Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6 Prechod na navigáciu Hlavné menu 7 Prechod na navigáciu Hlavné menu 8 Prechod na navigáciu vodorovná
Pukanec

Záchrana hlavného oltára

Dokumentácia prác na záchrane hlavného oltára Trpiaci Kristus v chráme Sv. Mikuláša v Pukanci

Ochrana kultúrneho dedičstva.

Obec Pukanec v snahe o záchranu neskorogotických krídlových oltárov v gotickom chráme Sv. Mikuláša v Pukanci a na základe rozhodnutia Obecného zastupiteľstva v Pukanci, každoročne vyčleňuje v obecnom rozpočte finančnú čiastku na tento účel.
Všetky záchranné práce vykonáva pod odborným dohľadom Krajského pamiatkového úradu v Nitre tím reštaurátorov z Bratislavy, ktorý vedie akademická maliarka pani Milota Brimichová. Aktivity so zabezpečovaním finančných prostriedkov koordinuje Peter Klinko.
Aj keď práce z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov napredujú len pomaly podarilo sa doteraz urobiť veľký kus roboty. Návštevníci obce a kostola môžu obdivovať kompletne zreštaurovaný oltár Sv. Salvátora známy aj pod menom Dvanásť apoštolov. V štádiu rozpracovanosti je hlavný oltár kostola Trpiaci Kristus - jedinečné dielo najväčšie svojho druhu na území bývalého Uhorska.
Logo: S finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republikyPo prieskumných a zisťovacích prácach sa pristúpilo k jeho postupnému reštaurovaniu. Všetky tieto práce by boli nerealizovateľné bez podpory a finančného príspevku Ministerstva kultúry Slovenskej republiky. Nezanedbateľné sú aj farské zbierky a sponzorské dary.

Všetkým patrí nesmierna vďaka!


 

Záchrana hlavného oltára pokračuje

Pozornosti návštevníkov chrámu Sv. Mikuláša biskupa v Pukanci určite neušiel fakt, že z hlavného oltára Trpiaci Kristus po krídlach odišla na reštaurovanie aj oltárna skriňa. Aj keď sme už o tom niekoľkokrát písali, musím znova pripomenúť, že ide o pozoruhodné a jediné zachované dielo svojho druhu v bývalom Uhorsku. Anton C. Glatz pri výskume identifikoval dielo ako kľúčové v tvorbe neznámeho majstra, ktorého pomocne nazval "Majster pukanského hlavného oltára". Bol postavený ako gotický oltár  koncom 15. storočia. Pravdepodobne v roku 1497. Nasvedčuje tomu nápis odkrytý pri reštaurovaní oltárnych krídel. Pri reštaurovaní oltárnej skrine sa niekoľkokrát objavil letopočet 1498. Najviac očakávaným výsledkom reštaurovania bolo odkrytie obrazu pozadia skrine. Veľmi ma zaujímalo čo sa po vyčistení a odstránení premalieb zjaví na obraze. Často som preto navštevoval reštaurátorský tým v ateliéri. Bolo veľmi zaujímavé sledovať ruky reštaurátoriek pri tejto šiplavej a namáhavej práci. Byť nahnutý nad skriňu, ktorej šírka je skoro dva metre a nemohla sa rozobrať, niekoľko hodín denne, je riadny záber na telo. Takto milimeter po milimetri sa musel obraz dostať do svojej pôvodnej podoby. No to čo sa pred našimi očami odkrylo prevýšilo naše očakávanie. Maľba krajiny na pozadí archy v hornej časti prechádzajúca do zláteného brokátovania je jednou z najväčších súdobých krajín u nás. Majstri zvykli na nej zobrazovať buď mystický Jeruzalem, ale aj svoje okolie i keď značne štylizované. Krajina, ktorá sa nám ukázala na obraze, je prekrásna. Dá sa v podstate rozdeliť do štyroch celkov. Všetci sme hneď začali nahlas rozmýšľať, čo v nás krajina evokuje. Ktorým miestam by sme obrazy priradili. Zhodli sme sa, že najpravdepodobnejšie sa pred nami ukazujú banské mestá. Mesto v strede sa veľmi podobá na Kremnicu a dvojvežový opevnený komplex (napravo od neho) na kláštor v Hronskom Beňadiku. Tu sa ponúka našim návštevníkom možnosť porozmýšľať aké mestá by mohli predstavovať obrazy podľa nich. Skúste a napíšte nám.
Obec Pukanec v záujme záchrany týchto unikátov aj v roku 2013 vyčlenila vo svojom rozpočte čiastku na ich záchranu. Táto by však bola len kvapkou v mori keby sa na záchrane nepodieľalo už niekoľko rokov aj Ministerstvo kultúry SR svojim grantovým programom a samozrejme Bohu známi sponzori a darcovia. Všetkým patrí nesmierna vďaka za každý jeden príspevok, či prácu, aby sme mali byť na čo hrdí nielen my, ale aj generácie čo prídu po nás.

