Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6 Prechod na navigáciu Hlavné menu 7 Prechod na navigáciu Hlavné menu 8 Prechod na navigáciu vodorovná
Pukanec

Aktivity terénnej sociálnej práce

Malé projekty v rámci národného projektu KomPrax - 2015

KomPrax – Kompetencie pre prax

V mesiacoch január, február 2015 sa uskutočnili
vyhodnotenia ďalších projektov KomPrax

Názov projektu Dušany Papcunovej bol
„Šikovnosť pre radosť“

Dňa 11.12. 2014  sa deti stretli pri tvorivých dielňach a učili  sa zaobchádzať s ihlou a niťou pri výrobe vianočných ozdôb. Dňa 12.12. 2014 deti opäť tvorili obľúbenou servítkovou technikou vianočné ozdoby, ale aj rôzne obrázky.

Názov projektu Veroniky Gráfovej bol
„Začni žiť zdravo“

Stretnutie sa konalo dňa 05.01. 2015. Na aktivitu bola pozvaná úspešná zumba fitness inštruktorka Lucia Švaralová, ktorá deťom predniesla prezentáciu o zdravom životnom štýle, spojenú so súťažnými otázkami o skvelé ceny. Naučila mládež pripravovať zdravé recepty a chutné šťavy. Súčasťou aktivity bolo precvičovanie pamäti podľa pracovných listov. Nakoniec si deti zacvičili Zumbu vo Fitnes centrum s welnesom DeMaSMLM v Pukanci.

Názov projektu Beaty Bartošovej bol
„Tvorme všetci spolu“

Dňa 2.2.2015 si deti a mládež vyrábali sviečky z vosku, zvieratká z flyšu,  šili si vankúšiky a  maľovali abstraktné obrázky prostredníctvom metódy zvanej enkaustika.

Názov projektu Nikolety Harabovej bol
„Silvester - výzdoba“

Dňa 20.12.2014 sa deti opäť stretli v knižnici a spoločne vyrábali 3D ruže a 3D vločky z papiera, ktorými si mohli ozdobiť svoje príbytky a ktorými vyzdobili  miestnosť pripravovanú na  silvestrovskú zábavu.

Názov projektu, ktorý organizoval Erik Macko bol
„Silvester- pečenie“

Deň pred Silvestrom sa deti a mládež stretli v Miestnej knižnici Pukanec a piekli si silvestrovské koláče. Koláče prichystali i na oslavu Silvestra.

Názov projektu Niny Vernerovej bol
„Silvester“

Na oslave Nového roka, ktorá sa uskutočnila v Dome záhradkárov Pukanec nechýbalo vďaka projektu i  množstvom občerstvenia, zábavy a skvelej hudby vďaka našej DJ ELI.

Projekty sa uskutočnili v spolupráci s TSP Pukanec. Každý účastník vzdelávania získal 200,- € na realizáciu aktivity  pre mládež a akreditované osvedčenie o vzdelávaní.


 

TPS - Šikovnosť pre radosť - 11.12.2014

Šikovnosť pre radosť - 11.12.2014

Šikovnosť pre radosť - 11.12.2014
Autor: Bc. Veronika Drábiková

Šikovnosť pre radosť - 11.12.2014

Šikovnosť pre radosť - 11.12.2014
Autor: Bc. Veronika Drábiková

Šikovnosť pre radosť - 11.12.2014

Šikovnosť pre radosť - 11.12.2014
Autor: Bc. Veronika Drábiková


 
 
Šikovnosť pre radosť - 11.12.2014

Šikovnosť pre radosť - 11.12.2014
Autor: Bc. Veronika Drábiková

Šikovnosť pre radosť - 11.12.2014

Šikovnosť pre radosť - 11.12.2014
Autor: Bc. Veronika Drábiková

Šikovnosť pre radosť - 11.12.2014

Šikovnosť pre radosť - 11.12.2014
Autor: Bc. Veronika Drábiková


 
 

 

Ďalšie fotogalérie

Fotogalérie 1-24 z 32

Malé projekty v rámci národného projektu KomPrax - 2014

Dňa  27. – 29. júna 2014  sa dobrovoľníčka  MS SČK  Adriana Mudráková , Stanislava Pacherová, Pavel Vlačuha a Ivet Chéjnová zúčastnili moderného neformálneho školenia s názvom KomPrax. Organizátorom je štátna inštitúcia  priamo riadená Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR - IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže, ktorý podporuje mladých ľudí, aby poznali, vedeli a mohli využívať príležitosti pre kvalitnejší život. Školenie bolo zamerané na nácvik komunikácie, na prácu v tíme,  motiváciu, projektový manažment a na samotnú prípravu projektového zámeru. Výstupom školenia bolo vytvorenie projektov. Projekty sú spolufinancované zo zdrojov EU. Každý účastník získal na realizáciu projektu  dotáciu vo výške 200,- EUR.

