Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6 Prechod na navigáciu Hlavné menu 7 Prechod na navigáciu Hlavné menu 8 Prechod na navigáciu vodorovná
Pukanec

Tlačivá na stiahnutie

Univerzálne tlačivá

Čestné vyhlásenie
- vzor
 cestne_vyhlasenie_vzor.rtf (36.2 kB) (36.2 kB)

Dplnenie žiadosti
 doplnenie_ziadosti.rtf (8.7 kB) (8.7 kB)

Potvrdenie
 potvrdenie.rtf (14.8 kB) (14.8 kB)

Prehlásenie - vzdanie sa práva odvolania
 prehlasenie_vzdanie_sa_prava_odvolania.rtf (11.4 kB) (11.4 kB)

Vzor: Čestné vyhlásenie - fyzická osoba
podľa § 9a ods. 6 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí - fyzická osoba
 vzor_cestneho_prehlasenie_fyzicka_osoba.rtf (35.1 kB) (35.1 kB)

Vzor: Čestné vyhlásenie - právnická osoba
podľa § 9a ods. 6 a 7 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí - právnická osoba
 vzor_cestneho_prehlasenia_pravnicka_osoba.rtf (35.8 kB) (35.8 kB)

Výstavba a územné plánovanie

Návrh na povolenie zmeny v užívaní stavby
 navrh_na_povolenie_zmeny_v_uzivani_stavby.rtf (57 kB) (57 kB)

Žiadosť o povolenie vodnej stavby
(studne, oporný múr a pod.)
 ziadost_o_povolenie_vodnej_stavby_studne.rtf (73 kB) (73 kB)

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia vodnej stavby
 navrh_na_vydanie_kolaudacneho_rozhodnutia_vodnej_stavby.rtf (40.6 kB) (40.6 kB)

Návrh na kolaudáciu stavby
 navrh_na_kolaudaciu_stavby.rtf (83.6 kB) (83.6 kB)

Žiadosť o povolenie odstránenia stavby
 ziadost_o_povolenie_odstranenia_stavby.rtf (77.2 kB) (77.2 kB)

Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby
 navrh_na_vydanie_rozhodnutia_o_umiestneni_stavby.rtf (66.3 kB) (66.3 kB)

Žiadosť o dodotočné stavebné povolenie a užívacie rozhodnutie
 ziadosť_o_dodotocne_stavebne_povolenie_a_uzivacie_rozhodnutie.rtf (82.2 kB) (82.2 kB)

Návrh na vydanie územného rozhodnutia
 navrh_na_vydanie_uzemneho_rozhodnutia.rtf (43.7 kB) (43.7 kB)

Ohlásenie drobnej stavby
 ohlasenie_drobnej_stavby.rtf (27.6 kB) (27.6 kB)

Ohlásenie stavebných úprav
 ohlasenie_stavebnych_uprav.rtf (51.3 kB) (51.3 kB)

Žiadosť o povolenie reklamného zariadenia
 ziadost_o_povolenie_reklamneho_zariadenia.rtf (55.2 kB) (55.2 kB)

Vyhlásenie stavebného dozoru
 vyhlasenie_stavebneho_dozoru.rtf (35.8 kB) (35.8 kB)

Žiadosť o stavebného povolenie
 ziadost_o_stavebne_povolenie.rtf (96.4 kB) (96.4 kB)

Žiadosť o vydanie dodatočného stavebného povolenia
 ziadost_o_vydanie_dodatocneho_stavebneho_povolenia.rtf (47.8 kB) (47.8 kB)

Žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia
 ziadost_o_predlzenie_platnosti_stavebneho_povolenia.rtf (38.1 kB) (38.1 kB)

Žiadosť o povolenie zmeny stavby pred jej dokončením
 ziadost_o_povolenie_zmeny_stavby_pred_jej_dokoncenim.rtf (60.5 kB) (60.5 kB)

Žiadosť o zmenu lehoty dokončenia stavby
 ziadost_o_zmenu_lehoty_dokoncenia_stavby.rtf (53.6 kB) (53.6 kB)

Žiadosť o povolenie pripojenia na miestnu komunikáciu
 ziadost_o_povolenie_pripojenia_k_miestnej_komunikácii.rtf (19.1 kB) (19.1 kB)

