Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6 Prechod na navigáciu Hlavné menu 7 Prechod na navigáciu Hlavné menu 8 Prechod na navigáciu vodorovná
Pukanec

Súťaž o Naj fotografiu XXIV. PRT

Foto súťaž – vyhodnotenie

Najväčšie kultúrne podujatie, ktorým naša obec ožije každoročne v prvý júlový víkend, bolo tento rok vyhľadávaným cieľom fotografov. Na svoje si prišli milovníci tradičných remesiel, umenia a gastronómie, čo sa viacerým podarilo zvečniť vo fotografii.

Prihlásené fotografie boli do konca augusta zverejnené na webovej stránke obce Pukanec, a hodnotené jej návštevníkmi. Spomedzi súťažných foto spomienok na Pukanské remeselnícke trhy, boli najväčším počtom bodov ohodnotené:

 

autor: Milan Mezei, Pukanec

1. miesto, 148 bodov

autor: Milan Mezei, Pukanec

autor: Milan Mezei, Pukanec

2. miesto, 133 bodov

autor: Milan Mezei, Pukanec

autor: Milan Mezei, Pukanec

3. miesto, 128 bodov

autor: Milan Mezei, Pukanec

Víťazovi gratulujeme a všetkým účastníkom ďakujeme za účasť.

 


 

Výhodnotenie fotosúťaže - Naj fotografia, XXIV. ročník Pukanských remeselníckych trhov

Súťažná fotografia č. 12

1. miesto, 148 bodov
Autor: Milan Mezei, Pukanec

Súťažná fotografia č. 10

2. miesto, 133 bodov
Autor: Milan Mezei, Pukanec

Súťažná fotografia č. 11

3. miesto, 128 bodov
Autor: Milan Mezei, Pukanec


 
 
Súťažná fotografia č. 9

4. miesto, 114 bodov
Autor: Martina Zigová, Levice

Súťažná fotografia č. 8

5. miesto, 113 bodov
Autor: Martina Zigová, Levice

Súťažná fotografia č. 5

6. miesto, 111 bodov
Autor: Mgr. Erika Jauschová, Pezinok


 
 
Súťažná fotografia č. 6

7. miesto, 106 bodov
Autor: Mgr. Erika Jauschová, Pezinok

Súťažná fotografia č. 4

8. miesto, 103 bodov
Autor: Mgr. Erika Jauschová, Pezinok

Súťažná fotografia č. 7

9. miesto, 90 bodov
Autor: Martina Zigová, Levice


 
 
Súťažná fotografia č. 1

10. miesto, 81 bodov
Autor: Stanislav Vrba, Bratislava

Súťažná fotografia č. 2

11. miesto, 73 bodov
Autor: Stanislav Vrba, Bratislava

Súťažná fotografia č. 3

12. miesto, 64 bodov
Autor: Stanislav Vrba, Bratislava


 
 

 

Obec Pukanec vyhlasuje súťaž o Naj fotografiu

 Naj fotografia

 

Obec Pukanec vyhlasuje súťaž o Naj fotografiu na tému
XXIV. ročník Pukanských remeselníckych  trhov.

 

 

Propozície k fotosúťaži:

