Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6 Prechod na navigáciu Hlavné menu 7 Prechod na navigáciu Hlavné menu 8 Prechod na navigáciu vodorovná
Pukanec

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za predchádzajúci rok 2018

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za predchádzajúci rok 2018Vytlačiť
 

Podľa zákona č. 329/2018 Z.z., ktorý nadobudol účinnosť 1.1.2019 o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z.z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov („Zákon“) a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 330/2018 Z.z, ktorým sa ustanovuje výška sadzieb poplatkov za uloženie odpadov a podrobnosti súvisiace s prerozdeľovaním príjmov z poplatkov za uloženie odpadov.

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za predchádzajúci rok v obci Pukanec je 12,85%

 • výška poplatku za uloženie ZKO a objemného odpadu = množstvo týchto odpadov uložených na skládku odpadov v t x sadzba za rok v eurách . t-1 - sadzba závisí od úrovne vytriedenia komunálneho odpadu v obci Pukanec ( za rok 2018) a pre rok 2019 je nasledovná:

podrobnosti v prílohách:

 • Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2018
 • Výpočet miery triedenia odpadov

Sadzba poplatku pre rok 2019 za uloženie zmesového komunálneho odpadu (20 03 01) a objemného odpadu (20 03 07) na skládku odpadov v euro. t -1 ….12 € (platná od 1.3.2019 do 28.2.2020)                                                          


 
 

Archív oznamov

Oznámenie o začatí konania vo veci výrubu drevín

V súlade so zákonom číslo 71/1967 Zb. o správnom konaní, §18 ods.1-3 a §21 ods.1 zvoláva ústne pojednávanie spojené s miestnou obhliadkou na deň 23.4.2012 o 14 30hod. so stretnutím na Obecnom úrade ...viac...

Zverejnené 11.4.2012 -JC-


 

Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania Chodník Čierne blato, Pukanec

Zverejnené 5.9.2019 -GM-


 

Rozhodnutie - Poverenie poľovníckej organizácie Slovenský poľovnícky zväz Poľovnícke združenie Teplá Voda Pukanec vykonávaním ochrany poľovníctva a starostlivosti o zver v poľovnom revíri Teplá Voda

Zverejnené 3.9.2019 -GM-


 

Zámer č.5/2019-1 na prenájom nehnuteľného majetku

Zverejnené 24.6.2019 -GM-


 

Zámer č.4/2019-1 na prenájom nehnuteľného majetku

Zverejnené 24.6.2019 -GM-


 

Zámer č.1/2019-3 na predaj nehnuteľného majetku

Zverejnené 24.6.2019 -GM-


 

Obchodná verejnú súťaž na prenájom nebytového priestoru

Zverejnené 24.6.2019 -GM-


 

P O Z V Á N K A N A Z H R O M A Ž D E N I E V L A S T N Í K O V P O Ľ O V N Ý C H P O Z E M K O V zvolané podľa ust. § 5 ods. 3 v spojení s ust. § 11 zákona č. 274/2009 Z.z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Zverejnené 27.8.2019 -GM-


 

Pozvánka na OZ č.7

Zverejnené 3.9.2019 -GM-


 

Všeobecne záväzné nariadenie č.3/2019 o určení výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, výšky príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady v školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Pukanec

Zverejnené 24.6.2019 -GM-


 
Položky 1-10 z 343

webygroup

Predpoveď počasie

Počasie Pukanec - Svieti.com

Využite registráciu a nechajte sa pohodlne informovať o novinkách na našej stránke prostredníctvom e-mailu. Len po registrácii sa budete môcť zapojiť do diskusie na tejto stránke.

:
:
Zabudli ste heslo
Registrovať

dnes je: 21.9.2019

meniny má: Matúš

podrobný kalendár

Aktualizované

20. 9. 2019

Za obsah zodpovedá
Ján Čalovka

Celkom návštev

dnes :

 • Zámer č.1/2019-4 previesť majetok obce formou zámennej zmluvy

  11.9.2019 viac
 • Zámer č.2/2019-3 na odpredaj nehnuteľného majetku

  11.9.2019 viac
 • Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za predchádzajúci rok 2018

  Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2018 v obci Pukanec je 12,85%

  27.2.2019 viac
 • Podpora opatrovateľskej služby v obci PUKANEC

  Obec Pukanec realizuje dopytovo - orientovaný projekt s názvom „PODPORA OPATROVATEĽSKEJ SLUŽBY V OBCI PUKANEC“ Trvanie projektu: 01/2019 – 02/2021

  22.1.2019 viac
 • Komunitný plán sociálnych služieb

  11.1.2018 viac
 • Regionálna integrovaná územná stratégia Nitrianskeho kraja na roky 2014-2020

  Záverečné stanovisko

  5.1.2016 viac

17998330

Úvodná stránka