Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6 Prechod na navigáciu Hlavné menu 7 Prechod na navigáciu Hlavné menu 8 Prechod na navigáciu vodorovná
Pukanec

Terénna sociálna práca

Schválenie projektu "Terénna sociálna práca v obciach"

 

 

logo Zamestnanosť a sociálna inklúzia

logo Fond sociálneho rozvoja logo Európsky sociálny fond

"Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia“

 


Na základe výzvy Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia -  2010/2.1/02, podala dňa 01.06.2011 Obec Pukanec žiadosť o nenávratný finančný príspevok do Fondu sociálneho rozvoja na dopytovo orientovaný projekt vypracovaný Bc. Veronikou Drábikovou, kde žiadala 41816 €, ako oprávnené výdavky projektu.

Dňa 19.12.2011 bola žiadosť o nenávratný finančný rozpočet schválená Ministerstvom práce, soc. vecí a rodiny SR, ako Riadiaci orgán pre Operačný program ZaSI ,s výškou nenávratného fin. príspevku  39725,20 €. V tomto období bola možnosť  zapojiť sa cez schválený dopytovo orientovaný projekt do novovzniknutého a vylepšeného Národného projektu, ktorý sa rozbiehal na Slovensku. Po spoločnom zvážení Obec Pukanec podala žiadosť o zapojenie sa do NP TSP. Národný projekt  Terénna sociálna práca v obciach (NP TSP), ktorý sa realizuje v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia, zásadným spôsobom mení a skvalitňuje výkon terénnej sociálnej práce, odbremeňuje obce od administratívy a znižuje náklady na ňu.
Finančné prostriedky  obciam zapojeným do NP TSP bude Fond sociálneho rozvoja  poskytovať prostredníctvom transferov na účet obce v mesačných intervaloch  formou jednotkovej ceny.
Jednotková cena zahŕňa mzdové výdavky na 1 TSP/1 ATSP a ostatné výdavky súvisiace s výkonom terénnej sociálnej práce v obci, najmä telekomunikačné, cestovné a poštovné náklady.
Jednotková cena  na výkon terénnej sociálnej práce prostredníctvom terénneho sociálneho pracovníka  je stanovená na 844,61 eur mesačne.
Jednotková cena na výkon terénnej sociálnej práce prostredníctvom asistenta terénneho sociálneho pracovníka je stanovená na 631,61 eur mesačne.

Na základe schválenia  projektu a zapojenia sa obce do NP TSP, sa v obci Pukanec vykonáva  Terénna soc. práca  od 1.marca  2012 zastúpená :

Terénnou soc. pracovníčkou  Bc. Veronikou  Drábikovou
Asistentkou TSP Dankou Kalinovou.

Trvanie projektu: január 2012 - december 2015

Terénna sociálna práca - Pukanec

 

Projekt TSP v obci Pukanec sa bude vykonávať celkom po dobu 44 mesiacov a výška dotácie poskytnutej obci na realizáciu projektu dosiahne sumu 64 953,68 € (slovom: šesťdesiatštyritisícdeväťstopäťdesiattri Euro a šesťdesiatosem centov).

 


 

webygroup

Predpoveď počasie

Počasie Pukanec - Svieti.com

Využite registráciu a nechajte sa pohodlne informovať o novinkách na našej stránke prostredníctvom e-mailu. Len po registrácii sa budete môcť zapojiť do diskusie na tejto stránke.

:
:
Zabudli ste heslo
Registrovať

dnes je: 22.9.2019

meniny má: Móric

podrobný kalendár

Aktualizované

20. 9. 2019

Za obsah zodpovedá
Ján Čalovka

Celkom návštev

dnes :

 • Zámer č.1/2019-4 previesť majetok obce formou zámennej zmluvy

  11.9.2019 viac
 • Zámer č.2/2019-3 na odpredaj nehnuteľného majetku

  11.9.2019 viac
 • Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za predchádzajúci rok 2018

  Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2018 v obci Pukanec je 12,85%

  27.2.2019 viac
 • Podpora opatrovateľskej služby v obci PUKANEC

  Obec Pukanec realizuje dopytovo - orientovaný projekt s názvom „PODPORA OPATROVATEĽSKEJ SLUŽBY V OBCI PUKANEC“ Trvanie projektu: 01/2019 – 02/2021

  22.1.2019 viac
 • Komunitný plán sociálnych služieb

  11.1.2018 viac
 • Regionálna integrovaná územná stratégia Nitrianskeho kraja na roky 2014-2020

  Záverečné stanovisko

  5.1.2016 viac

18001329

Úvodná stránka