Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6 Prechod na navigáciu Hlavné menu 7 Prechod na navigáciu Hlavné menu 8 Prechod na navigáciu vodorovná
Pukanec

Základná organizácia SZZ

ZO SZZ Pukanec

VÍTAME VÁS NA STRÁNKE PUKANSKÝCH ZÁHRADKÁROV

 


 


 

Zo záznamov kroniky Základnej organizácie slovenského zväzu záhradkárov v Pukanci

K založeniu tejto organizácie došlo dňa 19.3.1971, po úspešnom ovocinársko-vinohradníckom kurze, ktorý organizovala Jednota – Ľudové spotrebné družstvo v Pukanci. Lektorom tohto kurzu bol Gustáv Špánitz.
Za pomoci predsedu OV-SOZZ Šimona bol založený spolok v počte 19 členov, čím vznikli predpoklady pre dobrú činnosť. Bol zvolený výbor, ktorý koordinoval činnosť záhradkárov. Prácu výboru bolo treba uviesť do praktického života. Ihneď sme objednali ovocné stromčeky, stromčekové ríbezle a egreš, vinič, umelé hnojivá, postrekové látky a i., čím sme začali získavať ďalších členov, takže už koncom roku 1971 sme mohli uviesť, že máme 50 členov, a ďalší prejavovali záujem o vstup do našej organizácie.
Prvým predsedom sa stal Ján Tegelhof, druhým predsedom bol Miloslav Štamposký a následne Miloslav Lehocký od r. 1980. Všetci si vďaka svojim organizačným schopnostiam získali dôveru členstva. Najmä Miloslav Lehocký, ako člen ÚV– SZZ i ekonomickej komisie ÚV SZZ významne ovplyvňoval chod organizácie. Jeho pravou rukou bol Samuel Kiškovský. ZO SZZ počas svojej existencie zaobstarala tisíce kusov sadeníc ovocných stromov a viniča, šípových ruží, stovky metrákov vápna a rašeliny, postrekové látky, stovky pozinkovaných sudov ale aj sudov z PVC. Ďalej organizácia zabezpečovala rafiu, páskové železo a množstvo iného tovaru, ktorý požadovali členovia. Táto činnosť do r. 1983 prebiehala v provizórnych podmienkach. Najvýznamnejším obdobím rozvoja organizácie bolo obdobie rokov 1983 až 1988. V uvedenom čase sa vybudovali priestory, ktoré nám závideli záhradkári nielen v okrese Levice, ale aj z ďalších regiónov Československa. Naša základná organizácia bola príkladom ostatným záhradkárskym organizáciám. V uvedenom období vzrástla členská základňa na 325 členov. Z činnosti týchto čias môžeme spomenúť nielen predaj už spomínaných komodít, ale aj výkup opadaných jabĺk, lúpaných orechov a šípok.
Postupne v roku 1985 bola daná do prevádzky sušiareň ovocia ako jediná v okrese, ale aj kováčska dielňa a rezačka na kapustu. V pláne bolo aj vybudovanie pálenice na Partizánskej ceste pri Starom jarku. Muštáreň ovocia bola naplno vyťažená už v prvej sezóne. V r.1985 sme vylisovali 24000 litrov jablčného muštu. Boli to roky plodné a bohaté. Navždy sa zapíšu do histórie našej základnej organizácie. Zájazdy, výstavy, prednášky, výkup ovocia, muštovanie, sušenie ovocia a pomoc našim členom ale aj ostatným záujemcom sa stali pravidelnými aktivitami, ktorými sme žili.
V uplynulom období si osobitnú pozornosť zasluhuje výstavná činnosť v našom vlastnom zariadení, ktoré sme vybudovali svojpomocne od mája 1987 do septembra 1988 v hodnote vyššej ako trištvrte milióna korún. Finančnú pomoc poskytol ÚV SZZ. Na tomto diele odpracovali naši členovia 15790 brigádnických hodín. V nových priestoroch máme spoločenskú miestnosť, kanceláriu, zariadenú kuchyňu, predajňu, výkupňu, sklady a pivnice.
Ďalšie roky priniesli nemalé zmeny nielen v štátnom usporiadaní, ale aj v našej základnej organizácii. Tým , že máme pomerne veľký komplex budov, postupne narastala aj réžia na ich udržiavanie. Prišlo obdobie podnikania, konkurencia rástla, zmenili sa podmienky v už roky zažitom obchodovaní a v dôsledku toho sme museli ukončiť obchodovanie s opadaným ovocím. Na druhej strane sme získali právnu subjektivitu. V záujme udržania prevádzky našej organizácie získavame finančné prostriedky z prenájmu dočasne prebytočných priestorov.
Členská základňa sa postupne zmenšovala v dôsledku úmrtí prestárlych členov, odhlásením sa a nižším záujmom obyvateľov o členstvo najmä zo strany mladých ľudí. V súčasnosti má naša základná organizácia 140 členov. Mnohí členovia sú už vo vyššom veku, napriek tomu sa veľa z nich zapájala do rôznych aktivít organizovaných výborom ZO. Významnou aktivitou je brigádnická činnosť, v ktorej sa snažíme udržiavať a vylepšovať priestory v areáli Domu záhradkárov. V uplynulom kalendárnom roku sme zrekonštruovali pivničné priestory s možnosťou spoločenského posedenia spojeného s degustáciou pukaneckých vín. Opravili sme fasádu na hlavnej budove a podľa potreby sme udržiavali vonkajšie priestory okolo budov. Ďalej sme zorganizovali ukážky rezu ovocných stromov a viniča hroznorodého, odborné prednášky, školenia, exkurzie, zájazdy, výstavu ovocia a zeleniny, súťaž o najkrajšiu predzáhradku, balkón a ovocie, muštovanie ovocia, sušenie ovocia. Prenajímali sme priestory na rôzne spoločenské udalosti. Pri prenájme našim členom im poskytujeme 50% zľavu.
Každoročne začiatkom marca organizujeme oblastnú neverejnú degustáciu vín v rámci Pukaneckého vinohradníckeho rajónu. S jej výsledkami sú oboznámení súťažiaci a široká verejnosť pri následnej verejnej ochutnávke vín. Súťažiaci, ktorých vína sa umiestnili na popredných miestach boli odmenení vecnými darmi a diplomami. Svoje skúsenosti odovzdávame žiakom základnej školy prostredníctvom ovocinárskeho krúžku. Vedomosti, ktoré  žiaci nadobudnú potom prezentujú každoročne na súťažiach organizovaných Slovenským zväzom záhradkárov. Tradične dobrá je naša spolupráca s Obecným úradom v Pukanci pri akciách ako sú Pukanecké remeselnícke trhy a Poďakovanie za úrodu.
Minuloročné  aktivity ako aj  vízie do budúcnosti každoročne prerokúvame na výročnej členskej schôdzi. Po rokovaní nasleduje vždy neoficiálna časť schôdze spojená s priateľským posedením členov ZO, pohostením a bohatou tombolou.