Peter Klinko, január 2013


 

Reštaurovanie krídel a oltárnej skrine v chráme Sv. Mikuláša v Pukanci

Reliéf z krídla oltára Bičovanie Krista stav po odstránení premalieb a vyčistení.

Reliéf z krídla oltára Bičovanie Krista stav po odstránení premalieb a vyčistení.
Autor: Matej Longauer

Reliéf z krídla oltára Judášov bozk stav po odstránení premalieb a vyčistení. kríž stav po odstránení premalieb a vyčistení.

Reliéf z krídla oltára Judášov bozk stav po odstránení premalieb a vyčistení.
Autor: Matej Longauer

Cyrenejský pomáha Kristovi niesť kríž stav po odstránení premalieb a vyčistení.

Cyrenejský pomáha Kristovi niesť kríž stav po odstránení premalieb a vyčistení.
Autor: Matej Longauer


 
 
Zadná strana krídla hore: Sv. Dorota a Sv. Margit, dole: Sv. Wolfgang a Sv. Vavrinec, stav po odstránení premalieb a vyčistení.

Zadná strana krídla hore: Sv. Dorota a Sv. Margit, dole: Sv. Wolfgang a Sv. Vavrinec, stav po odstránení premalieb a vyčistení.
Autor: Matej Longauer

Zadná strana krídla hore: Sv. Barbora a Sv. Katarína, dole: Sv. Vojtech a Sv. Benedikt, stav po odstránení premalieb a vyčistení.

Zadná strana krídla hore: Sv. Barbora a Sv. Katarína, dole: Sv. Vojtech a Sv. Benedikt, stav po odstránení premalieb a vyčistení.
Autor: Matej Longauer

Reliéf z krídla oltára Kristus na Olivovej hore stav po odstránení premalieb a vyčistení

Reliéf z krídla oltára Kristus na Olivovej hore stav po odstránení premalieb a vyčistení
Autor: Matej Longauer


 
 
Maľba krajiny na pozadí olt. skrine stav pred reštaurovaním.

Maľba krajiny na pozadí olt. skrine stav pred reštaurovaním.
Autor: Matej Longauer

Maľba krajiny na pozadí olt. skrine stav po reštaurovaní.

Maľba krajiny na pozadí olt. skrine stav po reštaurovaní.
Autor: Matej Longauer

Postupnosť reštauračných prác na maľbe pozadia oltárnej skrine.

Postupnosť reštauračných prác na maľbe pozadia oltárnej skrine.
Autor: Matej Longauer


 
 
Postupnosť reštauračných prác na maľbe pozadia oltárnej skrine.

Postupnosť reštauračných prác na maľbe pozadia oltárnej skrine.
Autor: Matej Longauer

Postupnosť reštauračných prác na maľbe pozadia oltárnej skrine.

Postupnosť reštauračných prác na maľbe pozadia oltárnej skrine.
Autor: Matej Longauer

Postupnosť reštauračných prác na maľbe pozadia oltárnej skrine.

