Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6 Prechod na navigáciu Hlavné menu 7 Prechod na navigáciu Hlavné menu 8 Prechod na navigáciu vodorovná
Pukanec

Zberný dvor pre separovaný odpad

Zberný dvor pre separovaný odpad – obec Pukanec

logo projektu

 

Informácie o žiadosti o NFP.

Žiadateľ: Obec Pukanec
Operačný program: OP Životné prostredie
Prioritná os: Prioritná os 4 – Odpadové hospodárstvo
Opatrenie: 4.1 Odpadové hospodárstvo
Kód výzvy: OPZP-PO4-11-3
Celkové výdavky projektu: 866 424,75 €
Požadovaná výška NFP: 823 103,51 €
Spolufinancovanie obce: 43 321,24 €

Cieľom projektu je vybudovanie infraštruktúry odpadového hospodárstva v oblasti  separovaného zberu v obci Pukanec. Realizáciou projektu sa
- vybuduje zberný dvor s kapacitou cca 2000 m2 – priestor, kde môžu občania odovzdávať oddelené zložky komunálnych odpadov v rámci separovaného zberu, priestor na zber separovaného zberu, k objektu bude vybudovaná prístupová komunikácia,
- prostredníctvom 2 ks nakúpenej mobilnej techniky s príslušenstvom a vybavenia zberného dvoru skvalitní úroveň separovaného zberu v obci.

Zberný dvor bude umiestnený v priestoroch bývalej výkupne zberných surovín na ulici Čierne blato pred križovatkou regionálnych ciest Pukanec-Devičany a Pukanec-Bohunice. Na akciu je vypracovaná projektová dokumentácia, kladné stanoviská a vyjadrenia dotknutých orgánov a organizácií a na stavbu je vydané právoplatné stavebné povolenie.

Obec Pukanec prostredníctvom Gemini Group, s.r.o., Bratislava dňa 11.11.2011 podala žiadosť o nenávratný finančný príspevok (NFP) na projekt „Zberný dvor pre separovaný odpad – Obec Pukanec“ RO pre OP ŽP, ktorým je Ministerstvo Životného prostredia Slovenskej republiky.

Dňa 5.4.2012 bolo Obci Pukanec doručené rozhodnutie Ministerstva životného prostredia SR o neschválení (zatiaľ) žiadosti o NFP s názvom „Zberný dvor pre separovaný odpad – Obec Pukanec“. V odôvodnení rozhodnutia je uvedené, že „v rámci schvaľovacieho procesu splnila žiadosť podmienky kontroly formálnej správnosti (podmienky oprávnenosti a podmienky úplnosti), ako aj podmienky odborného hodnotenia žiadosti a bola predložená na zasadnutie Výberovej komisie Ministerstva životného prostredia pre projekty z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a Kohézneho fondu dňa 12.marca 2012...Výberová komisia v súlade so svojim štatútom a rokovacím poriadkom odporučila vašu žiadosť na neschválenie z dôvodu nesplnenia výberového kritéria č.2 Výška alokácie. Dôvodom nesplnenia výberového kritéria č.2 Výška alokácie bolo limitovanie finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu č. OPZP-PO4-11-3 vo výške 50 000 000,00 EUR a ich použitie na  financovanie žiadostí, ktoré v procese odborného hodnotenia získali vyššie bodové hodnotenie ako Vami predložená žiadosť“.

Dňa 11.4.2012 Obec Pukanec v zastúpení Mgr. Jánom Kováčikom, starostom obce,  požiadala MŽP SR (riadiaci orgán OP) o preskúmanie tohto rozhodnutia a zároveň požiadala žiadosť zaradiť do tzv. zásobníka projektov v zmysle platnej legislatívy...


Mgr. Marian Pacher
zástupca starostu obce
 


 

webygroup

Predpoveď počasie

Počasie Pukanec - Svieti.com

Využite registráciu a nechajte sa pohodlne informovať o novinkách na našej stránke prostredníctvom e-mailu. Len po registrácii sa budete môcť zapojiť do diskusie na tejto stránke.

:
:
Zabudli ste heslo
Registrovať

dnes je: 20.9.2019

meniny má: Ľuboslav, Ľuboslava

podrobný kalendár

Aktualizované

20. 9. 2019

Za obsah zodpovedá
Ján Čalovka

Celkom návštev

dnes :

 • Zámer č.1/2019-4 previesť majetok obce formou zámennej zmluvy

  11.9.2019 viac
 • Zámer č.2/2019-3 na odpredaj nehnuteľného majetku

  11.9.2019 viac
 • Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania.

  5.9.2019 viac
 • Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za predchádzajúci rok 2018

  Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2018 v obci Pukanec je 12,85%

  27.2.2019 viac
 • Podpora opatrovateľskej služby v obci PUKANEC

  Obec Pukanec realizuje dopytovo - orientovaný projekt s názvom „PODPORA OPATROVATEĽSKEJ SLUŽBY V OBCI PUKANEC“ Trvanie projektu: 01/2019 – 02/2021

  22.1.2019 viac
 • Komunitný plán sociálnych služieb

  11.1.2018 viac
 • Regionálna integrovaná územná stratégia Nitrianskeho kraja na roky 2014-2020

  Záverečné stanovisko

  5.1.2016 viac

17990545

Úvodná stránka