Téma projektu Stanislavy Pacherovej bola

„OBĽÚB SI TURISTIKU“

V rámci projektu mládež v obci obnovila a vymaľovala značky a tabule na náučno-turistickom chodníku Terra Banensium. Rozdelili sme sa do skupín a v jednotlivých aktivitách získavali body. Naučili sme sa, ako si chrániť  životné prostredie, vyčistili sme les. Ján Brnák ml. nás naučil používať buzoly a podľa inštrukcií sme hľadali poklad. Cestou sme zbierali huby a pán Hlásnik nás v rámci lesnej pedagogiky naučil rozlišovať, ktoré sú jedlé a nebezpečné. Na konci našej trasy sme si opiekli špekáčiky a obnovili a namaľovali posedenie pri štôlni Dorothea, do ktorej sme i vošli. Na záver každá skupina získala praktické ceny, ktoré im poslúžia v škole.

VÝROBA LIEČIVÝCH MANDÁL

Počas projektu si deti a mládež vyrobili a vymaľovali vlastnú liečivú mandalu, ktorú im pán Martin Zezula nažehlil na tričko.
Za spoluprácu srdečne ďakujeme :  OcÚ  Pukanec, Martinovi Zezulovi s rodinou, Jozefovi Hlásnikovi, Jánovi Brnákovi st.,  Jánovi Brnákovi ml.

Téma projektu Pavla Vlačuhu bola
„TVORME VŠETCI SPOLU“

SERVÍTKOVÁ TECHNIKA

Súčasťou projektu boli tvorivé dielničky. Deti a mládež sa naučili zdobiť materiály servítkovou technikou, ktorú ich naučila pani Erika Udvardyová s dcérou. Každý si mohol priniesť a ozdobiť svoj vlastný predmet.

VÝROBA ŠPERKOV

Mládež sa naučila vyrábať náušničky a náramky z korálok. Techniku ich naučila pani Dušana Papcunová.    
Za spoluprácu srdečne ďakujeme: OcÚ Pukanec, pani Dušane Papcunovej, pani Erike Udvardyovej, Simone Udvardyovej.

Téma projektu Adriany Mudrákovej bola

„VEDIEŤ POMÔCŤ“

Mládež sa oboznámila so znakom ČERVENÉHO KRÍŽA prostredníctvom spoločne upečených muffiniek, ktoré sme ozdobili týmto symbolom. Záchranár Dušan Molnár priblížil mládeži základy prvej pomoci, ktorú spojil s praktickými ukážkami na makete. Prvú pomoc sme si mohli názorne vyskúšať. Ďalšou časťou bolo modelovanie zranení a ich následné ošetrenie. Nadobudnuté vedomosti sme si preskúšali v kvíze. Každý z nás bol za pozornosť odmenený štedrými cenami.
 Za spoluprácu srdečne ďakujeme: OcÚ Pukanec, pani Dušane Papcunovej, Dušanovi Molnárovi,  pani Struhárovej, Územnému spolku SČK v Leviciach.

Téma projektu Ivet Chéjnovej bola
„KREATÍVNA PRÁCA S UMELECKÝM ZAMERANÍM PRE RÓMSKU MLÁDEŽ“

MAĽOVANIE NA SKLO

Prostredníctvom tvorivých dielničiek sa deti a mládež naučili techniku maľby na sklo. Mohli si ozdobiť i vlastný predmet.

MAĽOVANIE NA TEXTIL

Na  tvorivých dielňach si mládež farbami na textil maľovala cez makety obrázky na tričká.
Za spoluprácu srdečne ďakujeme: OcÚ Pukanec
Na všetkých aktivitách bolo zabezpečené občerstvenie. Na aktivitách sa zúčastnilo priemerne 30 ľudí.

Téma projektu Veroniky Drábikovej bola

„BUDOVANIE IHRISKA PRE RÓMSKU MLÁDEŽ“


Cieľom aktivity bolo vytvorenie si vlastného ihriska na „Prieložku“ a tým zvýšenie záujmu o šport u rómskej mládeže a kvalitné trávenie voľného času.
Prostredie si obyvatelia vykosili, vyčistili od kríkov. Plocha, ktorá bola v minulosti skládkou smetí sa prostredníctvom financií z projektu skultivovala a zarovnala pomocou stroja caterpillaru. Mládež vyzbierala kamene a pohrabala plochu. Vysiali sme trávové semeno. Z financií sa zakúpilo drevo a občania „Prieložka“ si vyrobili posedenie a bránky na ihrisku. Po namáhavej práci nás čakala „opekačka“.
Za spoluprácu srdečne ďakujeme : OcÚ  Pukanec, OPS Pukanec, Lespol s. r. o, p. Gábršovi, p. Tupému.

