Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6 Prechod na navigáciu Hlavné menu 7 Prechod na navigáciu Hlavné menu 8 Prechod na navigáciu vodorovná
Pukanec

Obecné kompostovisko

Obecné kompostovisko

Biologicky rozložiteľný  odpad (BRO) štatisticky tvorí v priemere až 48,6 % (podľa typu zástavby) komunálneho odpadu. Platná legislatíva ukladá pôvodcom odpadov  prijať  opatrenia na znižovanie množstva biologicky rozložiteľných odpadov ukladaných na skládky odpadov vyjadreného v jednotkách hmotnosti vo východiskovom a cieľovom roku (2001 – 2020) s cieľom dosiahnuť  znižovanie ukladania týchto odpadov na skládky odpadov. Do roku 2005 bolo stanovené dosiahnuť 35% podiel materiálového zhodnocovania biologicky rozložiteľných odpadov.
Na podporu splnenia takto stanoveného cieľa je potrebné rozšíriť kompostovanie biologicky rozložiteľných odpadov. Z týchto dôvodov, ako aj poznania skutočnej situácie s BRO v našej obci, sa Obec Pukanec rozhodla vybudovať obecnú kompostáreň s odbornou pomocou Priateľov Zeme – SPZ a pána Branislava Moňoka. Technicky bude prevádzku obecného kompostoviska zabezpečovať Obecný podnik služieb. Prvá skúšobná zakládka obecného kompostoviska je plánovaná na máj 2012. Kompostovisko bude umiestnené v areáli Lespolu, s.r.o. Pukanec – bývalý Gátor. Ďalšie informácie budú zverejňované postupne na webovej stránke obce, v miestnom rozhlase a Pukanských novinách.
So súhlasom p. Branislava Moňoka, autora príručky „Obecné kompostovisko“, túto uverejňujeme ako základný informačný materiál. Viac informácií o kompostovaní je možné získať na www.priateliazeme.sk.

Mgr. Marian Pacher
zástupca starostu obce


 

Príručka na stiahnutie

Prečo obecné kompostovisko?

Pretože pre obce do cca 1500 obyvateľov vo väčšine prípadov nie je ekonomický výhodné budovať zložitejšie systémy centrálneho zberu a kompostovania bioodpadov.
Navyše má obecné kompostovisko tieto výhody:

 • malú investičnú náročnosť
 • malé prevádzkové náklady
 • jednoduchú organizáciu
 • možnosť zapojiť verejnosť do manažovania svojich odpadov
 • zhodnocovanie bioodpadov na mieste vzniku alebo v jeho blízkosti
 • využívanie kompostu na mieste jeho vzniku

Pretože ak má obecné kompostovisko ročnú kapacitu výrobného kompostu do 10 ton, nespadá pod novú definíciu zariadenia na zhodnocovanie odpadov podľa Čl.I.bod.6 zákona č.24/2004 Z.z, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o odpadoch.
To znamená, že sa mu neudeľuje súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov podľa § 7 ods. 1 písm. c) zákona o odpadoch, a to s prihliadnutím na konštrukciu ustanovenia § 7 ods. 1 písm. b) zákona o odpadoch, pretože ide o nakladanie s odpadom v kategórii ostatný odpad bez zariadenia na nakladanie s odpadom.

 

„Obecné kompostovisko“
informačný materiál pre samosprávy
Priatelia Zeme-PZP
autor Branislav Moňok


 

Začala skúšobná prevádzka obecného kompostoviska.

Školením kompostmajstrov, ktoré sa konalo 25.mája 2012 v miestnej knižnici a praktickou ukážkou v areáli Lespolu, s.r.o., pri ktorej pracovníci OPS Pukanec pod odborným dohľadom pána Branislava Moňoka, odborníka  z Priateľov Zeme-SPZ na kompostovanie, urobili prvú zakládku nášho obecného  kompostoviska začala skúšobná prevádza obecného kompostoviska v Pukanci. Kompostovisko bude najskôr slúžiť na spracovanie biologického odpadu, ktorý vzniká pri kosením verejných priestranstiev a orezom, prípadne výrubom drevín rastúcich na týchto plochách. Neskôr, po získaní skúseností s prevádzkou, počítame s možnosťou spracovania biologicky rozložiteľného odpadu aj z domácností.