Postupnosť reštauračných prác na maľbe pozadia oltárnej skrine.
Autor: Matej Longauer


 
 
Postupnosť reštauračných prác na maľbe pozadia oltárnej skrine.

Postupnosť reštauračných prác na maľbe pozadia oltárnej skrine.
Autor: Matej Longauer

Postupnosť reštauračných prác na maľbe pozadia oltárnej skrine.

Postupnosť reštauračných prác na maľbe pozadia oltárnej skrine.
Autor: Matej Longauer

Postupnosť reštauračných prác na maľbe pozadia oltárnej skrine.

Postupnosť reštauračných prác na maľbe pozadia oltárnej skrine.
Autor: Matej Longauer


 
 
Postupnosť reštauračných prác na maľbe pozadia oltárnej skrine.

Postupnosť reštauračných prác na maľbe pozadia oltárnej skrine.
Autor: Matej Longauer

Postupnosť reštauračných prác na maľbe pozadia oltárnej skrine.

Postupnosť reštauračných prác na maľbe pozadia oltárnej skrine.
Autor: Matej Longauer


 

Ďalšie fotogalérie

Fotodokumentácia reštauračných prác v roku 2013

Všetko krásne umiera s človekom, umenie však ostáva. Leonardo da Vinci

Od stredy 2. apríla majú návštevníci rím. kat. kostola Sv. Mikuláša biskupa jedinečnú možnosť uvidieť to čo od roku 1778 nikto nemal možnosť vidieť – zatvorenú oltárnu skriňu hlavného oltára Trpiaci Kristus. Pýtate sa prečo? Nuž teda pekne po poriadku. Oltár Trpiaci Kristus bol vyrobený v rokoch 1497-1498 neznámym majstrom Anton C. Glatz oltár pri výskume identifikoval ako kľúčové dielo v jeho tvorbe a pomocne ho nazval Majster pukanského hlavného oltára. Pri terajšom reštaurovaní sa po sňatí reliéfov z pohyblivých krídel objavilo viacero nápisov a datovaní.

Objavený nápis, foto: akad. maliarka Milota Brimichová Objavený nápis, foto: akad. maliarka Milota Brimichová

Objavený nápis - preklad: Tento oltár je renovovaný skrze Samuela Michalovič
de Poseghy roku Pána 1778.

Ten istý nápis pri ožiarení UV lampou
vystúpený nápis v prvom riadku - anno dominia a v poslednom riadku - rok 1497
stred bohužial bol zotretý definitívne.

Bohužiaľ meno majstra sa nezachovalo. Samoľúby renovátor oltára Samuel Michalovič de Poseghy ho pri prestavbe oltára v roku 1778 zotrel a na jeho miesto napísal svoje datovanie. Reštaurátori sa pokúšali pomocou žiarenia identifikovať aspoň stopy po nápise uhlíkom. No podarilo sa len to čo vidíte na priložených fotografiách. Takže identifikovanie Majstra pukanského hlavného oltára zostalo i naďalej tabu. Oltár je vysoký 530 centimetrov a široký 315 cm. Pozostáva z niekoľkých častí z rôznych období. Bol postavený ako gotický oltár. Pozostával z predely, oltárnej skrine s krídlami a nadstavca. Predela pravdepodobne s námetom Veronikinej šatky, bola v tej dobe veľmi obľúbeným výtvarným prejavom. Henszlman pri návšteve koncom 19. storočia ešte videl maľbu Veraikonu visieť na stene chrámu. Dnes je však nezvestná. Z oltára bola odstránená pri rokokovej prestavbe v roku 1778. Podľa predpisov Tridentského koncilu ju nahradili bohostánkom, prispôsobeným tak, aby naň mohli bez väčších zásahov položiť gotické retabulum s nadstavcom. Bohostánok presahoval výšku rokokovej predely ako aj anjeli adorujúci Sviatosť oltárnu a to znefunkčnilo zatváranie pohyblivých krídel. Preto rozobrali oltárnu skriňu i spevňujúci rám, ktorý staticky zabezpečoval oltár. Zadné nepohyblivé krídla zavesili na stenu sanktuária. Neskôr ich použili na oltár sv. Jozefa. Na predelu sa dostala len archa s pevne zafixovanými pohyblivými krídlami aj s nadstavcom. Teda od tohto času sa krídla nezatvárali. Maľby na ich zadnej strane sa na dlhých 236 rokov stratil z pred očí návštevníkov kostola. Pri projekte reštaurovania komisia odborníkov pri Ministerstve kultúry rozhodla, aby sa oltár, teda jeho gotická časť, reštauroval do pôvodnej možnej podoby. Preto bol vyrobený nový rám na spevnenie a zavesenie krídel. Pre zachovanie rokokového tabernákula v pôvodnej podobe bola celá gotická časť posunutá týmto rámom vyššie, tak aby sa pohyblivé krídla dali zatvárať. Po celkovej obnove sa krídla z oltára Sv. Jozefa zreštaurujú a osadia na pôvodné miesto.

