Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6 Prechod na navigáciu Hlavné menu 7 Prechod na navigáciu Hlavné menu 8 Prechod na navigáciu vodorovná
Pukanec

Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018

Výsledky volieb

Vážení občania!

Dňa 10. novembra 2018 sa uskutočnili v našej obci voľby do orgánov samosprávy obcí. Občania volili 9 poslancov do obecného zastupiteľstva a starostu obce. Do zoznamu voličov v dvoch volebných okrskoch bolo zapísaných 1 607 voličov. Volieb sa zúčastnilo 888 t.j. 55,26 %.

Na nasledujúce 4 roky bol za starostu obce Pukanec s počtom hlasov 623 zvolený Ing. Ján Rievaj.

Kandidáti, ktorí neboli zvolení za starostu obce Pukanec

1. Martina Maľachová – počet hlasov 157

2. Peter Klinko – počet hlasov 83

 

Za poslancov do obecného zastupiteľstva boli zvolení nasledovní kandidáti.

S počtom hlasov         Meno a priezvisko, politická strana

559                              Eva Nemcová,  Smer-sociálna demokracia

494                              Miroslav Ďurica, nezávislý kandidát

434                              Monika Pašková, Smer-sociálna demokracia

432                              Miroslav Slivka, Mgr, Kresťanskodemokratické hnutie

431                              Ján Rievaj, Ing., 41 r., Smer-sociálna demokracia

394                              Daniel Siekela, 30 r., Smer-sociálna demokracia

333                              Rudolf Čecha, 66 r, Smer-sociálna demokracia

310                              Milan Tupý, 47 r., Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (oľano)

290                              Erika Ratuľovská Pintérová, Bc., Smer-sociálna demokracia

 

Náhradníci – kandidáti, ktorí neboli zvolení za poslancov OZ

262       Ľubica Mandráková, 30 r, Smer-sociálna demokracia

259       Andrej Kürti, Ing., Kresťanskodemokratické hnutie

237       Erik Siekela, Smer-sociálna demokracia

207       Marián Pacher, JUDr., Kresťanskodemokratické hnutie

195       Ján Brnák, Národná koalícia

189       Martina Maľachová, Národná koalícia

187       Milan Taška, Ing., Národná koalícia

171       Monika Weisová, Bc., nezávislá kandidátka

156       Peter Klinko,Kresťanskodemokratické hnutie

147       Matúš Fülöp, nezávislý kandidát

147       Šimon Stribula, Smer-sociálna demokracia

140       Peter Klinko st., Kresťanskodemokratické hnutie

125       Erik Palkovič, nezávislý kandidát

120       Richard Bahna, Ing., Sloboda a solidarita

70         Milica Sajková, nezávislá kandidátka

35         Pavol Bachan, Sloboda a solidarita

 

V Pukanci, 11.11.2018                                                                           

...................................

Beáta Kňazovičov
Predseda MVK


 

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 203/2018 Z. z. vyhlásil voľby do orgánov samosprávy obcí a určil deň ich konania

na sobotu 10. novembra 2018
voľby sa konajú od 07.00 h do 22.00 h

Právo voliť

Právo voliť do orgánov samosprávy obce má občan Slovenskej republiky a cudzinec (ďalej len "obyvateľ obce"), ktorý má trvalý pobyt v obci a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku.Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochrany verejného zdravia.

Právo byť volený

Za poslanca obecného zastupiteľstva, v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave a v meste Košice miestneho zastupiteľstva, môže byť zvolený obyvateľ obce, ktorý má trvalý pobyt v obci v ktorej kandiduje, a najneskôr v deň volieb dovŕši 18 rokov veku.

Za starostu obce môže byť zvolený obyvateľ obce, ktorý má trvalý pobyt v obci a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 25 rokov veku.

Prekážkou práva byť volený je

 • výkon trestu odňatia slobody,
 • právoplatné odsúdenie za úmyselný trestný čin, ak odsúdenie nebolo zahladené,
 • pozbavenie spôsobilosti na právne úkony.