V odpoludňajších hodinách v miestnej knižnici mal pán Branislav Moňok zaujímavú prednášku o domácom kompostovaní určenú verejnosti. Je smutné, že túto možnosť využilo iba 13 záujemcov a pritom je všeobecne známy problém s likvidáciou takéhoto odpadu aj v našej obci a rovnako nízky obsah živín v pukanskej pôde, ktorý je možné zvýšiť kvalitným kompostom vlastnej produkcie...Možno nabudúce?!

Mgr. Marian Pacher
zástupca starostu obce


 

Obecné kompostovisko

Príprava priestorov kompostoviska

Príprava priestorov kompostoviska
Autor: Ing. Gančár

Príprava priestorov kompostoviska

Príprava priestorov kompostoviska
Autor: Ing. Gančár

Príprava priestorov kompostoviska

Príprava priestorov kompostoviska
Autor: Ing. Gančár


 
 
Príprava priestorov kompostoviska

Príprava priestorov kompostoviska
Autor: Ing. Gančár

Príprava priestorov kompostoviska

Príprava priestorov kompostoviska
Autor: Ing. Gančár

Príprava priestorov kompostoviska

Príprava priestorov kompostoviska
Autor: Ing. Gančár


 
 
Vŕtanie dier pre oplotenie kompostoviska

Vŕtanie dier pre oplotenie kompostoviska
Autor: Ing. Gančár

Vŕtanie dier pre oplotenie kompostoviska

Vŕtanie dier pre oplotenie kompostoviska
Autor: Ing. Gančár

Vŕtanie dier pre oplotenie kompostoviska

Vŕtanie dier pre oplotenie kompostoviska
Autor: Ing. Gančár


 
 
Teoretická príprava pred zakladaním kompostoviska

Teoretická príprava pred zakladaním kompostoviska
Autor: Ing. Gančár

Zakladanie kompostoviska

Zakladanie kompostoviska
Autor: Ing. Gančár

Zakladanie kompostoviska

Zakladanie kompostoviska
Autor: Ing. Gančár


 
 
Zakladanie kompostoviska

Zakladanie kompostoviska
Autor: Ing. Gančár

Zakladanie kompostoviska

Zakladanie kompostoviska
Autor: Ing. Gančár

Príprava pred zavlažovaním

Príprava pred zavlažovaním
Autor: Ing. Gančár


 
 
Zavlažovanie kompostoviska

Zavlažovanie kompostoviska
Autor: Ing. Gančár

Zavlažovanie kompostoviska

Zavlažovanie kompostoviska
Autor: Ing. Gančár

Zavlažovanie kompostoviska

Zavlažovanie kompostoviska
Autor: Ing. Gančár


 
 

 

webygroup

Predpoveď počasie

Počasie Pukanec - Svieti.com

Využite registráciu a nechajte sa pohodlne informovať o novinkách na našej stránke prostredníctvom e-mailu. Len po registrácii sa budete môcť zapojiť do diskusie na tejto stránke.

:
:
Zabudli ste heslo
Registrovať

dnes je: 21.9.2019

meniny má: Matúš

podrobný kalendár

Aktualizované

20. 9. 2019

Za obsah zodpovedá
Ján Čalovka

Celkom návštev

dnes :

 • Zámer č.1/2019-4 previesť majetok obce formou zámennej zmluvy

  11.9.2019 viac
 • Zámer č.2/2019-3 na odpredaj nehnuteľného majetku

  11.9.2019 viac
 • Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za predchádzajúci rok 2018

  Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2018 v obci Pukanec je 12,85%

  27.2.2019 viac
 • Podpora opatrovateľskej služby v obci PUKANEC

  Obec Pukanec realizuje dopytovo - orientovaný projekt s názvom „PODPORA OPATROVATEĽSKEJ SLUŽBY V OBCI PUKANEC“ Trvanie projektu: 01/2019 – 02/2021

  22.1.2019 viac
 • Komunitný plán sociálnych služieb

  11.1.2018 viac
 • Regionálna integrovaná územná stratégia Nitrianskeho kraja na roky 2014-2020

  Záverečné stanovisko

  5.1.2016 viac

17993559

Úvodná stránka