Oltárna skriňa bude zatvorená až do slávnosti Zmŕtvychvstania na Bielu sobotu a znova sa zavrie až na Smrtnú nedeľu na budúci rok. No i tak bude čo obdivovať. Zreštaurované reliéfne výjavy Kristovho umučenia na otvorených krídlach sú ozaj nádherné a jedinečné. Nenechajte si preto ujsť príležitosť vidieť to čo generácie pukančanov a návštevníkov kostola vidieť nemohli. Poďakovanie za finančné príspevky, ktoré umožnili reštaurovanie, patrí obci Pukanec a Ministerstvu kultúry SR, ako aj všetkým darcom. Samozrejme aj reštaurátorskému tímu a mnohým nadšencom, čo na záchrane tohto vzácneho kultúrneho dedičstva už roky nezištne pracujú.

Pozri aj Pukanské noviny 1/2012 článok Vrátia im pôvodnú tvár

Peter Klinko, 2. apríla 2014.


 

Hlavný oltár „Trpiaci Kristus“ pokračovanie v reštaurovaní.

Aj keď sa Vám milí návštevníci a obyvatelia Pukanca mohlo zdať, že v poslednom čase sa na záchrane hlavného oltára „Trpiaci Kristus“ nič nedeje, opak je pravdou. V reštaurátorskom  ateliéri  v Bratislave  zatiaľ šikovné reštaurátorské ruky vyslobodzovali z „brnenia“ 500 ročných premalieb, kriedovaní a lakov sochu Márie Magdalény a zreštaurovaná bola aj rezbárska výzdoba z hlavnej oltárnej skrine (baldachýn, spodná mriežka a dva bočné stĺpiky). Bola to práca veľmi náročná a zaujímavá, keďže pri sondáži sa ako prvotná objavila prekrásna brokátová polychrómia. Tú bolo treba najprv odkryť a následne zreštaurovať. Zaujímavé je, že práve u tejto sochy bolo použitých toľko premalieb (viď priložené foto). Veď od roku 1778 bola dvesto rokov pre oči návštevníkov chrámu zakrytá baldachýnom nad svätostánkom.

Finančne bolo reštaurovanie zabezpečované z príspevkov obce Pukanec a na záchrane sa podieľalo aj v rokoch 2014 a 2015 Ministerstvo kultúry SR dotáciou v rámci programu 1. Obnovme si svoj dom, podprogram 1.1 Obnova kultúrnych pamiatok, a samozrejme Bohu známi sponzori a darcovia. Znova všetkým treba poďakovať za každý príspevok a dúfať, že sa naplnia slová starého pukanského svadobného vinša „aby Boh Vaše štedrie ruke otvoreť ráčev“ aj pre ďalšie financovanie reštauračných prác na záchrane Hlavného oltára „Trpiaci Kristus“ i kostola Sv. Mikuláša biskupa v Pukanci.