Žiadosť o vydanie povolenia na zvláštne užívanie miestnych komunikácii
(chodníka) - rozkopového povolenia
 ziadost_o_vydanie_povolenia_na_zvlastne_uzivanie_mk.rtf (30 kB) (30 kB)

Žiadosť o stanovisko k vyňatiu z poľnohospodárskeho (lesného) pôdneho fondu
 ziadost_o_stanovisko_k_vynatiu_z_polnohospodarskeho_podneho_fondu.rtf (14.9 kB) (14.9 kB)

Žiadosť o povolenie zaujatia verejneho priestranstva
 ziadost_o_povolenie_zaujatia_verejneho_priestranstva.rtf (32.2 kB) (32.2 kB)

Životné prostredie

Ochrana drevín
Poučenie k žiadosti o výrubu drevín
 ochrana_drevin.pdf (35 kB) (35 kB)

Žiadosť o výrub drevín
 ziadost_o_vyrub_drevin.rtf (61.6 kB) (61.6 kB)

Žiadosť o povolenie stavby malého zdroja znečisťovania ovzdušia
 ziadost_o_povolenie_stavby_maleho_zdroja_znecistovania_ovzdusia.rtf (62 kB) (62 kB)

Podnikateľ

Oznámenie o zriadení (umiestnení) prevádzkárne
 oznamenie_o_zriadeni_prevadzkarne.rtf (14.9 kB) (14.9 kB)

Oznámenie o ukončení činnosti prevádzkárne
 oznamenie_o_ukonceni_cinnosti_prevadzkarne.rtf (14.3 kB) (14.3 kB)

Žiadosť o prenájom nehnuteľného majetku obce Pukanec
podľa zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v zmysle Zásad hospodárenia s majetkom obce Pukanec
 ziadost_o_prenajom.rtf (40.9 kB) (40.9 kB)

Žiadosť o jednorazové predĺženie prevádzkového času
 ziadost_o_jednorazove_predlzenie_prevadzkoveho_casu.rtf (12.3 kB) (12.3 kB)

Žiadosť o odkúpenie nehnuteľného majetku obce
podľa zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v zmysle Zásad hospodárenia s majetkom obce Pukanec
 ziadost_kupu_majetku_obce.rtf (44.8 kB) (44.8 kB)

Dane a poplatky

Hlásenie o počte prenocovaní
 hasenie_o_pocte_prenocovani.rtf (16.7 kB) (16.7 kB)

Registračný list k dani za ubytovanie
 registracny_list_k_dani_za_ubytovanie.rtf (32.4 kB) (32.4 kB)

Odhlásenie psa
 odhlasenie_psa.rtf (30.5 kB) (30.5 kB)

Kultúra

Oznámenie o konaní verejného kultúrneho podujatia
 oznamenie_o_konani_verejneho_kulturneho_podujatia.rtf (29.6 kB) (29.6 kB)


webygroup

Predpoveď počasie

Počasie Pukanec - Svieti.com

Využite registráciu a nechajte sa pohodlne informovať o novinkách na našej stránke prostredníctvom e-mailu. Len po registrácii sa budete môcť zapojiť do diskusie na tejto stránke.

:
:
Zabudli ste heslo
Registrovať

dnes je: 25.4.2019

meniny má: Marek

Aktualizované

16. 4. 2019

Za obsah zodpovedá
Ján Čalovka

Celkom návštev

dnes :

 • Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za predchádzajúci rok 2018

  Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2018 v obci Pukanec je 12,85%

  27.2.2019 viac
 • Podpora opatrovateľskej služby v obci PUKANEC

  Obec Pukanec realizuje dopytovo - orientovaný projekt s názvom „PODPORA OPATROVATEĽSKEJ SLUŽBY V OBCI PUKANEC“ Trvanie projektu: 01/2019 – 02/2021

  22.1.2019 viac
 • Komunitný plán sociálnych služieb

  11.1.2018 viac
 • Regionálna integrovaná územná stratégia Nitrianskeho kraja na roky 2014-2020

  Záverečné stanovisko

  5.1.2016 viac

17155417

Úvodná stránka