V závere nám dovoľte vysloviť presvedčenie, že naše občianske združenie významne pomáha udržiavať dávnovekú tradíciu pestovania ovocia a zeleniny v našej obci, preto si touto cestou dovoľujeme osloviť Vás obyvateľov Pukanca, fyzické i právnické osoby, ktorým záleží na zachovaní tejto tradície, aby ste využili zákonnú možnosť podporiť nás formou darovania 2% z dane z príjmu. Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu. Vaše 2 % pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech rozvoja obce Pukanec.

Pavel Herczeg
predseda
ZO SZZ Pukanec


 

webygroup

Predpoveď počasie

Počasie Pukanec - Svieti.com

Využite registráciu a nechajte sa pohodlne informovať o novinkách na našej stránke prostredníctvom e-mailu. Len po registrácii sa budete môcť zapojiť do diskusie na tejto stránke.

:
:
Zabudli ste heslo
Registrovať

dnes je: 21.9.2019

meniny má: Matúš

podrobný kalendár

Aktualizované

20. 9. 2019

Za obsah zodpovedá
Ján Čalovka

Celkom návštev

dnes :

 • Zámer č.1/2019-4 previesť majetok obce formou zámennej zmluvy

  11.9.2019 viac
 • Zámer č.2/2019-3 na odpredaj nehnuteľného majetku

  11.9.2019 viac
 • Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za predchádzajúci rok 2018

  Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2018 v obci Pukanec je 12,85%

  27.2.2019 viac
 • Podpora opatrovateľskej služby v obci PUKANEC

  Obec Pukanec realizuje dopytovo - orientovaný projekt s názvom „PODPORA OPATROVATEĽSKEJ SLUŽBY V OBCI PUKANEC“ Trvanie projektu: 01/2019 – 02/2021

  22.1.2019 viac
 • Komunitný plán sociálnych služieb

  11.1.2018 viac
 • Regionálna integrovaná územná stratégia Nitrianskeho kraja na roky 2014-2020

  Záverečné stanovisko

  5.1.2016 viac

17998335

Úvodná stránka