Peter Klinko  apríl 2015


 

Obnova kultúrnych pamiatok - 2014

Obnova kultúrnych pamiatok v Pukanci.pdf(3.3 MB)Obnova kultúrnych pamiatok - 2014

Oltár hlavný retabulový Trpiaci Kristus, č. ÚZPF 1485/1–23, Rímskokatolícky kostol Sv. Mikuláša biskupa v Pukanci

Oltár hlavný retabulový Trpiaci Kristus, Rímskokatolícky kostol Sv. Mikuláša biskupa v PukanciPodľa umelecko – historických výskumov z doby pred terajším reštaurovaním hlavného oltára v Pukanci bol jeho vznik datovaný do deväťdesiatych rokov 15. storočia. Základom pre toto datovanie bola precízna rezba brnenia na plastike rímskeho vojaka Stephatona, umiestneného v spodnej časti hlavnej oltárnej skrine vpravo.

Oltár hlavný retabulový Trpiaci Kristus, Rímskokatolícky kostol Sv. Mikuláša biskupa v PukanciPri reštaurovaní sa tento predpoklad ukázal správny a datovanie oltára bolo možné upresniť na rok 1498, pretože po sňatí Ukrižovaného Krista bol pod krížom nájdený vyrytý nápis roku inštalácie oltára „Anno domini 1498“. V tomto neskoro gotickom období bol rozšírený motív „kultúry smrti“ v dôsledku neustálej hrozby moru a iných epidémií. V oblastiach, ktoré z tohto motívu urobili náplň pre svoje umelecké dielne, rýchlo narastala konkurencia pri oltárnych realizáciách, až sa dospelo k obrovským mnohofigurálnym scénickým tzv. antverpským oltárom. Oltáre Ukrižovania prevažujúce v tej dobe v Nizozemsku sa postupne šírili cez Würtembersko, dolné Sasko a hanzovné mestá. Veľký oltár Ukrižovania bol v Gdansku a odtiaľ sa jeho typ šíril po poľskom teritóriu. Skoro každé mesto v Nemecku, každý významný chrám mal takýto obrovský a výpravný oltár Ukrižovania s množstvom rezbársky poňatých a zlátených scén na krídlach.  Antverpský typ oltára bol samozrejme nainštalovaný v tom čase aj vo Viedni, z ktorej už bolo blízko k Slovensku a tým aj k Pukancu. V oltárnej skrini hlavného oltára  Trpiaci Kristus v Pukanci sa nachádzajú veľkoryso koncipované akoby „tanečné figúry v pohybe“, resp. „mestské grotesky“, svedčiace o južnom norimberskom vplyve. Podľa figúr lotrov možno predpokladať, že majster rezbár dobre poznal veľké oltáre Ukrižovania antverpského typu. Význam hlavného oltára v Pukanci spočíva najmä v tom, že je jediným kompletne zachovaným oltárom tohto tzv. „javiskového“ typu na Slovensku.

V roku 2016 bola realizovaná 7. etapa reštaurátorských prác na štyroch plastikách (Kristus na kríži, lotor Dismas po pravici Krista , lotor Germas po ľavici Krista a rímsky vojak Stephaton – v rozpracovanom stave) z hlavnej oltárnej skrine a ažúrových rezieb s fiálami a s troma baldachýnmi z nadstavca hlavného oltára z rímskokatolíckeho kostola v Pukanci.

Realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky a s finančným prispením obce Pukanec

Dokunmentačná snímka reštauračných prác
Autor: akad. maliarka Milota Brimichová


 

