Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6 Prechod na navigáciu Hlavné menu 7 Prechod na navigáciu Hlavné menu 8 Prechod na navigáciu vodorovná
Pukanec

Zasadnutia obecného zastupiteľstva

Plán práce Obecného zastupiteľstva v Pukanci na rok 2019


25.1. 2019

Otvorenie

 1. Kontrola plnenia uznesenia
 2. Interpelácia a otázky občanov
 3. Voľba členov komisií
 4. Návrh plánov práce orgánov obce Pukanec na rok2019
 5. Návrh kultúrneho programu na PRT
 6. Voľba predsedu a členov komisie na ochranu verej ného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov
 7. Rôzne
 8. Diskusia

Záver

28.2. 2019

Otvorenie

 1. Kontrola plnenia uznesenia
 2.  Interpelácia a otázky občanov
 3. a/ Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za 2. polrok 2018
  b/ Správa o výsledkoch kontroly hlavného kontrolóra za 2. polrok 2018
 4. Návrh plánu kultúrno-spoločenských a športových podujatí na rok 2019
 5. Správa o plnení daní a poplatkov za rok 2018
 6. Správa o kultúrnej činnosti v obci za rok 2018
 7. Správa o nákladoch na odvoz a likvidáciu TKO v obci Pukanec za rok 2018, správa o separovanom zbere za rok 2018
 8. Správa o inventarizácii obce k 31.12.2018
 9. Rôzne
 10. Diskusia

Záver

9. 4. 2019

Otvorenie

 1. Kontrola plnenia uznesenia
 2. Interpelácia a otázky občanov
 3. Správa o sociálnej starostlivosti o starých a invalidných občanov a rodiny s deťmi za rok 2018 v obci Pukanec
 4. Správa o hospodárení všetkých organizácií zria dených obcou Pukanec za rok 2018
 5. Príprava XXVIII. ročníka Pukanských remeselníckych trhov – návrh postupového plánu
 6. Rôzne
 7. Diskusia

Záver

20. 6. 2019

Otvorenie

 1. Kontrola plnenia uznesenia
 2. Interpelácia a otázky občanov
 3. Správa o stave životného prostredia v obci Pukanec
 4. Správa o výkone štátneho stavebného dohľadu a dodržiavaní stavebného poriadku v obci Pukanec
 5. Záverečný účet obce za rok 2018
 6. Rôzne
 7. Diskusia

Záver

10. 9. 2019

Otvorenie

 1. Kontrola plnenia uznesenia
 2. Interpelácia a otázky občanov
 3. Správy o hospodárení všetkých organizácií zriadených obcou za I. polrok 2019
 4. Monitorovacia správa programového rozpočtu zaI. polrok 2019
 5. Správa o uskutočnených kultúrnych podujatiach v obci za I. polrok 2019
 6. a/ Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za 1. polrok 2019
  b/ Správa o výsledkoch kontroly hlavného kontrolóra za 1. polrok 2019
 7. Správa o plnení daní a poplatkov za I. polrok 2019
 8.  Rôzne
 9. Diskusia

Záver

22. 10. 2019

Otvorenie

 1. Kontrola plnenia uznesenia
 2. Interpelácia a otázky občanov
 3. Správa o dodržiavaní verejného poriadku, stave kriminality v obci Pukanec
 4. Správa o využívaní knižničného fondu a činnosti miestnej knižnice v Pukanci
 5. Príkaz na vykonanie fyzickej a účtovnej inventarizácie za rok 2019 – OcÚ, OPS, Lespol s.r.o. Pukanec, Základná škola Pukanec
 6. Správa o ukončení školského roku 2018/2019 v Základnej škole v Pukanci a v Materskej škole v Pukanci, zhodnotenie z oblasti výchovy a vzdelávania
 7. Rôzne
 8. Diskusia

Záver

13. 12. 2019

Otvorenie

 1. Kontrola plnenia uznesenia
 2. Interpelácia a otázky občanov
 3. Návrh Všeobecne záväzných nariadení pre rok 2020
 4. Návrh programového rozpočtu obce Pukanec na rok 2020, 2021, 2022
 5. Návrh plánov práce orgánov obce Pukanec na rok 2020
 6. Rôzne
 7. Diskusia

Záver


 

webygroup
 • Pozvánka na OZ č.8

  16.10.2019 viac
 • Zámer č.1/2019-4 previesť majetok obce formou zámennej zmluvy

  11.9.2019 viac
 • Zámer č.2/2019-3 na odpredaj nehnuteľného majetku

  11.9.2019 viac
 • Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za predchádzajúci rok 2018

  Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2018 v obci Pukanec je 12,85%

  27.2.2019 viac
 • Podpora opatrovateľskej služby v obci PUKANEC

  Obec Pukanec realizuje dopytovo - orientovaný projekt s názvom „PODPORA OPATROVATEĽSKEJ SLUŽBY V OBCI PUKANEC“ Trvanie projektu: 01/2019 – 02/2021

  22.1.2019 viac
 • Komunitný plán sociálnych služieb

  11.1.2018 viac
 • Regionálna integrovaná územná stratégia Nitrianskeho kraja na roky 2014-2020

  Záverečné stanovisko

  5.1.2016 viac

Predpoveď počasia

Využite registráciu a nechajte sa pohodlne informovať o novinkách na našej stránke prostredníctvom e-mailu. Len po registrácii sa budete môcť zapojiť do diskusie na tejto stránke.

:
:
Zabudli ste heslo
Registrovať

dnes je: 18.10.2019

meniny má: Lukáš

podrobný kalendár

Aktualizované

18. 10. 2019

Za obsah zodpovedá
Ján Čalovka

Celkom návštev

dnes :


18808161

Úvodná stránka