Bavíme sa na Prieložku

Vďaka účasti vzdelávacieho cyklu Komprax sme pripravili a urobili svoj malý projekt. Malý projekt vnímame ako praktický prostriedok, cez ktorý si účastníci môžu vyskúšať v praxi zručnosti, ktoré sa naučili počas školení, ako aj mnohé ďalšie.
Malý projekt je zároveň príležitosť, ako môžu mladí ľudia vo svojom okolí zmeniť alebo ovplyvniť niečo, čo považujú za dôležité. Účastníci dostanú na základe svojho malého projektového zámeru finančný príspevok do výšky 200€..
Vďaka projektu a aktivizácií ľudí  aj z Prieložku, sme v piatok  12. septembra pripravili na Prieložku kultúrno-spoločenské a zábavné popoludnie pre deti a mladých ľudí. Pripravili sme pre nich pestrý program, ktorý otvorila spevom a hrou na gitare Beátka Bartošová.  Jediné čoho sme sa obávali, bolo daždivé počasie. Ale v momente, keď sa začal program , prestalo pršať.  Deti si teda mohli vychutnať futbalový zápas, ktorý sa hral na novovybudovanom ihrisku /tiež vybudovaného z projektu Komprax/. Pripravili sme pre ne aj tvorivé dielne. Najväčší úspech mali samozrejme dnes tak populárne náramky z gumičiek. Niektoré deti ich robili po prvýkrát.  V rámci tvorivých dielní si maľovali na tvár,  upiekli si výborné koláče a navarili guľáš. Všetkým prítomným pochutil.  
Počas celého popoludnia nechýbala dobrá cigánska muzika, pri ktorej sme sa všetci dobre zabávali. Verím, že všetci, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom do akcie zapojili, boli spokojní a dobre sa zabavili.
Sme radi, že našu aktivitu podporil svojou účasťou aj starosta obce Ing. Ján Rieváj, ktorý prisľúbil pomoc pri dobudovaní ihriska a pani Zuzana Ratulovská, ktorá priniesla deťom koláče,  malinovky, vecné dary  a sponzorsky prispela OZ Romček.
Na záver chcem poďakovať sponzorom: Obci Pukanec, Pec, s.r.o Pukanec a Mäsiarstvu Štefan Krivda.

Bc. Veronika Drábiková
Adriana Mudráková
Jana Luptáková
Danka Kalinová

 


 

TPS - Šikovnosť pre radosť - 11.12.2014

Šikovnosť pre radosť - 11.12.2014

Šikovnosť pre radosť - 11.12.2014
Autor: Bc. Veronika Drábiková

Šikovnosť pre radosť - 11.12.2014

Šikovnosť pre radosť - 11.12.2014
Autor: Bc. Veronika Drábiková

Šikovnosť pre radosť - 11.12.2014

Šikovnosť pre radosť - 11.12.2014
Autor: Bc. Veronika Drábiková


 
 
Šikovnosť pre radosť - 11.12.2014

Šikovnosť pre radosť - 11.12.2014
Autor: Bc. Veronika Drábiková

Šikovnosť pre radosť - 11.12.2014

Šikovnosť pre radosť - 11.12.2014
Autor: Bc. Veronika Drábiková

Šikovnosť pre radosť - 11.12.2014

Šikovnosť pre radosť - 11.12.2014
Autor: Bc. Veronika Drábiková


 
 

 

Školský rok už začal a na leto nám ostali už len pekné spomienky...
Pripomenieme si :