Prezentácia reštaurovaných častí hlavného oltára v Pukanci

„Ach poďte kresťania pozdraviť kríž svätý, na ktorom je Kristus, bolestne rozpäty.“ Táto starobylá pútnická pieseň rozozvučala v druhú pôstnu nedeľu pukanský kostol Sv. Mikuláša.  Symbolicky  privítala  reštaurátorský kolektív pod vedením akad. maliarky pani Miloty Brimichovej.  Zároveň aj ústredný kríž a kríže dvoch lotrov. Tieto majstrovské diela gotického rezbára z roku 1498 boli totiž v minulom roku v rámci komplexného reštaurovania hlavného oltára „Trpiaci Kristus“ zreštaurované. Po sv. omši si reštaurátorský tím pripravil obsiahlu a veľmi zaujímavú prezentáciu diel. Na jej začiatku miestny správca farnosti Mgr. Ján Mališ privítal hostí i všetkých prítomných. Poďakoval sa v mene celej farnosti aj občanov Pukanca za finančnú pomoc Obci Pukanec, Ministerstvu kultúry Slovenskej republiky a ostatným nemenovaným dobrodincom. Ocenil  záujem miestnej samosprávy na čele so starostom obce Ing. Jánom Rievajom a všetkým čo sa akoukoľvek pomocou podieľali na tom, že záchrana tohto skvostu zdarne napreduje.  

Aj keď sme už o tom niekoľkokrát písali, musím znova pripomenúť, že ide o pozoruhodné a jediné zachované dielo svojho druhu v bývalom Uhorsku. Anton C. Glatz pri výskume identifikoval dielo ako kľúčové v tvorbe neznámeho majstra, ktorého pomocne nazval "Majster pukanského hlavného oltára" a bol postavený ako gotický oltár  koncom 15. storočia. Nasvedčuje tomu nápis odkrytý po rozobratí oltárnych krídel kde je uvedený rok 1497. Pri prácach na oltárnej skrini sa niekoľkokrát objavil aj letopočet 1498. Umiestnenie oltára v pukanskom kostole je odrazom veľkej prosperity mesta. Každý významný chrám v danom období mal takýto veľký a výpravný oltár Ukrižovania (tzv. Antverpský typ) s množstvom rezbársky poňatých a zlátených scén na krídlach. Bol reprezentáciou a požiadavkou doby. Máloktorá plastika pred Majstrom Pavlom v tomto okruhu je na takej úrovni ako tento oltár Ukrižovania. Maľba krajiny na pozadí archy v hornej časti prechádzajúca do zláteného brokátovania je jednou z najväčších súdobých malieb krajín v našej oblasti. Ikonografii oltára, tá je evidentne naviazaná na susedný benediktínsky kláštor v Hronskom Sv. Beňadiku. Tu opát Ján III. Széchy dal vystaviť oltár Ukrižovania už pred rokom 1495. Navádza k tomu aj maľba sv. Benedikta na krídlach oltára a zrejme aj maľba v krajine pozadia oltára veľmi pripomínajúca Svätobeňadický kláštor. Majstri tej doby zvykli na nej zobrazovať buď mystický Jeruzalem, ale aj svoje okolie i keď značne štylizované.

Pri prezentácii reštaurátorský tím oboznámil prítomných so svojou prácou, ktorá i keď sa to laikom nezdá, je veľmi namáhavá. Veď každá socha, či súčasť oltára má niekoľko premalieb, vrstiev farby a kriedovania. Tie sa musia prácne jemne odstrániť, či už skalpelom alebo pomocou chémie. Pritom sa musí dbať, aby sa nepoškodila pôvodná vrstva. Tento pracovný postup mohli prítomní vidieť na rozpracovanej soche rímskeho vojaka Stefatona. Ďalšou zaujímavosťou a vlastne zvláštnosťou odkrytou pri reštaurovaní, je zistenie, že sochy lotrov a kríže na ktorých visia sú vyrezané z jedného kusa dreva. Veľmi dojemne zapôsobilo na prítomných vyznanie reštaurátoriek, že počas práce si k reštaurovanému objektu vytvoria v podstate rodinný vzťah. Po ukončení prác sa potom pri inštalovaní skulptúr či celých objektov sa s nimi ťažko lúčia, podobne ako matka so svojim dieťaťom. Tento smutný pocit je však vyvážený pocitom radosti a hrdosti na sprístupnení a odkrytí pôvodnej krásy reštaurovaného diela pre stovky možno aj tisícky očí hľadajúcich krásu histórie.