Čítaj viac: Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018


 

Zapisovateľ miestnej volebnej komisie

Titl.,meno a priezvisko: Mgr. Ivana Šušková

Telefónne číslo: 036/6393529

Mobilné číslo:  0911 245 448

E-mailová adresa: ivana.suskova@pukanec.sk

Adresa obecného úradu: Obec Pukanec, Obecný úrad, Námestie mieru 11, 935 05 Pukanec


 

Doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka politickej strany, hnutia alebo koalície do miestnej volebnej komisie


OZNÁMENIE V súlade s § 170 ods. 1 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vám oznamujeme, že doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie možno doručiť:

 • v listinnej forme na adresu: Obec Pukanec, Námestie Mieru 11, 935 05 Pukanec,
 • v elektronickej forme na e-mailovú adresu: ivana.suskova@pukanec.sk.
  v termíne do 11. septembra 2018

 

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu obce Pukanec

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do Obecného zastupiteľstva v Pukanci

Utvorenie volebných okrskov a určenie volebných miestností

Utvorenie volebných okrskov a určenie volebných miestností pre voľby
do orgánov samosprávy obcí, konané dňa 10. novembra 2018

 v súlade s  § 8  zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov a na základe Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky č. 166/2017 Z. z. o vyhlásení volieb do orgánov samosprávnych krajov, utváram 2 volebné okrsky a určujem 1 volebnú miestnosť pre každý volebný okrsok nasledovne:

Volebný okrsok č. 1:

Volebná miestnosť: Obecný úrad Pukanec, Námestie mieru 11

pre obyvateľov bývajúcich na ulici: Nová, Pažiť, Štiavnická cesta, Za Školou, Záhradná a pre obyvateľov časti Majere

Volebný okrsok č. 2:

Volebná miestnosť: Miestna knižnica, Námestie mieru 60

Pre obyvateľov bývajúcich na ulici: Breznická cesta, Červená cesta, Čierne Blato, Dlhá, Hrnčiarska, Krátka, Krížna, Kúty, Námestie Mieru, Na Žliabku, Partizánska cesta, Pod Hradbami, Potočná cesta, Prieložná cesta, Sľúkova Brána, Ulica SNP, Viničná cesta, Vodná, Za Múrom, Závoz.

Voľby sa konajú v sobotu 10. novembra 2018 v čase od 7.00 hod do 22.00 hod.

 

V Pukanci, 23. august 2018

Ing. Ján Rievaj
starosta obce


 

Zamestnanec zodpovedný za organizačné a technické zabezpečenie volieb

Zamestnanec zodpovedný za organizačné a technické zabezpečenie /OTZ/ volieb do orgánov samosprávy obcí v roku 2018

Titl.,meno a priezvisko:     Mgr. Ivana Šušková

Telefónne číslo:                 036/6393529

Mobilné číslo:                     0911 245 448

E-mailová adresa:             ivana.suskova@pukanec.sk

Adresa obecného úradu: Obec Pukanec, Obecný úrad,
                                              Námestie mieru 11, 935 05 Pukanec 
                                         

Vyššie uvedenú osobu zodpovednú za OTZ volieb určil starosta obce dňa: 30.08.2018

Ing. Ján Rievaj
starosta obce


 

webygroup

Predpoveď počasie

Počasie Pukanec - Svieti.com

Využite registráciu a nechajte sa pohodlne informovať o novinkách na našej stránke prostredníctvom e-mailu. Len po registrácii sa budete môcť zapojiť do diskusie na tejto stránke.

:
:
Zabudli ste heslo
Registrovať

dnes je: 16.7.2019

meniny má: Drahomír

podrobný kalendár

Aktualizované

15. 7. 2019

Za obsah zodpovedá
Ján Čalovka

Celkom návštev

dnes :

 • Všeobecne záväzné nariadenie č.3/2019 o určení výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, výšky príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady v školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Pukanec

  24.6.2019 viac
 • Obchodná verejnú súťaž na prenájom nebytového priestoru

  24.6.2019 viac
 • Zámer č.1/2019-3 na predaj nehnuteľného majetku

  24.6.2019 viac
 • Zámer č.4/2019-1 na prenájom nehnuteľného majetku

  24.6.2019 viac
 • Zámer č.5/2019-1 na prenájom nehnuteľného majetku

  24.6.2019 viac
 • Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za predchádzajúci rok 2018

  Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2018 v obci Pukanec je 12,85%

  27.2.2019 viac
 • Podpora opatrovateľskej služby v obci PUKANEC

  Obec Pukanec realizuje dopytovo - orientovaný projekt s názvom „PODPORA OPATROVATEĽSKEJ SLUŽBY V OBCI PUKANEC“ Trvanie projektu: 01/2019 – 02/2021

  22.1.2019 viac
 • Komunitný plán sociálnych služieb

  11.1.2018 viac
 • Regionálna integrovaná územná stratégia Nitrianskeho kraja na roky 2014-2020

  Záverečné stanovisko

  5.1.2016 viac

17556256

Úvodná stránka