DENNÝ LETNÝ TÁBOR

Denný letný tábor 2014Na prelome júla a augusta malí susedia spoznávali región.
Letný tábor nadväzuje na úspešný projekt Susedia. Počas letných prázdnin spojil deti z Devičian, Bátoviec, Pukanca a Drženíc. Celkom 75 detí strávilo aktívnych päť dní dobrodružným, vzdelávacím a poznávacím programom. Organizátori Obec Devičany, Obec Bátovce, Základná škola v Bátovciach, Obec Drženice, Obec Pukanec a Terénna sociálna práca v Pukanci deťom zabezpečili okrem pútavého programu stravu a pitný režim na každý deň.
V pondelok sme športovali a zabávali sa na ihrisku v Devičanoch. Oboznámili sme sa s programom tábora a rozdelili do skupín. Každá skupina si vymyslela a nakreslila vlastné logo, pod ktorým súťažila celý týždeň. Po športových súťažiach a hrách, nás čakali tvorivé dielničky, kde sme maľovali logo tábora a vybrali to najkrajšie.
Druhý deň sme navštívili obec Horša a turisticko – náučný chodník v národnej prírodnej rezervácii - Horšianska dolina. Najviac sme sa tešili z kúpania na kúpalisku Margita Ilona, kde nám neprekážal ani dážď.
Tretí deň sme strávili doma v Pukanci. Zdolali sme náročnú a dlhú túru na kopec Agraš, ktorou nás previedol Ján Brnák ml. Zastavili sme sa i pri pomníku pilotov padlého lietadla. Za odmenu po celodennej túre nás čakala sladká odmena a pizzové tyčinky.
Vo štvrtok sme sa naučili veľa užitočného. Hasiči nás poučili, ako predísť a postupovať v prípade požiaru a vyskúšali sme si hasenie požiarnou hadicou. Pán poľovník nám priblížil pomocou vábničiek zvuky zvierat a vtáctva v našich lesoch. Za uhádnutie zvierat sme získali sladkú odmenu. V rámci lesnej pedagogiky nás naučil rozpoznávať i huby a bylinky. Dobrovoľníčky SČK nám predviedli ukážky prvej pomoci, ktorú sme si aj prakticky vyskúšali.
Tábor sme ukončili v Bátovciach. Stretli sme sa na nádvorí školy, odkiaľ sa pokračovalo po  náučnom chodníku  na Spečený val. Tu boli pre nás pripravené súťažné otázky a športové aktivity. Užili sme si nádherný výhľad na okolie a vrátili sme sa do Základnej školy v Bátovciach. Čakalo nás vyhodnotenie celého týždňa a odovzdávanie cien.
Poďakovanie za deň v Pukanci patrí sponzorom tábora: Obec Pukanec, OPS Pukanec, Lespol s. r. o, Lekáreň u Sv. Jakuba v Pukanci,  rodina Struhárová, Peep Culinary fast-food,  Zmrzlina u Beda, Ján Brnák ml.

Za spoluprácu ďakujeme.
Fotogaléria

Vyhotovili : Veronika Drábiková, Adriana Mudráková, Jana Luptáková


 

Výlet do B. Štiavnice a okolia

Dňa 17.7. 2014 sa uskutočnil výlet do B. Štiavnice a okolia, ktorý bol financovaný z  projektu Komprax. Vypracovala ho Janka Luptáková,  dobrovoľníčka Miestneho spolku SČK v Pukanci.

Súčasťou  programu bol výstup na Sitno, občerstvenie a kúpanie sa na „Počúvadle“, návšteva Banského múzea v prírode, športové a zábavné hry.

Výletu sa zúčastnilo 38 detí  a 19 dospelých.

Bc. Veronika Drábiková


 

TPS - Šikovnosť pre radosť - 11.12.2014

Šikovnosť pre radosť - 11.12.2014

Šikovnosť pre radosť - 11.12.2014
Autor: Bc. Veronika Drábiková

Šikovnosť pre radosť - 11.12.2014

Šikovnosť pre radosť - 11.12.2014
Autor: Bc. Veronika Drábiková

Šikovnosť pre radosť - 11.12.2014

Šikovnosť pre radosť - 11.12.2014
Autor: Bc. Veronika Drábiková


 
 
Šikovnosť pre radosť - 11.12.2014

Šikovnosť pre radosť - 11.12.2014
Autor: Bc. Veronika Drábiková

Šikovnosť pre radosť - 11.12.2014

Šikovnosť pre radosť - 11.12.2014
Autor: Bc. Veronika Drábiková

Šikovnosť pre radosť - 11.12.2014

Šikovnosť pre radosť - 11.12.2014
Autor: Bc. Veronika Drábiková


 
 

 

webygroup
 • Pozvánka na OZ č.8

  16.10.2019 viac
 • Zámer č.1/2019-4 previesť majetok obce formou zámennej zmluvy

  11.9.2019 viac
 • Zámer č.2/2019-3 na odpredaj nehnuteľného majetku

  11.9.2019 viac
 • Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za predchádzajúci rok 2018

  Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2018 v obci Pukanec je 12,85%

  27.2.2019 viac
 • Podpora opatrovateľskej služby v obci PUKANEC

  Obec Pukanec realizuje dopytovo - orientovaný projekt s názvom „PODPORA OPATROVATEĽSKEJ SLUŽBY V OBCI PUKANEC“ Trvanie projektu: 01/2019 – 02/2021

  22.1.2019 viac
 • Komunitný plán sociálnych služieb

  11.1.2018 viac
 • Regionálna integrovaná územná stratégia Nitrianskeho kraja na roky 2014-2020

  Záverečné stanovisko

  5.1.2016 viac

Predpoveď počasia

Využite registráciu a nechajte sa pohodlne informovať o novinkách na našej stránke prostredníctvom e-mailu. Len po registrácii sa budete môcť zapojiť do diskusie na tejto stránke.

:
:
Zabudli ste heslo
Registrovať

dnes je: 19.10.2019

meniny má: Kristián

podrobný kalendár

Aktualizované

18. 10. 2019

Za obsah zodpovedá
Ján Čalovka

Celkom návštev

dnes :


18813705

Úvodná stránka