a poskytovanie sociálnych pôžičiek

Obchodná verejná súťaž na dlhodobý prenájom tepelného hospodárstva Thermospol, s.r.o.

Thermospol, s.r.o. vyhlasuje podľa ust. § 281 až 288 Obchodného zákonníka obchodnú verejnú súťaž na dlhodobý prenájom tepelného hospodárstva Thermospol, s.r.o. OBSAH NÁVRHU ZMLUVY, NA KTOROM VYHLASOVATEĽ TRVÁ: 1.Predmetom návrhu zmluvy bude dlhodobý prenájom

Obchodná verejná súťaž - odpredaj – tepelného hospodárstva

Thermospol, s.r.o. vyhlasuje podľa ust. § 281 až 288 Obchodného zákonníka obchodnú verejnú súťaž na odpredaj tepelného hospodárstva Thermospol, s.r.o. OBSAH NÁVRHU ZMLUVY, NA KTOROM VYHLASOVATEĽ TRVÁ: 1.Predmetom návrhu zmluvy bude ODPREDAJ – tepelného hospodárstva Thermospol, s.r.o.

Regionálna integrovaná územná stratégia Nitrianskeho kraja na roky 2014-2020

Záverečné stanovisko


13535573

Úvodná stránka