V neposlednom rade patrí poďakovanie celému reštaurátorskému kolektívu pod vedením akad. maliarky Miloty Brimichovej nielen za odvedenú prácu, ale aj za nahliadnutie do jej tajov pre obyvateľov Pukanca. Všetci spoločne môžeme dúfať, že sa nám podarí zdarne ju ukončiť a veriť, že budeme môcť zachrániť aj ostatné skvosty pukanského kostola.

Peter Klinko, foto akad.mal. Andrea Dobošová


 

Prezentácia reštaurovaných častí hlavného oltára v Pukanci

Prezentácia reštaurovaných častí hlavného oltára v Pukanci

Prezentácia reštaurovaných častí hlavného oltára v Pukanci
Autor: akad.mal. Andrea Dobošová

Prezentácia reštaurovaných častí hlavného oltára v Pukanci

Prezentácia reštaurovaných častí hlavného oltára v Pukanci
Autor: akad.mal. Andrea Dobošová

Prezentácia reštaurovaných častí hlavného oltára v Pukanci

Prezentácia reštaurovaných častí hlavného oltára v Pukanci
Autor: akad.mal. Andrea Dobošová


 
 
Prezentácia reštaurovaných častí hlavného oltára v Pukanci

Prezentácia reštaurovaných častí hlavného oltára v Pukanci
Autor: akad.mal. Andrea Dobošová

Prezentácia reštaurovaných častí hlavného oltára v Pukanci

Prezentácia reštaurovaných častí hlavného oltára v Pukanci
Autor: akad.mal. Andrea Dobošová

Prezentácia reštaurovaných častí hlavného oltára v Pukanci

Prezentácia reštaurovaných častí hlavného oltára v Pukanci
Autor: akad.mal. Andrea Dobošová


 
 
Prezentácia reštaurovaných častí hlavného oltára v Pukanci

Prezentácia reštaurovaných častí hlavného oltára v Pukanci
Autor: akad.mal. Andrea Dobošová

Prezentácia reštaurovaných častí hlavného oltára v Pukanci

Prezentácia reštaurovaných častí hlavného oltára v Pukanci
Autor: akad.mal. Andrea Dobošová

Prezentácia reštaurovaných častí hlavného oltára v Pukanci

Prezentácia reštaurovaných častí hlavného oltára v Pukanci
Autor: akad.mal. Andrea Dobošová


 
 
Prezentácia reštaurovaných častí hlavného oltára v Pukanci

Prezentácia reštaurovaných častí hlavného oltára v Pukanci
Autor: akad.mal. Andrea Dobošová

Prezentácia reštaurovaných častí hlavného oltára v Pukanci

Prezentácia reštaurovaných častí hlavného oltára v Pukanci
Autor: akad.mal. Andrea Dobošová

Prezentácia reštaurovaných častí hlavného oltára v Pukanci

Prezentácia reštaurovaných častí hlavného oltára v Pukanci
Autor: akad.mal. Andrea Dobošová


 
 
Prezentácia reštaurovaných častí hlavného oltára v Pukanci

Prezentácia reštaurovaných častí hlavného oltára v Pukanci
Autor: akad.mal. Andrea Dobošová

Prezentácia reštaurovaných častí hlavného oltára v Pukanci

Prezentácia reštaurovaných častí hlavného oltára v Pukanci
Autor: akad.mal. Andrea Dobošová

Prezentácia reštaurovaných častí hlavného oltára v Pukanci

Prezentácia reštaurovaných častí hlavného oltára v Pukanci
Autor: akad.mal. Andrea Dobošová


 
 
Prezentácia reštaurovaných častí hlavného oltára v Pukanci

Prezentácia reštaurovaných častí hlavného oltára v Pukanci
Autor: akad.mal. Andrea Dobošová

Prezentácia reštaurovaných častí hlavného oltára v Pukanci

Prezentácia reštaurovaných častí hlavného oltára v Pukanci
Autor: akad.mal. Andrea Dobošová

Prezentácia reštaurovaných častí hlavného oltára v Pukanci

Prezentácia reštaurovaných častí hlavného oltára v Pukanci
Autor: akad.mal. Andrea Dobošová