 1. Súťaže sa môže zúčastniť každý fotograf, ktorý sa stotožní s danou témou a splní technické požiadavky stanovené v týchto propozíciách.
 2. Súťažiaci zašle max. 3 fotografie v digitálnej podobe vo formáte JPEG s veľkosťou najviac 2MB na jednu fotografiu na e-mailovú adresu fotosutaz@pukanec.sk pomenovanú meno_priezvisko_názov fotografie.jpg, do predmetu správy je potrebné uviesť "FOTOSÚŤAŽ PRT 2016" v termíne od 4.7.2016 do 20.7.2016 (príp. prinesie na USB kľúči do Miestnej knižnice ).
 3. V termíne od 1.8. do 31.8. 2016 budú súťažné fotografie zverejnené na stránke obce a bude spustené hlasovanie. Každý hlasujúci môže za jednotlivú fotografiu hlasovať len raz a to pridelením bodov od 1 do 5.
 4. Vyhlásenie výsledkov bude uverejnené 5.9.2016.
 5. Autori fotografií na prvých troch miestach budú odmenení. Usporiadateľ sa zaväzuje im poskytnúť vecné ceny. Vymáhanie účasti alebo udelenie ceny vo fotosúťaži súdnou cestou je vylúčené, rovnako ako vyplatenie ceny v hotovosti, či jej výmena za iné ceny. Rovnako nie je možné reklamovať predmet ceny.
 6. Do súťaže budú zaradené len fotografie zaslané v elektronickej podobe.
 7. Autor fotografie pripojí písomné vyhlásenie, že fotografie sú jeho originálnym dielom.
 8. Uveďte kontaktné údaje: meno, priezvisko, vek, poštovú adresu, telefónne číslo a e-mail. Fotografie zaslané bez kontaktných údajov autora nebudú do súťaže zaradené.
 9. Každý účastník, udeľuje bez nároku na odmenu časovo a územne neobmedzený súhlas na zverejnenie fotografie spolu s jeho menom v súvislosti s organizáciou súťaže a výstavy a na propagačné účely obce Pukanec v súlade s par. 18, ods. 2 zákona 618/2003 o autorskom práve a právach súvisiacich s autorskými právami. V prípade autorov mladších ako 15 rokov je potrebné doložiť súhlas ich zákonného zástupcu s uvedenými podmienkami súťaže.
 10. O tom, či prihlásená fotografia vyhovuje podmienkam fotosúťaže, rozhoduje usporiadateľ. Usporiadateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek zo súťaže vyradiť fotografie, ktorých obsah môže budiť pohoršenie, urážať ľudskú rasu, náboženské či politické cítenie alebo fotografie, ktoré nie sú v súlade s platnými zákonmi.  Každý účastník je zodpovedný za obsah fotografií, ktoré pridá do súťaže, ako aj za ochranu súkromia zobrazených osôb.
  Autor prehlasuje, že ním zaslané fotografie neporušujú osobnostné, autorské ani iné práva tretích osôb chránené platným právom.
 11. Z vybraných fotografií sa bude konať výstava pri príležitosti jubilejného XXV. ročníka Pukanských remeselníckych trhov.
 12. Každý účastník súťaže zaslaním fotografií do súťaže akceptuje propozície súťaže. Usporiadateľ si vyhradzuje právo na archiváciu všetkých súťažných fotografií. Usporiadateľ má právo zaslaný materiál korigovať. Prípadná zodpovednosť za škodu vzniknutú v súvislosti s fotosúťažou sa riadi príslušnými  ustanoveniami Občianskeho zákonníka. Usporiadateľ súťaže nezodpovedá za škody vzniknuté v dôsledku poskytnutia nesprávnych údajov zo strany účastníka alebo neprevzatím vecnej výhry.
 13. Prihlásením a účasťou vo fotosúťaži udeľuje účastník usporiadateľovi súhlas na spracovanie osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko, vek, adresa, e-mailová adresa a telefónne číslo na účely realizácie súťaže.  Súhlas je udeľovaný dobrovoľne na dobu neurčitú. Udelený súhlas možno odvolať písomným vyhlásením doručeným usporiadateľovi. Účastník má ako dotknutá osoba práva, ktoré mu vyplývajú z § 28 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení.

V Pukanci 30.06.2016

 

Kontakt: Miestna knižnica
 


 

webygroup

Predpoveď počasie

Počasie Pukanec - Svieti.com

Využite registráciu a nechajte sa pohodlne informovať o novinkách na našej stránke prostredníctvom e-mailu. Len po registrácii sa budete môcť zapojiť do diskusie na tejto stránke.

:
:
Zabudli ste heslo
Registrovať

dnes je: 22.5.2018

meniny má: Júlia, Juliana

Aktualizované

21. 5. 2018

Za obsah zodpovedá
Ján Čalovka

Celkom návštev

dnes :


14939885

Úvodná stránka