 
 
Prezentácia reštaurovaných častí hlavného oltára v Pukanci

Prezentácia reštaurovaných častí hlavného oltára v Pukanci
Autor: akad.mal. Andrea Dobošová

Prezentácia reštaurovaných častí hlavného oltára v Pukanci

Prezentácia reštaurovaných častí hlavného oltára v Pukanci
Autor: akad.mal. Andrea Dobošová

Prezentácia reštaurovaných častí hlavného oltára v Pukanci

Prezentácia reštaurovaných častí hlavného oltára v Pukanci
Autor: akad.mal. Andrea Dobošová


 
 
Prezentácia reštaurovaných častí hlavného oltára v Pukanci

Prezentácia reštaurovaných častí hlavného oltára v Pukanci
Autor: akad.mal. Andrea Dobošová

Prezentácia reštaurovaných častí hlavného oltára v Pukanci

Prezentácia reštaurovaných častí hlavného oltára v Pukanci
Autor: akad.mal. Andrea Dobošová

Prezentácia reštaurovaných častí hlavného oltára v Pukanci

Prezentácia reštaurovaných častí hlavného oltára v Pukanci
Autor: akad.mal. Andrea Dobošová


 
 
Prezentácia reštaurovaných častí hlavného oltára v Pukanci

Prezentácia reštaurovaných častí hlavného oltára v Pukanci
Autor: akad.mal. Andrea Dobošová

Prezentácia reštaurovaných častí hlavného oltára v Pukanci

Prezentácia reštaurovaných častí hlavného oltára v Pukanci
Autor: akad.mal. Andrea Dobošová

Prezentácia reštaurovaných častí hlavného oltára v Pukanci

Prezentácia reštaurovaných častí hlavného oltára v Pukanci
Autor: akad.mal. Andrea Dobošová


 
 
Prezentácia reštaurovaných častí hlavného oltára v Pukanci

Prezentácia reštaurovaných častí hlavného oltára v Pukanci
Autor: akad.mal. Andrea Dobošová

Prezentácia reštaurovaných častí hlavného oltára v Pukanci

Prezentácia reštaurovaných častí hlavného oltára v Pukanci
Autor: akad.mal. Andrea Dobošová

Prezentácia reštaurovaných častí hlavného oltára v Pukanci

Prezentácia reštaurovaných častí hlavného oltára v Pukanci
Autor: akad.mal. Andrea Dobošová


 
 

 
Položky 1-30 z 36

webygroup

Predpoveď počasie

Počasie Pukanec - Svieti.com

Využite registráciu a nechajte sa pohodlne informovať o novinkách na našej stránke prostredníctvom e-mailu. Len po registrácii sa budete môcť zapojiť do diskusie na tejto stránke.

:
:
Zabudli ste heslo
Registrovať

dnes je: 20.9.2019

meniny má: Ľuboslav, Ľuboslava

podrobný kalendár

Aktualizované

20. 9. 2019

Za obsah zodpovedá
Ján Čalovka

Celkom návštev

dnes :

 • Zámer č.1/2019-4 previesť majetok obce formou zámennej zmluvy

  11.9.2019 viac
 • Zámer č.2/2019-3 na odpredaj nehnuteľného majetku

  11.9.2019 viac
 • Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania.

  5.9.2019 viac
 • Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za predchádzajúci rok 2018

  Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2018 v obci Pukanec je 12,85%

  27.2.2019 viac
 • Podpora opatrovateľskej služby v obci PUKANEC

  Obec Pukanec realizuje dopytovo - orientovaný projekt s názvom „PODPORA OPATROVATEĽSKEJ SLUŽBY V OBCI PUKANEC“ Trvanie projektu: 01/2019 – 02/2021

  22.1.2019 viac
 • Komunitný plán sociálnych služieb

  11.1.2018 viac
 • Regionálna integrovaná územná stratégia Nitrianskeho kraja na roky 2014-2020

  Záverečné stanovisko

  5.1.2016 viac

17990573

Úvodná stránka